Nedokážete splnit své smluvní závazky? Zažádejte si o osvědčení

31.03.2020 | , Finance.cz
FIREMNI FINANCE


Má vaše firma smluvní závazky vůči obchodnímu partnerovi a vy už teď víte, že je nedokážete dodržet? Může vám pomoci osvědčení o zásahu vyšší moci.

I když se Vláda snaží podnikatelům kompenzovat finanční ztráty, které jim epidemie koronaviru způsobuje, a to např. programem antivirus anebo „odložením“ 3. a 4. vlny a přerušením EET, bohužel to často nestačí. Pokud navíc máte závazky vůči zahraničnímu partnerovi, můžou vám za jejich nedodržení hrozit sankce. Čím si můžete v takové situaci pomoct?

Osvědčení o zásahu vyšší moci pro zahraničního partnera

Jedná se o dokument, který jako jediný orgán v ČR vystavuje Hospodářská komora České republiky. Osvědčení je východiskem pro ty podnikatele, kterým za nedodržení smluvních závazků hrozí poplatky a sankce. Dokument v podstatě pojednává o tom, že závazky nemůžete bez vlastního zavinění dodržet, a to zejména z důvodů nenadálých mimořádných událostí. Do těch spadají např. živelné události, ale třeba i stávky, války anebo havárie. Zařadit sem můžeme i aktuální epidemii.

Jak funguje osvědčení o zásahu vyšší moci?

Na jeho základě lze podnikatele zprostit povinnosti náhrady škody za nedodržené smluvní závazky. Kromě toho, že slouží jako vyrozumění pro obchodního partnera jej však lze v praxi využít i pro soudní a mediační řízení.

TIP: Náhrada mzdy a zaměstnanci zavřených obchodů a podniků

Osvědčení o vyšší moci pro zahraničního partnera

Zdroj: Shutterstock

Komu může být osvědčení vydáno?

O osvědčením si mohou zažádat fyzické i právnické podnikající osoby za předpokladu, že jsou zapsány v zákonem stanovené evidenci. Podmínkou je, že jsou registrovány v České republice a mají obchodní vztah a smlouvu se zahraničním partnerem.

Kde a jak o osvědčení zažádat?

O osvědčení je možné zažádat online na webu Hospodářské komory ČR, a to prostřednictvím formuláře. Vystaveno může být v českém nebo anglickém jazyce. Pokud však máte nějaké dokumenty, kterými je třeba doložit skutečnost, kvůli které o osvědčení žádáte, budete je muset na adresu Hospodářské komory zaslat poštou.

TIP: Finance.cz jsou na facebooku

Jaké dokumenty je potřeba doložit?

Pokud osvědčení potřebujete z důvodu zásahu vyšší moci, je nutné k žádosti doložit dokumenty, které to potvrzují. V našem případě to bude usnesení Vlády, které ovlivnilo to, že závazek nedodržíte. Veškerá usnesení Vlády a předpisy, které se týkají aktuální situace s koronavirem, stavu nouze anebo omezení volného pohybu, najdete přehledně na webu Zákony pro lidi.

Kolik stojí osvědčení o zásahu vyšší moci pro zahraničního partnera?

Cena se odvíjí na základě dvou faktorů. Zaprvé podle toho, zda zvolíte variantu A nebo B. V našem případě se bude jednat o variantu A, protože chceme doložit pouze jednu skutečnost, a to zásah vyšší moci, kterou jsme nemohli nijak ovlivnit. Varianta B pak nabízí dokázání dvou a více skutečností.

Druhým faktorem, který ovlivňuje cenu, je délka doby vydání. Zde samozřejmě platí, že čím déle si počkáme, tím zaplatíme méně. Lhůta se přitom počítá ode dne, která následuje po dní, během kterého byly doručeny potřebné doklady. Osvědčení pak vyjde:

  • nad 7 pracovních dnů na 4 200 Kč v češtině, 6 000 Kč v cizím jazyce,
  • do 7 pracovních dnů na 5 000 Kč v češtině, 8 000 Kč v cizím jazyce,
  • do 3 pracovních dnů na 7 000 Kč v češtině, 11 400 Kč v cizím jazyce.

Ceny jsou navíc uvedené bez DPH a bez 50% slevy, která se aktuálně na osvědčení o zásahu vyšší moci vztahuje. Všechny částky jsou tedy o polovinu nižší.

TIP: Jakým způsobem budou OSVČ prominuty zálohy na důchodovém a zdravotním pojištění?

 

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE