Při pobírání peněžité pomoci v mateřství nemusíte přerušovat podnikání

01.09.2014 | , Finance.cz
FIREMNI FINANCE


Maminky podnikatelky a někdy i podnikající otcové, kterým je vyplácena peněžitá pomoc v mateřství (PPM), se pracovníků okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ) často ptají, zda musejí samostatnou výdělečnou činnost přerušovat nebo ukončovat. Tyto situace mají svá pravidla.

Pokud osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) pobírá PPM z nemocenského pojištění z titulu OSVČ, nemůže po dobu vyplácení této dávky osobně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. OSVČ samostatnou výdělečnou činnost přerušovat nebo ukončovat v době pobírání PPM nemusí v případě, že podnikání, živnost či řemeslo (přesněji řečeno samostatná výdělečná činnost) je vykonáváno prostřednictvím zaměstnanců nebo spolupracujících osob této OSVČ. V praxi tedy platí, že nevykonává-li OSVČ samostatnou výdělečnou činnost osobně, ale například chod prodejny zajišťují pouze prodavačky apod., výplata PPM náleží.

V situaci, kdy osobní výkon této činnosti trvá, výplata PPM z nemocenského pojištění OSVČ nenáleží a OSSZ při zjištění této skutečnosti její výplatu pozastaví či ukončí.

Při pobírání PPM je možné vykonávat výdělečnou činnost, pokud jde o jinou činnost (není tím myšlen výkon samostatné výdělečné činnosti, neboť OSVČ vykonává pouze jednu činnost, i když se jedná o více druhů samostatné výdělečné činnosti, např. výkon daňového poradce a výkon advokáta apod.), např. zaměstnání, než ze kterého se PPM vyplácí. Je-li PPM vyplácena ze zaměstnání (přesně řečeno z nemocenského pojištění zaměstnanců), je možné vykonávat samostatnou výdělečnou činnost (podnikat). V případě čerpání PPM z titulu zaměstnance tedy není nutno přerušovat podnikání.

Peněžitá pomoc v mateřství (lidově „mateřská“) je dávkou nemocenského pojištění. Náleží zpravidla zaměstnancům po dobu 28 týdnů (v některých specifických případech jako je narození vícerčat 37 týdnů) a vyplácí ji OSSZ. Nárok na ní má i OSVČ, pokud si dobrovolně platí nemocenské pojištění OSVČ a splní dané podmínky. K 30. 6. 2014 ČSSZ evidovala 985 227 OSVČ, z nich se 90 947 účastnilo nemocenského pojištění OSVČ. Dotazy týkající se PPM zodpoví v konkrétní situaci každý pracovní den pracovníci OSSZ nebo call centra pro nemocenské pojištění na telefonním čísle 840 406 040.

Na výplatu PPM většinou navazuje výplata rodičovského příspěvku, který je dávkou státní sociální podpory a je vyplácen Úřadem práce ČR. S dotazy na pravidla nároku na rodičovský příspěvek je třeba obrátit se na příslušnou pobočku Úřadu práce ČR.

Tabulka: Počet výplat peněžité pomoci v mateřství

 

za 1. pololetí 2013

rok 2013

za 1. pololetí 2014

Počet případů výplaty

264 794

536 412

260 763

Muži

1 007

2 303

1 412

      z toho OSVČ

101

185

68

Ženy

263 787

534 109

259 351

      z toho OSVČ

6 549

12 776

5 853

   z toho nových případů

36 743

74 123

37 320

Muži

231

520

277

      z toho OSVČ

26

49

16

Ženy

36 512

73 603

37 043

      z toho OSVČ

868

1 733

792

Výdaje na PPM v Kč

3 551 768 334,02

7 258 351 773,16

3 533 591 855,99

      z toho OSVČ

40 731 960,00

78 756 731,00

34 259 023,00

Zdroj: ČSSZ

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE