Jak málo stačí k úspěchu aneb Paretovo pravidlo

31.10.2014 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE


Jistý italský ekonom Vilfredo Pareto* popsal vztah mezi dvěma řadami dat, které se týkají charakteristiky určitých postupů či metod. Klíčové bylo jeho určení poměru 80/20, z něhož vzniklo tzv. Paretovo pravidlo. Pravidlo 80/20 tvrdí, že menšina příčin, vstupů či úsilí obvykle vede k většině výsledků. Jenže lidé mají špatný sklon předpokládat, že všechny příčiny jsou stejně důležité (50/50). To je ale hluboký omyl. Jen málo věcí je důležitých. Svět je totiž nevyvážený.

Jen 20 % vaší činnosti vede k úspěchu

20 % zločinců spáchá asi 80 % všech trestných činů.
20 % lidí, kteří uzavřou sňatek, způsobí 80% rozvodů.
2/3 veškeré konverzace tvoří jen 700 často používaných slov.

Nemusí jít o přesný poměr 80/20. Mohou to být jiné silně nevyvážené vztahy (75/25, 90/10, 95/5 apod.).

Na 20 % konzumentů piva při padá většina vypitého piva. Na tuto skupinu by se měl pivovar zaměřit a ignorovat 80 % konzumentů. Tím se jeho marketingové úkoly ohromně zjednoduší.

Jeden umělec zjistil, že 78 % stahovaných skladeb pochází z jeho jediného CD. A že 55 % příjmů má z pouhých pěti skladeb! Poznal, co jeho fandové hledají. Umožnilo mu to lépe ukázat tyto skladby na webových stránkách, aby vydělal ještě více.

Vykašlete se na nefunkční postupy

Také u vás jen malá část příčin přináší většinu výsledků. Najděte ji a zvyšte ji na více procent. Tak získáte „nespravedlivou“ výhodu.

80 % zaměstnanců vám vytvoří jen 20 % zisku. Najděte je a nahraďte je výkonnějšími. A naopak 80 % úspěchu organizace přinese pouze 20 % jejích zaměstnanců. Stejně tak 80 % zákazníků vám přináší jen 20 % zisku. A naopak 80 % zisku je od 20 % zákazníků. Najděte tu menšinu. Zjistěte, co je spojuje a jak je „naklonovat“.

Většinu dat najdete za 20 % času. Takže se nezdržujte zjišťováním absolutně přesných údajů. Místo toho provádějte jejich „dost přesný“ odhad. Neustále se ptejte: Co je těch 20 %, která vedou k 80 % výsledků?

Najděte tu většinu činností, na kterou se máte vykašlat. Vše, v čem jste pouze průměrní, opusťte. Dělejte jen to, v čem jste lepší než ostatní.

Naopak pokud něco funguje, neměňte to. Ale zdvojnásobte to, zdesateronásobte to, i když nevíte, proč to funguje. Zde se většina zalekne, ale odvážní se stanou boháči. Přemýšlejte a najděte 20 % vstupů, ze kterých jste získali nejlehčích 80 % peněz. Můžete to zopakovat? Tak to opakujte a opakujte. Na to ale nesmíte být duševně líní.

Princip je jednoduchý!

Asi jen 20 % produktů vám přináší 80 % vašich zisků. Musíte je najít, více se jim věnovat a ostatních se zbavit. Princip je jednoduchý! Vždy, když se neziskové produkty a činnosti vyřadí z prodeje, zvýší se zisky, přičemž zákazníků se to nijak moc nedotkne. Také tím klesnou náklady na složitost systému.

Analýzy 80/20 můžete dělat i podle jiného rozdělení. Porovnávejte zeměpisné odlišnosti, velikost zakázek, opakované nákupy, staré a nové klienty apod. Najděte tu malou část, ve které jste lepší než ostatní. Obraťte své činnosti i společnost vzhůru nohama a znásobte tuto malou část.

Dnes se s vámi na těchto stránkách loučím, takže vám přeji hodně úspěchů v práci i v životě. A pokud byste měli pocit, že vám k úspěchu chybí trocha štěstí, přečtěte si mou novou knihu Štěstí na míru, možná budete překvapeni.


Ivo Toman, z knihy O úspěchu, nová kniha Štěstí na míru vyšla 15. 7. 2014
* http://cs.wikipedia.org/wiki/Vilfredo_Pareto

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE