Novela zákoníku práce posílí práva poškozených zaměstnanců

10.09.2015 | , Finance.cz
FIREMNI FINANCE


Od 1. října letošního roku vstoupí v účinnost novela zákoníku práce, která posílí práva poškozených zaměstnanců při odškodnění pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Jaké jsou hlavní novinky uvedené novely, se dozvíte v dnešním článku.

Zákon č. 205/2015 Sb., kterým se novelizuje zákoník práce a s tím spojené přípravy nařízení vlády, které bude upravovat určení a výpočet bolestného a ztížení společenského uplatnění, podstatně posílí práva poškozených zaměstnanců pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.

Nový občanský zákoník

S účinností nového občanského zákoníku byla zrušena vyhláška č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění. I přes tuto skutečnost byla uvedená vyhláška používána pro výpočet odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání. Tento stav odstraňuje novela zákoníku práce, která předpokládá ke stanovení výpočtu bolestného a ztížení společenského uplatnění vydání nařízení vlády. Pro odškodnění újmy na zdraví utrpěné např. dopravní nehodou, pochybením lékaře, sportovním úrazem se však využije zákonná úprava odškodnění dle nového občanského zákoníku. Na dvojkolejnost úpravy odškodnění újmy na zdraví a s tím spojenou problematiku se zaměříme v dalších článcích.

Výhody novely zákoníku práce a návrhu nařízení vlády

Nejpodstatnější změnou je navýšení hodnoty jednoho bodu odškodnění u bolestného a ztížení společenského uplatnění z 120,- Kč na 250,- Kč. Mění se taktéž systém výpočtu ztížení společenského uplatnění, kdy namísto jednotlivých položek újmy na zdraví se klade důraz na zhodnocení omezení jednotlivých oblastí života poškozeného. V návrhu nařízení vlády jsou prozatím uvedeny tři hlavní kategorie dopadu újmy na zdraví na život poškozeného pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, a to životní potřeby (např. smyslové vnímání, komunikace, pohyblivost, manipulace s předměty), pracovní a vzdělávací potřeby (výchova, vzdělávání a práce) a sociální potřeby (sociální život), a to se škálou stupně ztížení od lehkého, středně těžkého, těžkého až úplného.

Lékařské posudky hodnotící bolestné a ztížení společenského uplatnění u pracovních úrazů má vydávat praktický lékař poškozeného. Praktický lékař však nemusí být schopen ve všech případech správně provést výpočet u specifických poranění, kdy bude nutná spolupráce praktického lékaře a specialistů z daných lékařských oborů.

Odškodnění pozůstalých dle zákoníku práce

Novela zákoníku práce taktéž stanovuje, že jednorázové odškodnění pozůstalých se bude nově vztahovat i na registrovaného partnera, přičemž bude zákoník práce přímo deklarovat právo pozůstalých na přiměřené zvýšení odškodnění soudem, kdy v současné době nebylo uvedené právo deklarováno zákoníkem práce, a pozůstalí byli nuceni podávat žaloby na ochranu osobnosti, se kterými byla spojena povinnost hrazení soudního poplatku.

Ačkoliv přijetím novely zákoníku práce dochází k deklarování dvojkolejnosti systému odškodňování újmy na zdraví, kdy nový občanský zákoník upravuje problematiku částečně odlišně, lze dovodit, že novela je krok správným směrem k zajištění spravedlivého odškodnění pracovního úrazu nebo nemocí z povolání.

Každý případ odškodnění za pracovní úraz nebo nemoc z povolání bude nutné chápat individuálně. Budete-li řešit obdobný případ, lze jedině doporučit před učiněním jakýkoliv podání, konzultovat s právníkem k posouzení veškerých aspektů vašeho případu, a to zejména s ohledem na neustálý vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: FIREMNI FINANCEPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.