Neplatící zákazníci vás přivedou na buben. Jak řídit pohledávky?

15.08.2014 | , Finance.cz
FIREMNI FINANCE


Obchod nekončí vystavením faktury, ale jejím zaplacením. Firmy i podnikatelé mohou vykazovat zisky, ale nemusí mít peníze. Mají špatné cash-flow. Neplacení ze strany odběratelů je velký problém a může vést k ukončení činnosti. Z evropských zemí jsou nejkratší platební lhůty v Německu.

Pro všechny společnosti nebo zákazníky je každá nová zakázka vítána. Vždy je však potřeba nového obchodního partnera prověřit. Jestliže má firma nebo živnostník náklady spojené s novou zakázkou a nakonec nedostane zaplaceno, tak je to po finanční stránce horší než žádný obchod.

Nejdříve platí Němci a Skandinávci

Dle studie "Unternehmensinsolvenzen in Europa 2013/2014" společnosti Creditreform se platební podmínky v západoevropských zemích liší. Celkový čas od zaslání faktury po její uhrazení se liší v řádech týdnů. Společnosti a podnikatelé dodávající zahraničním obchodním partnerům by měli být vždy dobře obeznámeni s platebními zvyklostmi v dané zemi. V západní Evropě se medián platby (střední hodnota) pohybuje od 26,5 dní po 83 dní.

Ze západoevropských zemí bývají faktury nejdříve uhrazeny v Německu (26,5 dní), Rakousku a Švýcarsku (31 dní), zemích Skandinávie (32,4 dní), Velké Británii (36,8 dní), Francii (46,2 dní) a zemích Beneluxu (48,6 dní). Naproti tomu v Řecku, Irsku, Itálii, Portugalsku a Španělsku bývají faktury uhrazeny po 83 dnech.

Hlídání pohledávek a jejich vymáhání

Neplacení faktur je pro firmy a živnostníky běžnou praxí. Kontrola pohledávek a jejich včasné vymáhání je nedílnou pracovní náplní. Jak snížit počet nezaplacených faktur? Každou nezaplacenou pohledávku řešit ihned po lhůtě splatnosti. Co nejdříve je potřeba zákazníka kontaktovat, nejdříve emailem a telefonicky, následně osobně. Jestliže se nedaří najít řešení této situace, např. alespoň formou splátek, částečné úhrady, protislužbou nebo výměnou za zboží, tak existují v podstatě tři možnosti, jak dále postupovat:

  • Exekuční vymáhání dlužné pohledávky. Exekuce však nemusí být úspěšná nebo může trvat dlouho.
  • Prodej pohledávky jinému subjektu. Zde je samozřejmě nutné počítat se ztrátou, neboť budou pohledávky prodány za částečnou cenu dlužné pohledávky.
  • Spojení s inkasní agenturou. Pro živnostníky s nižšími pohledávkami není tato varianta příliš vhodná.

 

Jak prověřovat zákazníky?

Obchodní partnery je vhodné prověřovat již před uzavřením obchodu. Ideální jsou samozřejmě dobré osobní reference od jiných podnikatelů nebo firem. Ekonomickou situaci českých firem je možné prostudovat na internetu. Dle zákona o účetnictví (§ 21a) mají firmy, které se zapisují do obchodního rejstříku povinnost zveřejnit účetní závěrku a výroční zprávu do sbírky listin obchodního rejstříku ve stanoveném termínu. Na internetové adrese www.justice.cz by měly být k dohledání všechny potřebné údaje, které lze vyčíst z výkazu zisků a ztrát, rozvahy nebo výroční zprávy. Z uvedených účetních dokumentů lze zjistit ukazatele o ekonomické síle a hospodaření potencionálního obchodního partnera. U společností s ručením omezeným lze dohledat majetkovou strukturu společnosti - jednatele, společníky či základní kapitál. Neplnění zákonné povinnosti o zveřejňování účetních závěrky může být rovněž signálem pro rozhodnutí, zdali s novým zákazníkem obchodovat.

Pro vyhledání základních údajů o zahraničních firmách slouží jako výchozí portál pro jednotlivé země světa European Commerce Register’s Forum (www.ecrforum.org).

Dlužníci na zdravotním pojištění jsou na internetu

Na internetu existuje několik registrů "dlužníků". Velmi snadno jsou k dohledání dlužnici na zdravotním pojištění. V praxi přitom firmy nebo živnostníci při finančních problémech přestávají platit zdravotní pojištění jako jednu z prvních povinných plateb. Podívejme se na vybrané zdravotní pojišťovny, které na svých webových stránkách zveřejňují seznam dlužníků.

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) pravidelně zveřejňuje seznam dlužníků. Excelovské tabulky jsou k nahlédnutí na domovských internetových stránkách VZP. Poslední aktualizace je k 30. červnu 2014. Zveřejněni jsou všichni dlužníci s pravomocnými dluhy nad 300 tisíc Kč.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR má na svých internetových stránkách seznam dlužníků k 30. červnu 2014 s pravomocnými dluhy nad 100 tisíc Kč.

Jak eliminovat neplacení a opožděné platby?

Zálohy předem u rizikovějších obchodních partnerů mohou být řešením, jak zabránit případnému neplacení. Motivací pro včasné platby může být skonto, tedy sleva z fakturované částky při včasné úhradě. Pohledávkám a vystaveným fakturám je nutné věnovat velkou pozornost. Nejvíce energie je potom potřeba věnovat spolehlivým a ověřeným partnerům. Naproti tomu spolupráci s problémovými zákazníky raději ukončit.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE