Za úpadek firmy nese od Nového roku přímou finanční odpovědnost její vedení

23.12.2013 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE


Od nového roku čekají na všechny členy vedení firem, kteří nenakládají s firemními financemi s péčí řádného hospodáře přísné finanční tresty. Postará se o to nový zákon o obchodních korporacích.

Nový zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) je pomyslný bič na všechny členy vedení firem, kteří často nenakládají s firemními financemi s péčí řádného hospodáře. Soudy proto očekávají prudké navýšení počtu žalob na pochybení managementu společností, které jsou v úpadku. Prokázat nevinu nebude jednoduché.

Nový zákon o obchodních korporacích si od Nového roku posvítí na management firem

Tučné sankce a postihy čekají na vedení společnosti, které nebude dělat dostatečné kroky pro oddálení blížícího se krachu dané firmy. Členové orgánu společnosti tak nově mohou vracet své příjmy až dva roky zpětně či budou ručit za veškeré dluhy dané společnosti. Nový zákon se od stávající úpravy liší i tím, že členové orgánu budou ručit za běžné obchodní závazky společnosti (platby dodavatelům, zaměstnancům, odvody apod.), a to přímo vůči těmto věřitelům.

V zahraničí je tato úprava zákona již běžná a většina společností je na případné vymáhání pohledávek po členech svých orgánů připravená díky pojištění odpovědnosti manažerů. Pokud společnost neudělá v tomto směru dostatečná preventivní opatření, následky pro členy managementu mohou být likvidační,“ komentuje situaci Marko Antič z pojišťovny AIG a dodává: „Mnohdy se však do nepříjemné situace dostanou i manažeři firem, kteří mají se svou společností dobré úmysly, ale jejich záměr se jim nepodaří realizovat dle jejich očekávání.

Finance.cz

Co přinese rok 2014?


Souhrn změn a novinek, které nás čekají v novém roce.

Čtěte více

Odvážná rozhodnutí nesou riziko ztrát

Často totiž platí známá rovnice – pokud manažeři nejsou dostatečně ochotni riskovat, nehrozí jim příliš velké riziko, ale jejich firma bude dosahovat nižších zisků, ztratí kontakt s konkurencí nebo se přestane vyvíjet, a to by manažery mohlo stát místo. Proto jsou motivováni dělat spíše odvážná rozhodnutí, ale ta s sebou nesou riziko ztrát.

Pojištění odpovědnosti manažerů může dotyčného zachránit před úhradou horentních částek. Průměrná škoda, kterou ve střední Evropě AIG vyplatí, se pohybuje v řádech milionů Kč. Pokud pojišťovna vyhodnotí, že pojištěný má nárok na pojistné plnění, hradí veškeré náklady spojené se soudním procesem (právníci, auditoři, odborní konzultanti atd.).

Přísnější zákon umožňuje lépe vymáhat pohledávky

JUDr. Michal Steiner z advokátní kanceláře AK Steiner zároveň upozorňuje, že s novým zákonem pravděpodobně značně vzroste i počet žalob podaných insolvenčními správci. To by si každé vedení společnosti mělo dobře uvědomit. Dosud se mnoho případů úpadku firem vůbec neřešilo. „Přísnější zákon umožňuje lépe vymáhat pohledávky. Nový zákon tedy uvítají především insolvenční správci, kteří se budou dožadovat finančního plnění od osob odpovědných za firemní úpadek.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE