6 způsobů, jak efektivně financovat podnikání. Do popředí se dostávají Hard Money půjčky

29.01.2018 | , Lesensky.cz
FIREMNI FINANCE


Podnikatelé se málokdy vyhnou nutnosti využít pro svůj byznys cizí zdroje. Kromě různých provozních záležitostí je čas od času nutné též pružně financovat zajímavé investiční nebo tržní příležitosti. Do popředí se přitom dostává nebankovní financování a české firmy objevují v zahraničí hodně rozšířené zajištěné půjčky Hard Money. Jakými způsoby lze financovat vaše podnikatelské aktivity?

Půjčka od známých

Půjčit si od rodiny nebo přátel může být velmi rychlým a efektivním řešením, jak získat finanční injekci nejen pro váš začínající byznys. Lidé si mezi sebou často půjčují bez úroků či jakýchkoliv poplatků, ale bohužel rovněž bez smlouvy. Na to, že pořádek dělá přátele, na začátku nemyslí. „Půjčky mezi známými jsou velmi riziková záležitost. Ať jste v pozici dlužníka nebo věřitele, rozhodně trvejte na sepsání smlouvy, ve které budou specifikovány veškeré podrobnosti. Dobré účty totiž dělají dobré přátele,“ upozorňuje Petr Vencálek, jednatel společnosti BEZ BANKY. „S půjčkou na dobré slovo vám nikdo nezaručí, že známý najednou nebude chtít splatit půjčku dřív. Na druhou stranu příbuzný, který potřebuje půjčit, mnohdy tak nějak automaticky počítá s tím, že mu vyhovíte. Často tak platí, že chcete-li ztratit kamaráda a peníze, půjčte mu. Pokud jen kamaráda, tak mu nepůjčujte,“ dodává Petr Vencálek.

Kontokorent a kreditní karty

Při neočekávaných výdajích přijde vhod kreditní karta nebo kontokorent. Kontokorent je navázaný na běžný účet a umožňuje čerpat z účtu finanční prostředky do mínusu. Jedná se o tzv. povolený debet. Výhodou kreditní karty je oproti kontokorentu tzv. bezúročné období, kdy lze peníze z karty čerpat až na 50 dní bez placení úroků. Díky flexibilitě a okamžité dostupnosti finančních prostředků, jsou oba produkty vhodné k financování různých provozních výdajů. Je však třeba zdůraznit, že vzhledem k nákladovosti je vhodné peníze z kreditky i kontokorentu čerpat jen krátkodobě.

Leasing

Výhoda leasingu je, že umožňuje pořídit předmět bez okamžitého výdaje, přičemž splácení je rozloženo na delší období. U finančního leasingu se jeho předmět na konci stává majetkem firmy. Operativní leasing představuje pronájem věci na omezenou dobu. Po jeho skončení se předmět zpravidla vrací majiteli, leasingové společnosti. Firmy většinou využívají operativní leasing při financování a správě vozového parku. „Je dobré si uvědomit, že vlastnit vozidlo není cílem podnikání, ale jen nástrojem k jeho rozvoji. Mnohdy je tak naprosto neefektivní pořizovat vozy do majetku firmy,“ upozorňuje Tomáš Kadeřábek, Account Team Leader ARVAL CZ. „Výhoda operativního leasingu spočívá v tom, že firma v nájemném zaplatí pouze rozdíl mezi pořizovací a zůstatkovou hodnotou vozu a na konci odpadá problém s prodejem ojetého vozu,“ dodává Tomáš Kadeřábek. V nájemném, které je celé daňově uznatelným výdajem, jsou přitom zahrnuty veškeré náklady, které by jinak firma musela účtovat zvlášť.

Faktoring a forfaiting

Faktoring slouží k financování krátkodobých pohledávek, které firmě vznikají z dodávek zboží nebo poskytnutí služeb. Firma jako dodavatel odprodá svoje pohledávky vůči odběrateli faktoringové společnosti, většinou bance, která se tak stává výhradním majitelem pohledávky a novým věřitelem odběratele. Podnik se tak vyhne riziku nezaplacení faktury, které přechází na nového vlastníka pohledávky. Pokud faktoringová společnost proplácí sjednanou výši z pohledávek okamžitě, získává firma finanční prostředky, na které by jinak mohla čekat až do splatnosti faktury. Forfaiting na rozdíl od faktoringu znamená odkup zajištěných pohledávek, které zpravidla vznikají za zahraničním subjektem, tedy při vývozu.

Hard Money půjčky

V Evropě ale i v tuzemsku se zvyšuje podíl nebankovního financování a do budoucna lze očekávat, že tento trend bude pokračovat. V této souvislosti v Česku roste obliba tzv. Hard Money Loans, které jsou hojně rozšířené v zahraničí. Jedná se o specifický typ financování půjčkou, která je zajištěná nemovitostí. Půjčku lze zpravidla čerpat do výše 65–75 % hodnoty zastavené nemovitosti, a to velmi rychle v řádu několika hodin nebo dní. „Zajištěné půjčky Hard Money nacházejí své uplatnění v případech, kdy tradiční poskytovatelé neumí nebo nechtějí podnikateli vyjít vstříc. I když banky tyto úvěry proti zajištění dříve poskytovaly, zpřísňující se regulace je v posledních 10 letech donutila tento segment vyklidit,“ popisuje Petr Vencálek. Vyřizování tradičních úvěrů zpravidla bývá zdlouhavé a administrativně náročné. Podnikatelé jsou však často postaveni před obchodní příležitosti, kdy je třeba jednat rychle a zajistit potřebné finance skoro okamžitě. Může se jednat o využití náhlé výrazné slevy, ale též o investici do zajímavého projektu nebo využití tržní niky. „Hard Money Loans mají význam, pokud dává obchodní záměr smysl a má potenciál mimořádného zisku. Slouží pro financování příležitostí, nikoliv spotřeby,“ dodává Petr Vencálek s tím, že firma či podnikatel může následně zajištěnou Hard Money půjčku kdykoliv doplatit s pomocí levnějšího bankovního úvěru.

Investor

Pro rozvoj podnikatelského záměru či projektu se rovněž nabízí využití spolupráce s investorem. Kromě peněz může mít investor i nefinanční přínos, když vaše podnikání obohatí o zkušenosti, know-how či kontakty. Podnikatelskou myšlenku tak můžete s podporou investora dále rozvinout a nechat si poradit, na co se více zaměřit nebo od čeho upustit. Pro získání investora je ale důležité mít kvalitní podnikatelský plán. Důležité je také vytipovat si vhodné investory, které stojí za to s konkrétním záměrem či projektem je seznámit.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE