Zahájení podnikání během roku a zdravotní pojištění

29.07.2015 | , Finance.cz
FIREMNI FINANCE


Samostatnou výdělečnou činnost je možné během roku zahájit kdykoliv. Na co si dát pozor při zahájení samostatné výdělečné činnosti během roku s ohledem na placení zdravotního pojištění? Jak vyplnit "přehled" za rok 2015 při podnikání pouze po část roku?

Zdali bude nutné při zahájení samostatné výdělečné činnosti platit měsíční zálohy na zdravotním pojištění, to závisí, zdali bude vykonávaná samostatná výdělečná činnost hlavním nebo vedlejším zdrojem příjmů. V praxi se nejčastěji o "vedlejšák" jedná, když je samostatná výdělečná činnost provozována během zaměstnání, při pobírání státního důchodu, během studia nebo rodičovské dovolené.

Pozor na splnění oznamovací povinnosti

Všechny OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné) musí zahájení samostatné výdělečné činnosti oznámit na příslušné zdravotní pojišťovně. Vždy je potřeba si dávat pozor na to, aby údaje v informačním systému zdravotní pojišťovny odpovídaly skutečnosti. Když registr neodpovídá skutečnosti, tak vznikají problémy. Za neplnění oznamovací povinnosti mohou zdravotní pojišťovny udělovat tisícové pokuty, při opakovaném porušení povinnosti až do výše 20 tisíc Kč.

Vedlejší výdělečná činnost a zálohy

Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se měsíční zálohy na zdravotním pojištění v prvním roce nikdy neplatí. Při výkonu vedlejší činnost během zaměstnání se měsíční zálohy neplatí ani v následujících letech. Při podnikání v důchodu nebo během studia se již měsíční zálohy při vedlejší činnosti v dalších letech platí. Při výpočtu zdravotního pojištění za celý rok nemusí být při vedlejší samostatné výdělečné činnosti dodržen minimální vyměřovací základ a zdravotní pojištění se doplatí dle skutečně dosaženého zisku. Kdo musí při vedlejší samostatné výdělečné činnosti platit měsíční zálohy, ten odvádí v dalším roce měsíční zálohy dle skutečně dosaženého zisku, např. pouze 300 Kč. Nemusí tedy dodržet minimální zálohu jako v případě hlavní výdělečné činnosti.

Praktický příklad

Zaměstnanec pan Kučera zahájí od září 2015 samostatnou výdělečnou činnost. Samostatná výdělečná činnost bude vedlejším zdrojem příjmů. Pan Kučera nebude v roce 2015 platit měsíční zálohu. Příjem ze samostatné výdělečné činnosti bude mít pan Kučera 124 400 Kč a výdaje uplatní 40% výdajovým paušálem. Výdajový paušál pro samostatnou výdělečnou činnost se pohybuje do 40% do 80% v závislosti na vykonávané samostatné výdělečné činnosti. Do přehledu bude pan Kučera uvádět pouze příjmy a výdaje ze samostatné výdělečné činnosti a nikoliv ze zaměstnání.

Výpočet zdravotního pojištění pana Kučery za rok 2015

Text Částka

Příjem

124 400 Kč

Výdaje

49 760 Kč

(124 400 Kč x 40 %)

Hrubý zisk

74 640 Kč

(124 400 Kč - 49 760 Kč)

Vyměřovací základ

37 320 Kč

(74 640 Kč x 50 %)

Zdravotní pojištění za rok 2015

5 039 Kč

(37 320 Kč x 13,5 %)

Zaplacené zálohy během roku 2015

0 Kč

Nedoplatek zdravotního pojištění

5 039 Kč

Nová měsíční zálohy

0 Kč

vlastní výpočet autora

Protože bude pro pana Kučeru nadále hlavním zdrojem příjmů zaměstnání a samostatná výdělečná činnost bude "vedlejšákem", tak pan Kučera nebude platit měsíční zálohy ani v roce 2016. Nedoplatek zdravotního pojištění doplatí pan Kučera jednorázově při odevzdání přehledu za rok 2015 na zdravotní pojišťovně v březnu 2016.

Pozor na minimální zálohu při hlavní činnosti

Všechny OSVČ na hlavní samostatnou výdělečnou činnost musí platit měsíční zálohy. Měsíční zálohu je nutné zaplatit do 8. dne následujícího měsíce. V prvním roce platí OSVČ na hlavní činnost minimální měsíční zálohu, která v roce 2015 činí 1 797 Kč. Dobrovolně mohou platit i vyšší měsíční zálohu. Měsíční zálohy zaplacené během roku se následně odečtou od vypočteného zdravotního pojištění za celý rok.

Praktický příklad

Pan Černý byl od ledna do konce června zaměstnancem. Od července zahájil samostatnou výdělečnou činnost. Platil minimální měsíční zálohy. Za červenec až prosinec na měsíčních zálohách zaplatil 10 782 Kč (1 797 Kč x 6 měsíců). Příjem ze samostatné výdělečné činnosti za rok 2015 bude pan Černý mít 533 700 Kč a výdaje uplatní 60% výdajovým paušálem. Kolik zaplatí na zdravotním pojištění za rok 2015?

Výpočet zdravotního pojištění pana Černého za rok 2015

Text Částka

Příjem

533 700 Kč

Výdaje

320 220 Kč

(533 700 Kč x 60 %)

Hrubý zisk

213 480 Kč

(533 700 Kč - 320 220 Kč)

Vyměřovací základ

106 740 Kč

(213 480 Kč x 50 %)

Minimální vyměřovací základ

79 833 Kč

(13 305,50 Kč x 6 měsíců)

Zdravotní pojištění za rok 2015

14 410 Kč

(106 740 Kč x 13,5 %)

Zaplacené zálohy během roku 2015

10 782 Kč

Nedoplatek zdravotního pojištění

3 628 Kč

(14 410 Kč - 10 782 Kč)

Nová měsíční zálohy

2 402 Kč

(14 410 Kč: 6 měsíců)

vlastní výpočet autora

Zdravotní pojištění za rok 2015 vypočítává pan Černý ze skutečného vyměřovacího základu, kterým je polovina dosaženého zisku. Kdyby byl skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ stanovený legislativou, tak by se zdravotní pojištění počítalo z minimálního vyměřovacího základu. Pan Černý odevzdá "přehled" v březnu. Poprvé zaplatí pan Černý novou měsíční zálohu za březen 2015 do 8. dubna 2016. Protože se od roku 2016 pravděpodobně změní minimální měsíční záloha, tak si bude muset pan Černý pohlídat změnu trvalého příkazu. Za leden a únor 2016 bude muset zaplatit novou měsíční minimální zálohu.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE