Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Exportní garanční a pojišťovací společnost

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) vznikla v červnu 1992 jako státní úvěrová pojišťovna se zaměřením na pojišťování vývozních úvěrů proti teritoriálním a komerčním rizikům.

Společnost EGAP se stala součástí systému státní podpory exportu a poskytuje pojišťovací služby všem vývozcům českého zboží bez rozdílu jejich velikosti, právní formy a objemu pojištěného vývozu.


Pojištění krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru


Vývozním dodavatelským úvěrem je úvěr poskytnutý vývozcem zahraničnímu dovozci formou odkladu platby za dodané zboží nebo služby. U krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru může být platba odložena nejdéle po dobu 2 let. Vývozní dodavatelský úvěr nemá charakter bankovního úvěru a pojištěným je přímo vývozce proti riziku, že zahraniční dovozce ve stanoveném termínu řádně nezaplatí celou dlužnou částku.


Pojištění střednědobého a dlouhodobého vývozního dodavatelského úvěru


Vývozním dodavatelským úvěrem je úvěr poskytnutý vývozcem zahraničnímu dovozci formou odkladu platby za dodané zboží nebo služby. U střednědobého a dlouhodobého vývozního dodavatelského úvěru je splatnost delší než 2 roky. Vzhledem k tomu se podmínky pojištění řídí pravidly Konsensu OECD, jež mj. vyžadují, aby zahraniční dovozce zaplatil minimálně 15% předem. EGAP si také vyhrazuje právo vyžadovat od vývozce předložení posudku o vlivu vývozu na životní prostředí v zemi dovozce. Vývozní dodavatelský úvěr nemá charakter bankovního úvěru a pojištěným je přímo vývozce proti riziku, že zahraniční dovozce ve stanoveném termínu řádně nezaplatí celou dlužnou částku.


Pojištění bankou financovaného střednědobého a dlouhodobého vývozního dodavatelského úvěru


Bankou financovaným vývozním dodavatelským úvěrem je úvěr, poskytnutý vývozcem zahraničnímu dovozci formou odkladu platby za dodané zboží nebo služby, který následně od vývozce odkoupí banka bez možnosti zpětného vrácení. U střednědobého a dlouhodobého vývozního dodavatelského úvěru je splatnost delší než 2 roky. Vzhledem k tomu se podmínky pojištění řídí pravidly Konsensu OECD, jež mj. vyžadují, aby zahraniční dovozce zaplatil minimálně 15% předem. EGAP si také vyhrazuje právo vyžadovat od vývozce předložení posudku o vlivu vývozu na životní prostředí v zemi dovozce. Pojištěným je banka proti riziku, že zahraniční dovozce ve stanoveném termínu řádně nezaplatí celou dlužnou částku. Pojistnou smlouvu podepisuje také vývozce, který se zaručuje, že splní všechny své závazky a žádným způsobem neohrozí splacení úvěru.


Pojištění vývozního odběratelského úvěru


Vývozním odběratelským úvěrem je úvěr poskytnutý bankou zahraničnímu dovozci na nákup zboží nebo služeb. Banka zaplatí vývozci a dlužná částka je poté v pravidelných termínech daných úvěrovou smlouvou splácena zahraničním dovozcem. V některých případech je příjemcem úvěru a následně dlužníkem banka zahraničního dovozce. Splatnost vývozního odběratelského úvěru je delší než 2 roky. Vzhledem k tomu se podmínky pojištění řídí pravidly Konsensu OECD, jež mj. vyžadují, aby zahraniční dovozce zaplatil minimálně 15% předem. EGAP si také vyhrazuje právo vyžadovat od vývozce předložení posudku o vlivu vývozu na životní prostředí v zemi dovozce. Pojištěným je banka proti riziku nesplácení poskytnutého vývozního odběratelského úvěru ve stanovených termínech.


Pojištění úvěru na předexportní financování


Předexportním úvěrem je úvěr poskytnutý bankou vývozci na financování výroby pro export a v případě pozitivní zkušenosti s daným vývozcem i na financování investice pro potřeby výroby pro export. Předexportní úvěr může být použit také na financování komerčního vývoje výsledků vědy a výzkumu pro účely exportu. Pojištěným je banka a pojištění lze sjednat pouze v návaznosti na pojištění některého z typů vývozních úvěrů. Délka splatnosti vývozního úvěru má vliv na to, do jaké výše může být pojištěn předexportní úvěr na financování výroby nebo komerčního vývoje výsledků vědy a výzkumu. Při splatnosti do 2 let lze pojistit předexportní úvěr do 85 % a při delší splatnosti do 75 % hodnoty vývozu. Předexportní úvěr na investice do výroby pro export může být zase poskytnut pouze v případě, je-li alespoň 75 % výroby určeno pro export a smluvně zabezpečeno splácení alespoň 75 % úvěru.


Pojištění prospekce zahraničních trhů


Prospekcí je činnost exportéra, vedoucí k proniknutí na jeden nebo více nových trhů. Jedná se především o využití reklamy, inzerce a propagačních materiálů, o účast na obchodních akcích v zahraničí, o exportní a marketingové poradenství včetně analýz a rovněž o právní služby, skladování zboží a certifikaci výrobků a služeb v zahraničí. Pojištěným je vývozce proti finančním ztrátám na základě úplného nebo částečného neúspěchu prospekce bez ohledu na to, zda použije na prospekci vlastní prostředky nebo úvěr. Pojištěn může být pouze vývozce se zavedenou výrobou, který vyrábí zboží či poskytuje služby, pro něž bude prospekci provádět, po dobu nejméně 24 měsíců. Pojištění je určeno především pro malé a střední podniky.

Další produkty najdete na stránkách EGAPu.


finance.cz finance.sk firemnifinance.cz studentskefinance.cz peniaze.sk fondy.sk uroky.sk mf.cz

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo