Jak na dotace od úřadu práce

24.09.2013 | , Finance.cz
FIREMNI FINANCE


Úřad práce může poskytnout začínajícím podnikatelům dotaci ve výši několika desítek tisíc korun. O co vlastně jde?

Úřad práce v rámci balíku opatření, kterému se říká aktivní politika zaměstnanosti, může udělit začínajícímu podnikateli tzv. příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti. Úřady práce mají v tomto docela volné ruce, mohou se tak sami rozhodnout, jaké obory budou dotovat a v jaké výši.

Je to hlavně proto, že každý region je jiný, má jiné problémy se zaměstnaností, jinak se daří různým oborům, v každém regionu chybí jiné obory. Svoji úlohu hraje také reálnost podnikatelského plánu, konkurence v odvětví,... To vše by mělo hrát svoji roli. Je tedy jen na vůli úřadu, že dotaci poskytne.

Společensky účelná pracovní místa

Pokud jde o legislativní ukotvení těchto dotací, najdeme ho v § 113 zákona o zaměstnanosti. "Cílem poskytnutí příspěvku na zřízení nebo vyhrazení SÚPM je obsazení míst uchazeči o zaměstnání, kterým nelze zajistit jiným způsobem pracovní umístění, včetně zahájení samostatné výdělečné činnosti uchazečem." Jde tedy v podstatě o stejný příspěvek, o který žádá zaměstnavatel při vytváření nového pracovního místa.

Kdo má šanci získat dotaci

Velmi zásadní je strategie konkrétní pobočky úřadu práce. Obecně platí, že největší šanci získat tuto dotaci mají řemesla, kterých je obecně v Čechách nedostatek. S větší podporou mohou počítat i lidé, kteří jsou evidováni na úřadu práce delší dobu, uchazeči starší 55 let, mladí nezaměstnaní do 25 let a absolventi bez praxe.

Vše ostatní je individuální. Některé úřady práce například dotují menší počet záměrů, ale vyšším příspěvkem, některé úřady práce naopak dotují větší počet záměrů s menším příspěvkem.

Podmínky poskytnutí dotace

Podmínkou pro poskytnutí dotace je evidence na úřadu práce. Zájemci se tak musí nejdříve zaevidovat na úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání. Dále podnikání musí být hlavní činností. Úřady práce také poskytnutí dotace podmiňují vykonáváním samostatně výdělečné činnosti po stanovenou dobu (obvykle 1 až 2 roky) a absolvováním rekvalifikačního kurzu na téma podnikání.

Výše dotace se pak nejčastěji pohybuje mezi 30 a 50 tisíci korunami. V některých případech může jít i o částku vyšší než sto tisíc korun. Maximální výše je stanovena na šestinásobek průměrné mzdy.

Žádost o dotaci

Pokud chcete o tento příspěvek zažádat, postačí vyplnění příslušného formuláře (ke stažení na portálu Firemnifinance.cz - formulář "Příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa zřizovaná pro uchazeče o zaměstnání"). K formuláři je třeba doložit některé dokumenty typické pro žádost o úvěr - podnikatelský záměr, seznam nákladů, na které bude dotace použita, výpis ze živnostenského rejstříku, doklady o bezdlužnosti vůči finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně a ČSSZ.

Seznam úřadů práce, kde je možné o příspěvek žádat, najdete v sekci Firmy a úřady.

Poskytnutí dotace

O poskytnutí příspěvku většinou rozhoduje přímo vedení úřadu práce. Zákon nestanoví žádnou lhůtu, ale rozhodnutí můžete čekat v řádech týdnů. Pokud se úřad práce rozhodne příspěvek poskytnout, poskytne vám ho ve formě:

  • návratného příspěvku,
  • příspěvku na úhradu úroků z úvěrů,
  • jiného účelově určeného příspěvku, nebo
  • částečné nebo plné úhrady vyplacených mzdových nákladů, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění.

 

Pokud Vám úřad práce dotaci poskytne, čekejte ale kontrolu, která posoudí, zda jste prostředky použili dle dohodnutých pravidel.

Autor článku

Karel Pospíšilík  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE