Podnikatelé v dluzích mohou nově před úpadkem vyjednávat o nápravě s věřiteli

04.10.2023 | , Finance.cz
FIRMY


Do českého právního systému se dostává novela zákona, která má pomoci firmám řešit jejich finanční problémy, aniž by musely vyhlásit úpadek. Pomoci jim v tom má tzv. preventivní restrukturalizace.

Přijatá legislativa povinně začleňuje evropskou směrnici o restrukturalizaci a insolvenci z roku 2019 do českého právního řádu. Preventivní restrukturalizace má za úkol hlavně zachovat podnikatelskou činnost, pracovní sílu i majetek firmy. Maximálním využitím nástrojů firmy pro co nejefektivnější získání finančních prostředků má dojít k uhrazení pohledávek všech věřitelů.  

Podnikatelé se tak mohou vyhnout hrozícímu insolvenčnímu řízení a zároveň jejich podnikání nebude publikováno v insolvenčním rejstříku.

Zdroj: Depositphotos

Pro které podnikatele je preventivní restrukturalizace určená?

Tento nový způsob řešení obtížné finanční situace však nemohou využít všichni podnikatelé. Je určen pouze pro právnické osoby, tedy obchodní korporace (s. r. o., a. s.). Na osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) se právní novinka nevztahuje.

Celý proces preventivní restrukturalizace stojí především na domlouvání a přesvědčování věřitelů. Výsledkem by měla být vzájemná shoda podnikatele s věřiteli na tom, jakým způsobem budou uhrazeny jejich pohledávky. Není však potřeba stoprocentní shoda se všemi věřiteli. 

Tip: Pět situací, kdy vám soud nepovolí oddlužení

Které výhody může restrukturalizace přinést firmám?

  • Nemusí se účastnit insolvenčního řízení a kazit si tak pověst.
  • Mohou situaci řešit dohodou pouze s klíčovými věřiteli. 
  • Možnost prosazení dohody i navzdory tomu, že některý věřitel s ní nebude souhlasit.
  • Ochrana před exekutory – ochráněn je majetek, který podnikatel používá při podnikání – podobně jako tomu bylo za covidu, kdy fungoval tzv. institut mimořádného moratoria.

Které výhody může restrukturalizace přinést věřitelům?

  • Přednostně dojde ke splacení pohledávek těm věřitelům, kteří s dohodou souhlasili, a to i v případě, že se restrukturalizace nepodaří a bude muset být zahájena insolvence.
  • Možnost vyššího uspokojení pohledávek než v insolvenčním řízení.
  • Udržení obchodního partnera.

Jak se preventivní restrukturalizace zahájí?

Podnikatel musí vymyslet dlouhodobý plán – analýzu, jak firmu vyvede z finanční krize. Na základě toho připraví tzv. sanační projekt, ve kterém se zaváže plnit své finanční závazky. Poté projekt zašle věřitelům a vyzve je písemně k jednání.

O projektu následně hlasují věřitelé. Pokud se věřitelé shodnou, nabude tento projekt také účinnosti.

Tip: Co se mění v pomoci státu zaměstnancům krachujících podniků, které jim neplatí za jejich práci?

Jak se bude postupovat, když část věřitelů nebude s dohodou souhlasit?

Novela zákona myslí i na to, že ne všichni věřitelé budou s dohodou souhlasit. Například jim může vadit prodloužení doby splatnosti dluhu nebo snížení dlužné částky.   

V takovém případě musí již zasáhnout soud, který o platnosti dohody rozhodne. Podnikatel však musí o přezkum soud požádat. Soud rozhoduje i na základě hlasování věřitelů. Podstatný je hlas klíčových věřitelů, tedy těch, u kterých má dlužník nejvyšší dluh.

Za situace, že dohoda u věřitelů projde, nebo ji i přes nevůli některých věřitelů potvrdí soud, by se mělo postupovat podle schválené dohody

Dohoda tedy chrání podnikatele před hrozícím úpadkem a následným insolvenčním řízením. Podnikatel dál může čestně provozovat svůj byznys bez poskvrnění své pověsti na veřejnosti. Věřitelé by měli dostat své pohledávky v takové míře, jak byly stanovené dohodou.

Co když se proces restrukturalizace nepodaří?

Pokud ani soud proti nesouhlasu věřitelů dohodu nepotvrdí nebo dojde k porušení restrukturalizace v jejím průběhu, nezbyde podnikateli jiná možnost než podat návrh na zahájení insolvenčního řízení. Podnikatelům v insolvenci může soud povolit oddlužení, ve kterém se mohou zbavit části svých dluhů. Nově by se také pro podnikatele měla doba oddlužení od roku 2024 zkrátit z 5 na 3 roky.


Čtěte také:

Připravované změny insolvenčního zákona se dotknou i zaměstnavatelů

Povolil vám soud oddlužení? Ani dary či dědictví byste si neměli nechat

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: FIRMY