Proč nemůže OSVČ zaměstnat manželku?

07.07.2011 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Zaměstnávat manželku nebo manžela není v některých případech jednoduché. Zaměstnavatel fyzická osoba dle zákoníku práce nemůže svoji manželku/la zaměstnat. Jak v takových případech postupovat?

Zaměstnavatelem mohou být jak právnické osoby (např. akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným), ale také fyzické osoby (OSVČ). V § 318 zákoníku práce je přitom uvedeno, že pracovněprávní vztah nemůže být mezi manžely. Jedná se o případ, kdy zaměstnavatelem je fyzická osoba. V případě, že je manžel vlastníkem či společníkem např. společnosti s ručením omezeným, může být manžel/ka v této společnosti zaměstnána. Pracovní smlouva bude totiž uzavřena mezi právnickou a fyzickou osobou. Pracovní smlouva nebude tedy v tomto případě uzavřena mezi manželi.


Když ke svatbě dojde během pracovního poměru?

V praxi se může stát, že zaměstnavatel fyzická osoba zaměstná novou pracovnici, která se následně stane jeho manželkou. V tomto případě je tedy nutné pracovní vztah ukončit, nejlépe dohodou o ukončení pracovního poměru před uzavřením manželství. Uvedené skutečnosti kontrolují pověřené instituce, např. OSSZ. Především z důvodu nemocenských dávek je vhodné na toto ustanovení zákoníku práce pamatovat. V opačném případě dochází v případě těhotenství manželky ke komplikacím v čerpání nemocenských dávek, peněžitého příspěvku v mateřství, případně nemá potom manželka možnost volby délky pobírání rodičovského příspěvku.


Jak může dále manželka pro manžela pracovat?

Uzavření manželství samozřejmě neznamená, že manželka nemůže nadále pro svého manžela pracovat. Z důvodu, že zákon neumožňuje pracovně-právní vztah mezi manželi a nelze tedy pracovat na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti, tak je nutné, aby se manželka přímo podílela na podnikání jako spolupracující osoba. Manželka tedy bude spolupracující osobou, což však znamená, že bude mít stejné povinnosti vůči všem veřejným institucím (, zdravotní pojišťovna, OSSZ) jako manžel, který je osobou samostatně výdělečně činnou.


Jaké povinnosti má spolupracující osoba?

Spolupracující manželka bude mít tedy stejné povinnosti jako její manžel OSVČ.

  • oznamovací povinnost
  • Spolupracující manželka bude tedy muset u všech institucí plnit svoji oznamovací povinnost (, OSSZ a zdravotní pojišťovna), kdy nejlépe hned do 8 dní oznámí zahájení samostatné výdělečné činnosti (spolupráce). Je nutné oznamovat všechny důležité změny či ukončení činnosti.

  • platba záloh na pojistném
  • Spolupracující manželka bude ihned platit zálohy na zdravotním a sociálním pojištění. V prvním roce bude platit minimální zálohy, pro rok 2011 je minimální zdravotní pojištění 1 670 Kč a minimální sociální pojištění 1 807 Kč. V dalších letech bude platit měsíční zálohy dle dosaženého zisku. Minimální výše zálohy je splatná do osmého dne následujícího kalendářního měsíce u zdravotního pojištění a do dvacátého dne následujícího měsíce u sociálního pojištění.

  • podat daňové přiznání a Přehledy

Spolupracující manželka bude muset ve stejné lhůtě jako manžel OSVČ podat daňové přiznání a Přehledy o příjmech a výdajích. Daňové přiznání musí podat na místně příslušný nejčastěji do konce března následujícího roku. Na OSSZ a své zdravotní pojišťovně musí podat Přehled o příjmech a výdajích, a to nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání.


Jak se dělí příjmy?

Výpočet příjmů u spolupracujících osob je upraven v § 13 zákona o dani z příjmu. Ze zákona se příjmy ze spolupráce rozdělí v dohodnutém poměru, ale při dodržení zákonných limitů. Na spolupracující manželku tak nelze rozdělit více než 50 % příjmů, přitom částka připadající na spolupracující manželkku, o kterou příjmy přesahují výdaje, smí činit nejvýše 540 tisíc Kč při spolupráci po celý kalendářní rok nebo 45 tisíc Kč za každý i započatý měsíc této spolupráce.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT



Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.