Nově lze založit s. r. o. za korunu

05.02.2014 | , Finance.cz
FIREMNI FINANCE


Příznivou novinkou pro podnikatele je možnost založení od letošního roku společnosti s ručením omezeným (s. r. o.) za pouhou korunu. Světovým trendem je snižování administrativní a finanční náročnosti podnikání. Nižší nároky na počáteční kapitál jsou správným krokem, Německu se vyplatil.

Vyspělé ekonomiky světa se snaží neustále zlepšovat podmínky pro byznys. V zemích, kde se daří podnikání, stoupá životní úroveň občanů. Lepší podnikatelské prostředí je tak cílem všech vyspělých vlád světa. Nižší povinná administrativa a nižší finanční nároky na rozjezd byznysu jsou pro domácí ekonomiku jednoznačně přínosné. Podpora podnikání se vyplácí, neboť právě malé firmy jsou motorem růstu, dokážou se rychle adaptovat na nové podmínky, jsou inovativní a pružné. Malé společnosti se výrazným způsobem podílejí na snižování nezaměstnanosti v zemi. Dobře nastavené podmínky pro podnikání jsou přínosné i pro zaměstnance, snižuje se nezaměstnanosti, národní ekonomika roste a životní úroveň občanů se zvyšuje.

Společnost s ručením omezeným - základní kapitál pouze 1 Kč

Společnost s ručením omezeným je nejrozšířenějším typem společnosti v mnoha vyspělých zemích světa. Zákonné požadavky na založení a výše základního kapitálu se však značně liší. V Česku muselo být základní jmění ještě v roce 2013 nejméně 200 tisíc Kč, od letošního roku stačí v Česku k založení společnosti s ručením omezeným pouze jedna koruna (§ 142 zákona o obchodních korporacích č. 90/2012), jestliže společenská smlouva neurčuje výši vkladu vyšší. Snížení finanční náročnosti je krokem správným směrem a podpoří podnikatelské klima.

 • Pro řadu drobným podnikatelů bude výhodnější založit s. r. o. než podnikat jako fyzická osoba, limit 200 tisíc Kč je však zrazoval. Počet nových firem tedy vzroste, neboť společnost založí i občané, kteří dříve vlivem vyššího finančního limitu váhali.
 • Vlastnit s. r. o. než podnikat jako fyzická osoba je výhodnější, neboť dochází k oddělení firemního a soukromého majetku. Možnosti na finančním trhu jsou příznivější, stejně tak podnikání se zahraničními partnery.
 • Společnost s. r. o. se dá poměrně snadno prodat nebo zdědit, na trhu má společnost s ručením omezeným lepší výchozí pozici, potřebné údaje si může každý zákazník, dodavatel zjistit z obchodního rejstříku přes internet během několika sekund. Možnosti kontroly společnosti s ručením omezeným jsou lepší. Např. VZP zveřejňuje seznam dlužníků na zdravotním pojištění nad 300 tisíc Kč na svých internetových stránkách, firmy ve finančních problémech v praxi přestávají platit zdravotní pojištění mezi prvními položkami.

Zveřejnění účetní závěrky

Dle § 21a zákona o účetnictví mají společnosti, které se zapisují od obchodního rejstříku povinnost zveřejnit účetní závěrku i výroční zprávu, přičemž zveřejnění se provádí uložením do sbírky listin obchodního rejstříku. Na webu www.justice.cz tak lze snadno dohledat potřebné údaje o hospodaření společnosti. Stačí si zadat název nebo IČO společnosti a k nahlédnutí je bezplatně např. výkaz zisku a ztrát nebo rozvaha vyhledávané společnosti. Informace o zisku, složení aktiv, výši závazků mohou být důležitými informace pro zákazníky, dodavatele nebo potencionální zaměstnance. V praxi některé společnosti svoji zákonnou povinnost neplní, což je však rovněž určitým signálem.

Německý model osvědčil

Legislativa v Německu umožňuje drobným podnikatelům od července 2008 založit Mini GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung - společnost s ručením omezeným) za 1 €. Tuto společnost může založit jednotlivec pouze za 1 €. Každoročně však musí být vyčleněna čtvrtina ročního zisku na zvýšení základního kapitálu, a to až do hodnoty 25 tisíc €. Toto opatření mělo příznivý dopad na německou ekonomiku.

Finanční nároky u našich sousedů

 • Německo (Gesellschaft mit beschränkter Haftung - GmbH)
  Základní kapitál u společnosti s ručením omezeným činí standardně 25 tisíc € (687 537 Kč), polovina musí být věcné povahy. Lze však založit i Mini GmbH za 1 €. Společnost s ručením omezeným může založit i jednotlivec, který ručí pouze do výše vloženého kapitálu. Zápisem do obchodního rejstříku se společnost stává právnickou osobou.
 • Rakousko (Gesellschaft mit beschränkter Haftung - GmbH)
  Minimálně musí základní kapitál činit 10 tisíc € (275 015 Kč). Rovněž v Rakousku může společnost s ručením omezeným založit pouze jeden společník, všichni společníci ručí do výše svých investic a společnost musí být zapsána v obchodním rejstříku.
 • Polsko (spólka z ograniczona odpowiedzialnošcia - sp. z o. o.)
  Rovněž v Polsku došlo k výraznému snížení finančních nároků na základní jmění. Minimálně musí základní jmění činit 5 tisíc PLN (32 954 Kč), před rokem 2008 to bylo 50 tisíc PLN (329 543 Kč). I v Polsku může společnost založit pouze jeden společník.
 • Slovensko (Spoločnosť s ručením obmzedzeným – s. r. o.)
  Společnost s ručením omezeným může založit jeden nebo až 50 členů, minimální výše základního vkladu musí být 5 tisíc € (137 507 Kč), každý společník musí vložit alespoň 750 € (20 626 Kč).

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE