OSVČ: 20 nevýhod, se kterými je nutné počítat

21.08.2015 | , Finance.cz
FIREMNI FINANCE


Každodenní život osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) je v mnoha ohledech odlišný od života zaměstnance. Obojí má své výhody a nevýhody. Být zaměstnanec nebo OSVČ? Záleží na osobních preferencích, životním postoji nebo možnosti sebeuplatnění.

Výkon samostatné výdělečné činnosti umožňuje prosazovat vlastní nápady a myšlenky, osobně si řídit pracovní činnosti a práci si sám organizovat. Pracovní svoboda, seberealizace a možnost dosáhnout vysokých zisků, to jsou hlavní motivy k zahájení samostatné výdělečné činnosti. Podívejme se ve 20 bodech na nevýhody, se kterými je potřeba počítat při výkonu samostatné výdělečné činnosti.

1) Každá výdělečná činnost přináší riziko

Všichni podnikatelé, živnostníci a ostatní OSVČ musí počítat s podnikatelským rizikem. Nepromyšlený záměr nebo neplacení faktur odběrateli může rychle ukončit samostatnou výdělečnou činnost, přičemž čerpané úvěry na podnikání je nutné splácet i v následujících letech.

2) Zaměstnanec nemůže být dlužníkem

Za zaměstnance vyřizuje veškeré daňové záležitosti zaměstnavatel. Za výpočet a odvod daně z příjmu fyzických osob, sociálního pojištění nebo zdravotního pojištění je zodpovědný zaměstnavatel. Za dobu trvání zaměstnání se nemůže zaměstnanec stát dlužníkem. I když zaměstnavatel tyto platby neplatí. Neplacení nebo špatný výpočet daňových povinností je pro OSVČ velkým finančním problémem, který se může táhnout několik let.

3) Neplacení faktur je samozřejmostí

Zaměstnanci musí od zaměstnavatele dostat včas měsíční výplatu, případně mají výbornou výchozí pozici pro vymožení svého práva soudní cestou. Placení faktur po splatnosti je běžnou praxí, která doléhá nejvíce na drobné živnostníky, kteří chtějí platit své účty včas, ale zákazníci platí pozdě, částečně nebo vůbec.

4) OSVČ mají vždy neplacenou dovolenou

Doba čerpání placené dovolené pro zaměstnance je upravena zákoníkem práce. Minimální dovolená je 4týdenní, řada firem nabízí 5týdenní dovolenou. OSVČ mají vždy neplacenou dovolenou a zpravidla během roku kratší, zejména v prvních letech výkonu samostatné výdělečné činnosti.

5) Mnoho času zabírá povinná administrativa

OSVČ se nemohou věnovat pouze produktivní činnosti a práci pro zákazníky, musí sledovat aktuální legislativní změny a plnit všechnu povinnou administrativu vůči všem státním institucím. Rozsah povinné administrativy se výrazně liší dle vykonávané samostatné výdělečné činnosti. V některých případech zabírají tyto neproduktivní činnosti velmi mnoho času.

6) Pracuje se v noci i o víkendech

Počet odpracovaných hodin živnostníci nesledují. Když jsou zakázky, tak se pracuje i v noci a o víkendech. V nouzi se pracuje v jednom zápřahu pouze s minimálními přestávkami. Maximální počet odpracovaných hodin u zaměstnanců je limitován zákoníkem práce.

7) Ošetřovné OSVČ nedostane

V případě nemoci dítěte nebo jiného člena rodiny pobírají zaměstnanci, kteří se o nemocného starají ošetřovné. OSVČ nemají nikdy na ošetřovné nárok. Když se přes den starají o nemocné dítě nebo člena rodiny, tak přesto musí svoji práci nějak dokončit, jinak by byli během péče bez peněz.

8) Živnostníci nemají nárok na náhradu mzdy

V prvních 14 dnech pracovní neschopnosti vyplácí zaměstnavatelé zaměstnancům náhradu mzdy, jejíž výše závisí na dosaženém příjmu. Nemocní živnostníci nemají nikdy nárok na žádnou náhradu mzdy a finanční plnění od státu během prvních 14 dní nemoci.

9) Živnostníci mají nižší důchod

Zaměstnanci odvádí více na sociálním (důchodovém) pojištění než OSVČ, jestliže do povinných odvodů zaměstnance započítáme i platby na pojistném placené zaměstnavatelem. Současně však mají zaměstnanci citelně vyšší starobní důchod, invalidní důchod než OSVČ. Vyšší jsou následně i případně pozůstalostní důchody (vdovský a sirotčí).

10) Vysoký podíl odpovědnosti a rozhodnosti

Za všechna svá podnikatelská rozhodnutí jsou živnostníci přímo zodpovědní, špatná rozhodnutí znamenají ztrátu nebo nižší zisk. Finanční postih ihned pocítí. Na klíčových rozhodnutích se podílí více zaměstnanců.

11) Žádná výpovědní lhůta

Když se zaměstnavateli nedaří nebo není spokojen s prací zaměstnance, tak může dát zaměstnanci výpověď. Vždy je potřeba dodržet dvouměsíční výpovědní lhůtu, která začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce. Po tuto dobu není zaměstnanec bez peněz a má čas hledat novou práci. Živnostníci nemohou počítat s žádnou lhůtou, po kterou mají nárok na peníze při ukončení své činnosti.

12) Ukončení činnosti bez odstupného

Jestliže dostane zaměstnanec výpověď z důvodů, na kterých nenese vinu, tak dostane odstupné. OSVČ v některých případech ukončí svojí činnost s dluhy, které budou splácet i v dalších letech.

13) Nízká podpora v nezaměstnanosti

OSVČ odvádí méně na sociálním pojištění než zaměstnanci, jestliže započítáme i platby zaměstnavatele za zaměstnance, současně však dostanou výrazně nižší podporu v nezaměstnanosti než zaměstnanci.

14) Mateřskou nemají všechny živnostnice

Živnostnice mají nárok na peněžitý příspěvek v mateřství (mateřskou) jen při účasti na dobrovolném nemocenském pojištění. Případná mateřská by však z důvodu konstrukce výpočtu byla nízká, proto jsou některé podnikatelky zcela bez nároku na mateřskou.

15) Bez daňových benefitů

Zaměstnanci dostávají od svého zaměstnavatele různé daňově zvýhodněné benefity (např. příspěvky na rekreace). OSVČ si všechny výhody pro sebe platí ze své kapsy.

16) Nemocenskou OSVČ nemají nebo nízkou

OSVČ mají nárok v případě pracovní neschopnosti nárok na nemocenské dávky až od 15. dne, a to v případě, že si platí dobrovolné nemocenské pojištění. Způsob výpočtu nemocenské však není pro OSVČ výhodný, proto jsou v mnoha případech bez peněz od státu během nemoci.

17) Aktivní shánění práce

Za přidělení práce pro zaměstnance je zodpovědný zaměstnavatel. Živnostníci si musí své zakázky aktivně shánět. Zajištění nových pracovních činností je pro OSVČ jednou z nejdůležitějších činností.

18) Není ochrana zákoníku práce

Zaměstnavatelé musí při pracovních vztazích se zaměstnanci dodržovat ustanovení zákoníku práce. V případě najmutí OSVČ na nějakou činnost se domluví potřebné náležitosti ve smlouvě a zajištění je plně na OSVČ. Na zakázce dojednané na základě obchodní smlouvy se neaplikuje zákoník práce.

19) Doklady a zase ty doklady

I při ukončení samostatné výdělečné činnosti musí OSVČ schovávat pro případné kontroly doklady vztahující se k samostatné výdělečné činnosti. Nároky na potřebné doklady pro veřejné instituce jsou pro živnostníky velmi náročné.

20) OSVČ ručí celým svým majetkem

Zaměstnanec může být postižen při zavinění škody maximálně do 4,5násobku průměrné mzdy. OSVČ však ručí celým svým majetkem.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 13 krát

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE