S elektronickým oznámením živnosti ušetříte stokoruny

01.02.2023 | , Finance.cz
FIREMNI FINANCE


Při zahájení podnikání už není potřeba trávit dny obíháním úřadů. Například ohlášení živnosti je dokonce lepší vyzkoušet elektronickou cestou. Ušetříte čas i peníze.

Ačkoli státní správa prozatím upustila od záměru automaticky od 1. ledna 2023 zřizovat datovou schránku všem občanům, dobrých důvodů pro její aktivaci na vlastní žádost je dost. Může vám například ušetřit stokoruny na administrativních úkonech spojených se začátkem podnikání. Jak žádat o zřízení datové schránky, vysvětlují její správci do všech podrobností na svém webu.

Zdroj: Depositphotos

Elektronický formulář se vyplatí i bez schránky

Ve chvíli, kdy máte datovou schránku aktivní, můžete začít šetřit čas i peníze na komunikaci se státním aparátem i všemi dalšími vlastníky schránek. V případě registrace živnosti začíná cesta na Portálu živnostenského podnikání. Odkaz na něj je dostupný i z Portálu občana. Zde pak hledáte Jednotný registrační formulář.

Na tomto místě je třeba podotknout, že elektronický formulář z portálu vám dobře poslouží i v případě, že se chystáte žádost odevzdat v papírové formě. Část informací si načítá z dostupných evidencí, také upozorní na chyby a nevyplněná povinná pole.

TIP: Přečtěte si, jak založit živnost z pohodlí domova

Jeden dokument informuje až čtyři instituce najednou

Fyzickým osobám Jednotný registrační formulář nabízí hned čtyři rozsahy podání. V nejútlejším se vyplňují nejnutnější základní údaje pro živnostenský úřad a vybírají se kategorie živností z povinné přílohy. Na to je dobré se soustředit. Počet „zaškrtnutých“ oborů činnosti není omezen, ovšem každé dodatečné oznámení se platí zvlášť.

Rozšířená verze formuláře nabízí rovnou stránky pro registraci u zdravotní pojišťovny, správy sociálního zabezpečení a finančního úřadu. Což je výhodné. Instituce si mezi sebou informace předají a vy nemusíte hledat další formuláře. V ještě rozsáhlejších verzích pak vyplníte i údaje o provozovnách nebo odpovědných zástupcích.

Za elektronické podání dostanete slevu 20 %

Až potud lze tedy s formulářem pracovat bez přihlášení a bez datové schránky. Po vyplnění ho můžete vytisknout nebo uložit do počítače.

Ke slibované úspoře vede fakt, že hotový formulář odešlete elektronicky. Portál živnostenského podnikání nabízí dvě tlačítka, „Odeslat elektronicky podepsané“ a „Odeslat do datové schránky“. První možnost se týká jen majitelů elektronických podpisů založených na kvalifikovaných certifikátech. Druhá má už mnohem širší využitelnost právě v případě, že máte datovou schránku.

Zdroj: Portál živnostenského podnikání

V dalším kroku vyberete konkrétní živnostenský úřad, ke kterému chcete podání zaslat, ověříte svou identitu pro datovou schránku a je hotovo.

Následně by vás vybraný živnostenský úřad měl vyzvat k úhradě správních poplatků. Při ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání je třeba uhradit správní poplatek ve výši 1000 Kč. Při ohlášení další živnosti, podání další žádosti o koncesi, je třeba uhradit správní poplatek ve výši 500 Kč.

A zde nastává prostor pro slevu. Úředníci by vás měli vyzvat k platbě nižší částky podle následujícího pravidla:

„Na základě § 9 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, správní úřad sníží poplatek o 20 %, nejvýše však o 1000 Kč, pokud je žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu podán na elektronickém formuláři zveřejněném podle zákona upravujícího právo na digitální služby. Sleva na poplatku se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Výše uvedené slevy se vztahuje na všechna podání učiněná vůči ŽÚ prostřednictvím aplikace JRF.“

V tuto chvíli jste tedy ušetřili při první registraci živnosti 200 korun plus čas strávený na úřadu, nebo také nejméně 52 korun za doporučené dopisy. Výpis z živnostenského rejstříku, který nahrazuje dříve vydávané živnostenské listy, vám pak úřad rovněž pošle do vaší datové schránky.

Poplatky při hlášení/změně živnosti

Úkon Papírové podání Elektronické podání přes portál
Ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání 1000 Kč 800 Kč
Další ohlášení živnosti, další žádost o koncesi 500 Kč 400 Kč
Změna rozhodnutí o udělení koncese 500 Kč 400 Kč
Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost 500 Kč 400 Kč
Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny 1000 Kč 800 Kč

Zdroj: Portál živnostenského podnikání

 

TIP: Jak to nakonec bude se zřizováním datových schránek v roce 2023

 

 

Autor článku

Luboš Kratochvíl  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 5 krát

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE