Podnikání není skok do neznáma. Důležité jsou analýzy

20.12.2012 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Před splněním snu by měl každý podnikatel analyzovat slabiny či případné skuliny podnikatelského plánu. Důvodem je eliminace rizik. Ať už se to může zdát jakkoli jednoduché a samozřejmě, mnoho horlivců na to stále zapomíná.

Před tím, než se jako začínající podnikatel rozhodnete uskutečnit svůj záměr, je potřeba zjistit slabiny vašeho plánu. Vyplatí se proto připravit analýzu podnikatelského záměru, trhu a všeho, co by člověka napadlo a mělo vazbu na podnikání v budoucnu. Čím lépe se totiž připravíte, tím menší riziko hrozí. Které jsou ty nejzákladnější analýzy? O tom více na dalších řádcích. Podnikatelský plán slouží rovněž k představení idejí možným investorům. Při jeho sestavení a hloubkových analýzách si pak i vy můžete utřídit informace o společnosti, cílové skupině a možnostech financování aktivit a snížit riziko potencionálního neúspěchu.

Analýzy snižují rizika

Mezi základní analýzy patří analýza trhu, díky které budete mít přehled o tom, co se na trhu děje, možnostech i rezervách, vaší konkurenci a případné nasycenosti oblastí, kde nemá cenu se prodírat.

Další klíčovou oblastí je analýza zákazníků. Je velmi důležité rozpoznat, kdo patří do vaší cílové skupiny a jaké jsou její potřeby i nedostatky, které by bylo záhodno uspokojit. Získat tedy celkovou představu o jejich segmentaci, tzn. do jaké míry je možné je rozdělit do určitých skupin a tím na ně lépe působit marketingovými nástroji.

Většinou se neobejdete bez pomoci, respektive dodavatelů, proto je důležité znát i je. Jen pak můžete nabýt jistoty, že vybraní dodavatelé jsou spolehliví, mají nejvýhodnější dodací a platební podmínky a přinášejí možná i něco navíc.

Vzhledem k tomu, že budete fungovat v tržním prostředí, je důležité znát své protivníky. Analýza konkurence tomu pomůže. Pokud budete znát své „nepřátele“ jako své nejlepší přátele, máte vyhráno. Pak bude vaše podnikání skutečně efektivní.

SWOT analýza

Základní analýzou, kterou je potřeba udělat je i takzvaná SWOTka. Jde o zkratku anglických slov Strenghts – silné stránky, Weaknesses – slabiny, Opportunities – příležitosti, Threats - rizika. Pokud ji podnikatel udělá poctivě, definuje si tak slabé a silné stránky, potencionální rizika a pozitivní a negativní faktory trhu, které se může následně snažit ovlivnit. Rovněž je důležité vědět, jaké výdaje vás od začátku podnikání čekají. K tomu je vhodná analýza finančních potřeb, která ukáže, jakým způsobem a jak dlouho bude trvat, než přejdete z období založení společnosti k navrácení vložených investic. Vhodné je zaměřit se hlavně na cash-flow (tedy reálný tok peněz, kdy a v jaké výši je nutné vydat finance a kdy peníze na účty naopak přijdou). Problémy s nedostatkem hotovosti mohou být poněkud svízelné.


Autorem je Ivan Hruškovič ze společnosti Companies and Companies (Co8Co.eu), zabývající se prodejem ready-made společností a zakládáním nových firem přes jednoduchý online formulář na Co8co.eu.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT