Kolik stojí založit společnost v Rakousku

10.08.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Rakousko je jednou z ekonomicky nejvýkonnějších zemí Evropské unie a zároveň naším sousedem, to je dostatečným důvodem, proč podnikat v Rakousku.

V článku Jak založit společnost v Rakousku? jste se mohli dočíst, jaký je průběh založení společnosti v Rakousku. Dnes se zaměříme na finanční nároky a daňové zatížení takové společnosti.


Finanční nároky na založení firmy

Stejně jako v ostatních členských zemí EU, je i v Rakousku, nejrozšířeněšjí společností společnost s ručením omezeným (Gesellschaft mit beschränkter Haftung - GmbH). Finanční nároky na založení činí 35 tisíc €, což je nejvíce z členských zemí EU. Minimální polovina z této částky, tj. 17 500 € musí být vložena na bankovní účet společnosti. Zbýlá část může být ve formě věcného plnění. Společnost s ručením omezeným může založit i pouze jedna osoba. V případě, že je více společníků, tak minimální příspěvek jednoho společníka musí činit 7 000 €. Jednotliví společníci ručí do výše svých investic.

Druhou nejoblíbenější formou společnosti je v Rakousku akciová společnost (Aktiengesellschaft – AG). Stejně jako společnost s ručením omezeným musí být zapsána v obchodním rejstříku. Podmínky pro založení akciové společnosti jsou obdobé jako u společnosti s ručením omezeným, nároky na počáteční kapitál jsou však dvojnásobně vysoké. Základní kapitál akciové společnosti činí 70 tisíc €. Dalšími podnikatelskými subjekty dle rakouského práva jsou: komanditní společnost, tichá společnost, partnerství, družstvo, sdružení, společnost občanského práva nebo evropská společnost.


Jak vysoké jsou v Rakousku daně?

Daňové zatížení v Rakousku je nadprůměrné (43 % k HDP). Vyšší míra zdanění je pouze ve Francii, Itálii, Belgii, Švédsku a Dánsku. Dle Světové banky je rakouský daňový systém jeden z nejsložitějších z členských zemí EU. Důvodem je vysoké zdanění firem a množství daňových plateb placených firmou během roku. Podívejme se na nejdůležitější daně.

Daň z příjmu fyzických osob

Sazby daně z příjmu fyzických osob se v Rakousku v posledních letech neměnily, přesto odvádí Rakušané na dani z příjmu nepatrně méně. Rozšiřovala se totiž jednotlivá daňová pásma, takže větší část příjmu podléhá nižší dani a zvyšovaly se daňové úlevy na vyživované děti. Efektivní zdanění u občanů s podrůměrnými příjmy je, vzhledem k nulové sazbě daně do příjmu 11 000, nízké. Naopak občané s nadstandardními příjmy odvedou na dani hodně, protože horní sazba daně činí 50 %.


Příjem (v €) Sazba daně (v %)
Do 11 000 € 0 %
od 11 000 € do 25 000 € 36,5 %
od 25 000 € do 60 000 € 43,21 %
nad 60 000 € 50 %

Pro lepší porovnatelnost míry zdanění u zaměstnanců a OSVČ si uvedeme efektivní míru zdanění u vybraných příjmů. Efektivní míra zdanění nám udává, kolik skutečně občané odvedou na dani z příjmu z daňového základu (tj. příjmu ze zaměstnání nebo zisku při samostatné výdělečné činnosti). Údaje jsou uvedeny u svobodného, bezdětného občana.

  • efektivní zdanění u příjmu (zisku) 12 000 € činí 3,0 %
  • efektivní zdanění u příjmu (zisku) 24 000 € činí 19,8 %
  • efektivní zdanění u příjmu (zisku) 80 000 € činí 37,8 %

Daň z příjmu právnických osob

Sazba daně z příjmu právnických osob činí 25 %. Akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným musí platit minimální daň. Pro s. r. o. to je 1 750 € ročně, pro akciové společnosti 3 500 € ročně. Banky či pojišťovny platí ještě vyšší minimální daň.

DPH

Základní sazba daně je 20 %, snížená sazba daně 10 %. V Rakousku je zavedena i 12% sazba daně, která se vztahuje na víno ze zemědělské produkce. Snížená 10% sazba daně je uvalena např. na potraviny, dodávku vody, knihy, časopisy, dopravu, léky, ubytování, zemědělské vstupy, jídlo v restauracích, palivové dříví, televizní poplatky… Zvláštní 19% sazba daně je v regionech Jungholz a Mittelberg. Registrovat se k DPH musí všichni podnikatelé, jejichž roční obrat je vyšší než 30 000 €. Více v článku Kdy se musím ve světě registrovat k DPH?

Sociální a zdravotní pojištění

  • Odvody na zdravotním pojištění činí 7,5 %. Z toho zaměstnavatel odvádí 3,55 % a zaměstnanec 3,95 %.
  • Odvody na sociálním pojištění činí 33,8 %. Z toho zaměstnavatel odvádí 18,85 % a zaměstanec 12,55 %. Nejvyšší položku tvoří důchodové pojištění (zaměstnavatel 12,55 % a zaměstnanec 10,25 %). Zbylou část sociálního pojištění tvoří pojištění nezaměstnanosti a nemocenské pojištění.


Jak vysoké jsou mzdy?

Pracovní síla je v Rakousku drahá. Průměrná roční mzda za rok 2009 byla 39 856 €. Mzdové náklady zaměstnavatele ještě značně zvyšují odvody zaměstnavatele ze svého zaměstnance na sociálním a zdravotním pojištění. Minimální mzda však není zákonem stanovena, často je upravena kolektivními smlouvami. Míra nezaměstnanosti je v současné době v Rakousku nejnižší z členských zemí EU (v květnu pouze 4 %).

Prameny:

  • The Worldbank – Doing Business 2010
  • European Commission, Taxation and Customs Union
  • Lowtax Network (www.lowtax.net)
  • OECD Tax Database
  • Austrian Business Agency (www.investinaustria.at)

Všechny díly včetně dalších zemí najdete v sekci Seriály.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.