Základem budoucnosti firmy je kvalitní společenská smlouva

28.01.2014 | , Finance.cz
FIREMNI FINANCE


Od 1. ledna došlo k podstatným změnám, které se týkají jednatelů a statutárních zástupců společností. Jakým otázkám se v rámci firmy věnovat a na co si dát od letošního ledna pozor?

První seminář České manažerské asociace (ČMA) v roce 2014, se uskutečnil v pražském klubu Golem, a jeho téma se neslo ve znamení změn platných pro jednatele společností.

Obchodní zákoník zanikl

Od 1. ledna 2014 došlo k podstatným změnám, které se dotýkají právě jednatelů a statutárních zástupců firem. Od tohoto data bez náhrady zanikl dosud platný Obchodní zákoník. A pro podnikatele naopak začal platit Zákon o obchodních korporacích a část otázek řešených v zaniklém Obchodním zákoníku se přesunulo do nového občanského zákoníku. „Nové zákony obsahují nová rizika pro statutární zástupce, zároveň však lze využít vynucených změn k důkladné revizi společenských smluv a stanov, které už neodpovídají aktuální situaci ve společnosti a neřeší situace, které musí dříve nebo poději nastat,“ sdělil RNDr. Jaroslav Jochman, generální ředitel VVV MOST.

Společenská smlouva je naprostý základ všeho

Společenským smlouvám by proto jednatelé a statutární zástupci společností měli věnovat největší pozornost. Jsou to právě společenské smlouvy, ve kterých číhají velká rizika, jak pro současné společníky, tak pro jejich dědice. Jak na semináři ČMA objasnil RNDr. Jochman, společenská smlouva je naprostý základ všeho. „Musí obsahovat jednoznačný postup pro řešení všech situací, které mohou ve společnosti nastat a lze využít odchylná ustanovení od zákona k motivaci společníků i jednatelů. Tato ustanovení však samozřejmě nesmí odporovat dobrým mravům, jinak jsou neplatná“ vysvětlil.

Pro úspěch firmy je vedle kvalitní společenské smlouvy podstatný i podnikatelský záměr. „Je až s podivem, kolik firem nemá podnikatelský záměr, přitom by jej měli každý rok společníci nebo akcionáři schvalovat na valné hromadě společnosti,“ uvedl RNDr. Jochman.

Pohyblivá složka mzdy manažerů a zaměstnanců jako nástroj motivace

Stranou nezůstala ani finanční otázka v souvislosti s prosperitou a úspěchem firmy. V současné době by jednatelé společností neměli opomínat pohyblivou složku mzdy manažerů a zaměstnanců. Přináší totiž velký prostor pro jejich motivaci a také v případě finančních problémů společnosti největší možnost pro snížení okamžitých nákladů. Pokud ale mají zaměstnanci jen základní mzdu nebo je pohyblivá část minimální, chybí jim osobní zájem na úspěchu podnikání a hospodaření firmy. Problémem budou podle RNDr. Jaroslava Jochmana mzdy, odměny a benefity, a to především u statutárních zástupců a jejich blízkých osob. „Výplata všech složek odměn musí být schvalována valnou hromadou. Řešením je schválení obecných směrnic, které musí vymezit všechny složky odměn, jejich výši a způsob výpočtu,“ dodal. Tyto směrnice pak budou platit pro všechny zaměstnance včetně jednatelů a společníků, kteří jsou často také odměňováni jako zaměstnanci.

Motivace manažerů

V závěru prvního setkání ČMA v roce 2014 nezůstalo stranou ani téma motivace manažerů. V této souvislosti zaznělo, že motivovat manažery je třeba v souvislosti s přechodem do druhé generace vlastníků, který nastane prodejem, vypořádáním nebo děděním obchodních podílů. Větší šanci na úspěšné převzetí firmy má ten, kdo ve firmě dlouhodobě působí, zná dobře zaměstnance i její zákazníky. Menší šanci má naopak dědic nebo investor, který ve firmě nezná nikoho. Na roli výkonného manažera v dané společnosti by měl být každý uchazeč dlouhodobě připravován.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE