Čeští výrobci budou dál inovovat, nutí je k tomu situace na trhu. Zavádění nových technologií napomáhají levné úvěry

24.02.2015 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE


Čeští výrobci budou muset dál inovovat, aby udrželi svoje postavení na trhu. Je to nezbytné k zachování konkurenceschopnosti, inovace také pomáhají v boji s levnou konkurencí. Na nové technologie si firmy berou úvěry, které mají u bankovních domů v současnosti velmi nízké úroky. Firmy počítají také s podporou státu, v minulosti hojně využívaly například Operačního programu podnikání a inovace. Naopak se snižují prostředky, které stát vydává na aplikovaný výzkum.

Podle ředitele Svazu strojírenské technologie Oldřicha Paclíka jsou investice do výrobních procesů a technologií klíčovým faktorem pro zvyšování produktivity a kvality výroby. „Tato oblast je pro české strojírenské firmy vysoce aktuální neboť současná produktivita mnoha českých výrobců často nedosahuje parametrů vyspělých evropských zemí,“ uvedl Paclík.

Investice do vývoje produktů a procesů jsou podle Paclíka základní podmínkou udržení konkurenceschopnosti a pro každý strojírenský podnik jsou strategicky nezbytné. „Bez inovací se podnik nemůže dlouhodobě udržet na trhu. Při dobře zvolené inovační strategii může naopak výrazně růst a návratnost vhodně alokovaných investic do inovací je vysoká,“ sdělil Paclík.

S rychlou návratností investic do výroby počítá i strojírenský koncern ZKL, který se zabývá výrobou ložisek a svoje výrobky vyváží do téměř 80 zemí světa. Skupina loni zvýšila obrat o pět procent na 1,569 miliardy korun, za jeden z hlavních důvodů růstu označila investice do inovací ložisek a modernizaci technologií. „Celkem jsme loni proinvestovali částku 370 milionů korun, s dalšími investicemi počítáme i v letošním roce. Investice se budou týkat zejména automatizace a centralizace výroby a inovace ložisek. Předpokládáme, že budou opět přesahovat 300 milionů korun,“ uvedl generální ředitel ZKL Jiří Prášil.

Podle odborníků mají firmy dobře spočítané, zda a v jakém časovém horizontu se jim investice vrátí. „V některých případech se navíc jedná o vysoké částky,“ upozorňuje ředitel sekce komunikace Svazu průmyslu a dopravy ČR Michal Mostýn. Nutnost pravidelných investic do nových technologií je podle něj neoddiskutovatelná. „Mnoho firem využilo podpory nákupu technologií prostřednictvím bývalého Operačního programu podnikání a inovace, který patřil mezi nejúspěšnější v čerpání, a očekáváme, že tak bude i v současném operačním programu. V současné době nízké úrokové míry si firmy berou na pořízení nových technologií také úvěry,“ dodal Mostýn. Podle statistik svazu v posledních letech přes 40 procent firem ve zpracovatelském průmyslu inovovalo buď své produkty, nebo procesy.

Stát podle Mostýna podporuje inovativní firmy jak z evropských, tak národních peněz případně, pokud se jedná o výzkum a vývoj, také prostřednictvím daňových odpočtů. „Sledujeme ale bohužel tendence ke snižování objemu peněz, které jsou určeny na aplikovaný výzkum,“ řekl Mostýn. Stát by mohl podle něj také více podporovat spolupráci firemního a výzkumného sektoru především v kvalitních službách center transferu technologií.


Zdroj: LESENSKY.CZ

Autor článku

Redakce

Redakce  

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE