Odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění u pracovního úrazu

07.01.2016 | , Finance.cz
FIREMNI FINANCE


Jakým způsobem se určuje bolest a ztížení společenského uplatnění při odškodnění pracovního úrazu? Kde lze nově nalézt tabulky jednotlivých položek pro odškodnění této nemajetkové újmy? Odpovědi naleznete v dnešním článku.

Od 1. října loňského roku vstoupila v účinnost novela zákoníku práce, která posílila práva poškozených zaměstnanců při odškodnění pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, zejména při odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, o které jsme informovali: Novela zákoníku práce posílí práva poškozených zaměstnanců. Nařízení vlády bylo nakonec přijato v částečně odlišné podobě, kdy se zachoval původní způsob výpočtu ztížení společenského uplatnění bodle součtu jednotlivých položek utrpěné újmy na zdraví.

Nařízení vlády

Konkrétní postup pro odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění u pracovních úrazů nebo nemocí z povolání naleznete v nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Nařízení vlády obsahuje několik příloh, které vymezují bodové hodnocení bolesti nebo ztížení společenského uplatnění pro odškodnění pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.

Definice bolesti a ztížení společenského uplatnění pro účely nařízení vlády

Nařízení vlády definuje, že bolestí se rozumí tělesné a duševní strádání způsobené poškozením zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, včetně stresu, obtíží a psychických symptomů obvykle doprovázejících poškození zdraví, a léčením a odstraňováním následků poškození zdraví, včetně komplikací vzniklých v přímé příčinné souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.

Dále nařízení vlády definuje rovněž, že ztížením společenského uplatnění se rozumí trvalý nepříznivý vliv poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a jeho trvalých následků a psychosociálních dopadů, které omezují nebo mění společenské uplatnění poškozeného v životě, zejména při uspokojování životních, pracovních, vzdělávacích a sociálních potřeb.

Výpočet bolesti a ztížení společenského uplatnění

Bolest a ztížení společenského uplatnění dle nařízení vlády se hodnotí v bodech. Hodnota jednoho bodu činí 250,- Kč. Přílohy nařízení vlády např. u vymknutí kolena stanovují bodové ohodnocení bolesti na 90 bodů, tj. 22.500,- Kč. Při amputaci dominantní ruky stanovuje příloha nařízení vlády pro odškodnění ztížení společenského uplatnění bodové ohodnocení na 4.400 bodů, tj, 1,1 milionu korun českých.

Bodové hodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění dle nařízení vlády se provádí lékařskými posudky. Bodové hodnocení bolesti se provede, jakmile je zdravotní stav poškozeného zaměstnance ustálený. Bodové hodnocení ztížení společenského uplatnění se provede obvykle rok od poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, kdy je dána trvalost poškození zdraví. Bodové hodnocení bolesti může být v některých případech zvýšeno až o polovinu vzhledem k případným komplikacím nebo náročnému způsobu léčení.

Zvýšení odškodnění soudem

Při zajištění odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění musí být poškozený zaměstnanec aktivní a jednat se zaměstnavatelem anebo jeho pojišťovnou. Zákoník práce deklaruje zaměstnanci právo na zvýšení odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění dle nařízení vlády, a to prostřednictvím soudního sporu, kdy soud může výši odškodnění přiměřeně zvýšit.

Výše uvedené je pouze vymezením základního okruhu odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění u pracovních úrazů a nemocí z povolání. Budete-li řešit případ odškodnění pracovního úrazu, lze jedině doporučit konzultovat s právníkem k posouzení veškerých aspektů vašeho případu, a to zejména s ohledem na neustálý vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: FIREMNI FINANCEPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.