Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Obsahové náplně vázaných živností

U každé živnosti je stanovené, co vše živnostenské oprávnění umožnuje, a také podmínky jejího přiznání. Vázané živnosti patří spolu s volnými a řemeslnými živnostmi mezi ohlašovací živnosti.

Název
Geologické práce
Zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické*) a toxické*)
Výroba a opravy sériově zhotovovaných protéz, trupových ortéz, končetinových ortéz, měkkých bandáží
Oční optika
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Projektová činnost ve výstavbě
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Nákup a prodej kulturních památek*) nebo předmětů kulturní hodnoty**)
Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy
Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách
Oceňování majetku pro*) věci movité, věci nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek, obchodní závod
Výkon zeměměřických činností *)
Zpracování návrhu katalogizačních dat
Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu
Restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami nebo jejich částmi, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií*) nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty **)
Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace
Průvodcovská činnost horská
Vodní záchranářská služba
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti
Provozování autoškoly
Pořádání kurzů k získání znalostí k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace
Péče o dítě do tří let věku v denním režimu
Psychologické poradenství a diagnostika
Drezúra zvířat
Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže
Masérské, rekondiční a regenerační služby
Provozování solárií

finance.cz finance.sk firemnifinance.cz studentskefinance.cz peniaze.sk fondy.sk uroky.sk mf.cz

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo