Tvorba firemní prezentace s pomocí agentury - provozujeme prezentaci

10.11.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


V předchozí části seriálu byl představen soubor kroků vedoucích ke spuštění firemní internetové prezentace za pomocí agentury. V závislosti na dohodě může spuštěním prezentace práce agentury končit nebo pokračovat dalšími kroky (např. SEO, PPC kampaně).

I v případě nevyužívání dalších služeb by agentura měla poskytovat technickou podporu zahrnující zejména odstraňování problémů nebo doplnění nových funkcí. Jelikož mohou být tyto práce agenturou zpoplatněny, je vhodné podmínky poskytování vyřešit ještě před začátku spolupráce.


Aktualizace obsahu

Základním předpokladem kvalitní prezentace je aktuálnost informací. Přesto bývá tento faktor často opomíjen a zejména neaktuální kontaktní informace mohou způsobit až ztrátu klientů.

V závislosti na rozsahu prezentace může údržba znamenat významnou časovou zátěž, pro kterou nemá společnost dostatečné kapacity. V tomto případě může znovu pomoct agentura, která zabezpečí vytvoření i vložení obsahu. Náklady na tvorby obsahu (tzv. copywriting) bývají od stovek korun po jednotky tisíc za normostranu. U vkládání obsahu se cena pohybuje v řádu stokorun za hodinu práce. Prvotní impulz k jakékoliv úpravě musí vždy vycházet ze společnosti vlastnící stránky.


Měření návštěvnosti

Kvalitně připravená a pravidelně udržovaná prezentace je výborným prostředkem pro dosahování stanovených cílů. K jejich měření nebo zlepšování je potřeba disponovat informacemi o “provozu na stránkách”, který umožňují měřit různé nástroje. Kvůli snadné implementaci, bezplatnosti a snadnému používání je nejčastěji využíván Google Analytics. I když je práce s naměřenými daty snadná a zobrazení základních informací velmi intuitivní, nástroj umožňuje i sofistikovanější práci, která si vyžaduje jisté zkušenosti a praxi. V tomto případě může být nápomocna agentura, která dokáže na základě dohody připravovat pravidelné reporty a doporučení. Cena pravidelných analýz se v závislosti na rozsahu může pohybovat v řádu tisíců korun za analýzu.


Návštěvnost stránek

Jelikož samotné spuštění stránek žádné návštěvníky nepřivede, je potřeba se stránkami pracovat. Obecně můžeme návštěvnost rozdělit na několik skupin:

Přímé návštěvy

  • návštěvník zná adresu stránek (např. z reklamy, má stránku uloženou v záložkách, slyšel o ní od známých)
  • jsou dokladem známosti stránek a částečně také značky. Většina návštěvníků přistupujících na stránky tímto způsobem již na stránkách někdy byla. Noví návštěvníci se rekrutují ze skupiny osob, kterým web doporučil známý nebo viděl reklamu mimo internet. Bohužel náklady na tuto formu propagace jsou velké a pro menší subjekty není tento způsob získávání nových návštěv výhodný. Část návštěvníků si adresu stránek “tipne” na základě názvu firmy nebo jejího produktu a návštěvnost tak souvisí se známostí značky.

Návštěvy z vyhledávačů

  • odkaz na firemní stránky byl zobrazen ve výsledcích vyhledávání jako odpověď na hledaný dotaz
  • návštěvy z přirozených výsledků vyhledávání odpovídají buď obecným slovním spojením nebo brandovým frázím, (např. název firmy), na které se stránky umisťují ve vyhledávačích. Tato problematika spadá do oblasti SEO (optimalizace pro vyhledávače). V případě využití služeb agentury závisí cena na rozsahu nabízených služeb a řádově se pohybuje v tisících až desetitisících korun za měsíc. U nabídek garantujících konkrétní pozice je dobré zbystřit, protože pořadí se neustále mění na základě neveřejných algoritmů. Obecně je lepší se soustředit na větší soubor frází, které souvisí s předmětem podnikání než na malou skupinu výrazů, u kterých je velká konkurence.
  • návštěvy z placených inzerátů zobrazovaných nad nebo vedle výpisu přirozených výsledků mohou posloužit jako výborný doplněk zejména těsně po spuštění stránek, kdy je návštěvnost z přirozených výsledků velmi nízká. Jedná se o jeden z nejefektivnějších způsobů propagace vůbec, protože platíme pouze za skutečně realizované kliky (tzv. PPC - pay-per-click).

Návštěvy z odkazujících stránek

  • na firemní web odkazuje např. partner nebo někdo v diskuzi
  • až na výjimky není návštěvnost prostřednictvím odkazů na jiných stránkách tím nejdůležitějším zdrojem, ale tyto odkazy jsou důležité z pohledu SEO. Jedním ze způsobu jejich získání je registrace do katalogů nebo výměna s jinými stránkami. Zajímavým zdrojem návštěv může být také odkaz, který vloží některý z účastníků diskuze a je pro ostatní diskutující zajímavý.
  • dalším způsobem získání návštěvnosti je zakoupení reklamních prostorů, které jsou často nákladné a počet přivedených návštěvníků není většinou tak velký jak v případě PPC kampaní

Je zřejmé, že pravidelná údržba stránek zahrnuje různé činnosti, ve kterých se v současné době nelze úplně snadno orientovat a spolupráce s agenturou může být jedním z řešení. Prezentaci lze samozřejmě kvalitně spravovat také bez agentury, ale vyžaduje to více úsilí v rámci společnosti a přesné rozdělení úkolů.

Všechny díly najdete v sekci Seriály.

Autor článku pracuje pro internetovou agenturu Ataxo, jejíž služby při tvorbě webových stránek můžete využít.

Štítky: