Jak vyřídit vady na zboží a reklamaci

28.05.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


V posledním ze série článků o prodeji zboží a poskytování služeb se budeme věnovat tomu, co se může stát po uskutečnění koupě, tedy záruce, vadám, reklamacím, možnostem, jak odstoupit od smlouvy...

Standardní záruční doba 24 měsíců

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců. Pokud jde o prodej potravinářského zboží, je záruční doba osm dní, u prodeje krmiv tři týdny a u prodeje zvířat šest týdnů. Pokud je na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu vyznačena lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruční dobu je možné prodloužit, dnes se s takovou praxí setkáváme například u prodejců aut, nábytku a některé elektroniky. Více o tomto tématu se dozvíte v průvodci prodejem zboží a služeb.


Vady a jak je řešit

Když se na zboží nebo službě vyskytne vada, je to vždy problém. Pokud se ale nechcete dostat do Černých ovcí, určitě vás bude zajímat, jak postupovat při jednotlivých vadách, resp. na co má kupující nárok.

  • Odstranitelná vada - Kupující má právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a vy jste povinni ji bez zbytečného odkladu odstranit. Pokud to není vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo pokud se týká vada jen součásti věci, výměnu součásti. Pokud to není možné, kupující může žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
  • Neodstranitelná vada - Pokud vada brání řádnému užívání věci jako věci bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Toto právo vzniká, i když jde o vady odstranitelné, ale kupující nemůže pro jejich opětovné vyskytnutí po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Kupující má také právo na přiměřenou slevu z ceny věci.
  • Vada u věci prodávané za nižší cenu - Pokud se vada vyskytne u věci prodávané za nižší cenu, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Další informace o vadách najdete v průvodci prodejem zboží a služeb.


Reklamace

Není možné, aby kupující přišel do provozovny v provozní době a tam mu některý ze zaměstnanců sdělil, že osoba, která vyřizuje reklamace, není dneska bohužel k dispozici. Podle zákona musí být v provozovně po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace.

Další povinností je vystavit potvrzení o reklamaci. Toto potvrzení by mělo obsahovat informaci o tom,

  • kdy spotřebitel právo uplatnil,
  • co je obsahem reklamace a
  • jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se ale nepočítá doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pozor: pokud to nestihnete, může kupující postupovat, jako by šlo o neodstranitelnou vadu a může odstoupit od smlouvy.

Více najdete v průvodci prodejem zboží a služeb.


Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění, pokud smlouva byla uzavřena přes internet. O této možnosti ale musíte kupujícího informovat. Pokud tak neučiníte, prodlužuje se tato lhůta na 3 měsíce.

Pokud kupující využije této možnosti a odstoupí od smlouvy, můžete po něm požadovat náklady spojené s vrácením zboží. Peníze musíte vrátit do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

Podobně tomu je i v případě uzavření smlouvy mimo prostory obvyklé k podnikání.

Více informací o tomto nepříjemném tématu najdete v průvodci prodejem zboží a služeb.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.