Koho se týká EET již od prosince?

09.05.2016 | , Finance.cz
FIRMY


Zákon o elektronické evidenci tržeb (EET; dále jen „zákon“) prošel úspěšně celým legislativním procesem. Nové povinnosti nejdříve dolehnou na subjekty poskytující stravovací a ubytovací služby, a to již od 1. prosince 2016. Za neplnění zákonných povinností hrozí vysoké sankce, proto je potřeba se na EET včas připravit.

Podnikatelé, kterých se elektronická evidence tržeb týká, mají ještě několik měsíců k zajištění potřebné administrativy a IT procesů. Aby vše proběhlo hladce, je vhodné nenechávat nic na poslední chvíli. Za správní delikty lze totiž udělit pokutu až 500 000 Kč. „Na EET se bude přecházet postupně, zákonem jsou stanoveny odlišné lhůty k jejímu zavedení pro různé podnikatelské subjekty od dubnového vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů,“ vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Rozdílná účinnost

Účinnost zákona je s výjimkou tří ustanovení stanovena od prvního dne osmého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů proto, aby měly podnikatelské subjekty čas na potřebnou přípravu. Nejdříve bude povinné evidovat tržby u stravovacích a ubytovacích služeb, a to již od data účinnosti zákona, tedy od 1. prosince 2016. Od 1. března 2017 budou podléhat EET tržby z velkoobchodu a maloobchodu. Od 1. března 2018 pak i tržby z dalších činností taxativně vyjmenovaných v zákoně (například z výroby textilií, pryžových a plastových výrobků, kovových konstrukcí, nábytku či z opravy a instalace strojů). Od 1. června 2018 již budou elektronické evidenci podléhat tržby ze všech ostatních činností stanovených zákonem, tedy i tržby drobných živnostníků.

Kdo nebude mít s EET starosti?

Podnikatelé mající pouze bezhotovostní příjmy na svůj účet nemusejí elektronickou evidenci řešit vůbec. Týká se totiž pouze hotovostních plateb (ovšem například i platebními kartami, šeky, směnkami či stravenkami). Hlavním cílem zavedení EET je zabezpečení lepší správy daní, a tím i zvýšení státního daňového výnosu omezením takzvané černé ekonomiky, která souvisí zejména s hotovostními platbami. „U bezhotovostních plateb je možné všechny transakce dohledat, proto se EET týká pouze hotovostních plateb,“ doplňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Obsah evidenční povinnosti

Před vytisknutím účtenky, která musí být zákazníkovi vystavena při uskutečnění tržby, zašle poplatník pomocí chytrého telefonu, tabletu nebo pokladny datovou zprávu o tržbě finanční správě, která obratem odešle potvrzení o dané transakci s unikátním kódem. Živnostníkům bude prvotní náklady na zajištění tohoto IT procesu snižovat jednorázová daňová sleva ve výši 5 000 Kč, již bude možné uplatnit za rok, v němž se budou poprvé tržby dle zákona evidovat.

Nižší DPH u stravovacích služeb

Současně s nabytím účinnosti zákona se sníží sazba DPH u stravovacích služeb z 21 % na 15 %. „Nižší sazba DPH pro stravovací služby je určitou formou kompenzace a má zabránit vyššímu nárůstu cen v pohostinství. Alkoholické nápoje však nadále budou podléhat 21% sazbě DPH,“ dodává Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.


Zdroj: Mazars
Štítky:

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: FIRMY