Evropský týden malého a středního podnikání 2010

07.06.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


V Bruselu se konala konference na téma podpory a rozvoje malého a středního podnikání. Program podpory a rozvoje malého a středního podnikání zřízen evropskou komisí představil novinářům z celé EU aktuální kroky a výsledky svého působení.

Před několika dny skončila týdenní konference v Bruselu, kterou svolala Evropská komise pro novináře EU. Všechna témata byla z oblasti podpory malého a středního podnikání. Program s názvem Enterprise Europe Network (EEN) byl v roce 2008 představen Günterem Verheugenem, Evropským komisařem odpovědným za politiku pro podniky a průmysl. Malé a střední podniky (SME – Small and Medium Enterprise) tvoří více než 98% všech podniků EU v oblasti výrobků a služeb, čímž jsou nejvýznamnějším hráčem v poskytování pracovních míst, inovací technologií, a tvoří tak zásadní roli ve strategiích evropského růstu.


Podnikání v Evropě v době krize

Hlavní blok konference s aktuálními kroky a informacemi ohledně SME a krize připravili Marko Curavic z Generálního ředitelství pro podnikání EU, Gerhard Huemer z evropské asociace živnostníků, malých a středních podniků (UEAPME) a eurokomisař Ben Butters.

Úvodním slovem Marco Curavic uvedl hlavní body překonání krize, kdy firmám doporučil výměnu informací na mezinárodní úrovni a překonat strach z použití části rezerv vytvořených právě pro období podobným krizi. Dále uvedl, že krize v očích běžných lidí přináší strach o práci, místo uvědomění si, že oni jsou motorem společnosti a ne management, který v době krize dělá špatné škrty. Jeho rovnice „mise + vize+ talent + správná aktiva = úspěch“ naznačila podvědomí EU, která má zájem na rozvoji SME například novým programem Erasmus nebo podporou žen v podnikání.

Gerhard Huemer rozebral problém, který očekává EU okolo roku 2020, kdy bude stárnout populace a veřejný sektor bude postrádat mladou iniciativní krev. Dle pohledu EU je zapotřebí znalost zákonů, právních restrikcí, ale pro podnikatele především možnost dotací, školení v rámci programů EU atd. Důležitou složkou je i startovací linie pro nové podnikatele, kdy každý občan nemá stejné možnosti, například Německo má minimální náklady ze strany státu, ale začít v Turecku nebývá o podnikatelském záměru, ale problémem kde vzít na náklady spojené s poplatky k založení podniku.


Obrázek: Před zahájením večerní diskuse

Před zahájením večerní diskuse


Ben Butters na dotaz řecké novinářky zdali EU věděla o problémech Řecka dříve odpověděl, že EU věděla co se v Řecku děje a kam spěje, ale její bití na poplach nebylo bráno vážně, dokonce zástupci Řecka neoficiálně přišli s tvrzením, že přežijí tři roky a pak se uvidí. Dle Butterse není finanční pomoc Řecku vším, je potřeba změnit mnoho dalších věcí, jako je omezení sociálního systému, státní správy nebo možnost začít podnikat bez velkých vstupních poplatků.


Rozmanitost jako mocný ekonomický nástroj

V příspěvek Marka Reichweina z Nizozemí byla představena studie zabývající se problematikou LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) v SME. Častým problémem této skupiny je integrace do společnosti. Pracovní kolektiv složený z heterosexuálních jedinců někdy poskytuje pro LGBT jedince stresující prostředí, kde se snaží svoji orientaci utajit ze strachu před posměchem, urážkami, psychickou šikanou a jejich vnitřní psychika a pracovní výkon tím trpí. Podobný problém má firma, jejímž vlastníkem je LGBT jedinec, když má čelit konkurenci, protože společnost se někdy dívá na firmu jako na podřadnou, a proto dnes většina těchto společností podniká v oblastech, kde je LGBT klientela jedinou nebo značně zastoupenou skupinou.

Dle studie má LGBT dva jasné ukazatele odlišující se od celkových společenských hodnot. Tím prvním je procento sebevražd z důvodu sociálního vytlačení, posměchu, nepřijetí orientace okolím apod. Druhým parametrem LGBT je jejich zařazení do atraktivní cílové skupiny pro nabídku produktů a služeb. Zástupci LGBT většinou nemají děti, ale jsou ekonomicky aktivní a mají příjmy srovnatelné s průměrem populace v daném státě. Jsou díky těmto přebytkům vítanými zákazníky pro nabídku ve všech oblastech.

Současnou pomocí pro LGBT je maximální snaha o jejich integraci do společnosti, protože zaměstnanec, který se cítí ve firmě dobře, neohroženě a pln porozumění, nemá zájem odejít ze zaměstnání, ale naopak podá velice kvalitní výkon. Obrovskou debatu způsobují země, kde na středních školách je homosexualita zakázaným tématem – jak se pak mají tito lidé integrovat, aniž by se cítili odstrčeni?


Ocenění úspěchu a rozvoje

Součástí večerního programu konference byla diskuse vybraných mladých podnikatelů EU, kteří představili svoje firmy, promluvili o nápadu, který měli a o cestě k jeho realizaci. Moderátorem debaty byl Antonio Tajani, místopředseda evropské komise a komisař pro průmysl a podnikání, který vybrané hosty ze Švédska, Rumunska, Chorvatska a Itálie zpovídal v jejich úspěších. Téma se po představení firmy otočilo na přínos EU v otázce podpory, dotací a výjimek.


Obrázek: Antonio Tajani (uprostřed) při debatě s vyznamenanými podnikateli

Antonio Tajani (uprostřed) při debatě s vyznamenanými podnikateli


Nejpůsobivější byla Italská Luciana Delle Donne, která vyjednala možnost kreativního zapojení italských vězňů do výroby sportovních oděvů na míru především po designérské stránce. Vedle sedící Eugeniu Lisnic popsal svůj vztah ke dřevu a jeho významný posun v rumunském stavitelství, kde jeho inovativní dřevostavby posunuly ekologii, obnovitelné zdroje a design na novou úroveň.

A co ČR? Naši vlast reprezentovala Linda Vavříková projektem poskytování dárkových poukazů na neobvyklé atrakce a služby. Podnikání se začala věnovat v roce 2004 a v současné době vede společnost v kategorii do padesáti zaměstnanců v Praze. Mezi největší komplikace při zakládání společnosti Linda řadí byrokracii a za nejkrásnější vlastnost podnikání považuje svoji svobodu rozhodnutí.


Erasmus o třídu dál

Každý kdo se pohyboval na vysoké škole zná výměnný program Erasmus/Socrates ať už z vlastní zkušenosti nebo z doslechu. Tentokrát se EU snaží mezi začínající podnikatele dostat možnost podobných pobytů zaměřených na získání zkušeností s vlastním podnikáním. Tento projekt není úplně v peřinkách, ale první absolventy teprve uvítá. V současné době hledá EU nejen zájemce o tento program, ale především mentory a mentorky z řad úspěšně podnikajících, kteří by zkušenosti a praxi předávali zájemcům. Výměnný program funguje jako ten studentský, tedy na principu stáže v jiném státu EU, ovšem pouze v délce trvání 1-6 měsíců.

Odkazy

Informace k programu Erasmus pro podnikání
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/

Evropský portál pro SME
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/index_en.htm

Evropský portál pro SME v češtině
http://ec.europa.eu/small-business/index_cs.htm

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.