Na co si dát pozor při ukončení samostatné výdělečné činnosti během roku?

20.07.2015 | , Finance.cz
FIRMY


Při ukončení samostatné výdělečné činnosti během roku je potřeba splnit potřebné oznamovací povinnosti a mít vyřešen pojistný vztah u zdravotní pojišťovny a místně příslušné OSSZ. Co je potřeba si ohlídat?

OSVČ, které ukončí během roku svoji samostatnou výdělečnou činnost, musí v zákonné oznamovací lhůtě oznámit ukončení samostatné výdělečně činnosti na předepsaném formuláři u své zdravotní pojišťovny, místně příslušné OSSZ a na finančním úřadu.

Co se stane, když se oznámí ukončení později?

OSVČ na hlavní činnost mají povinnost platit měsíční zálohy na sociálním pojištění a zdravotním pojištění. Výše měsíční zálohy závisí na dosaženém zisku v minulém roce. Vždy však musí být během roku placena při hlavní činnosti alespoň minimální měsíční záloha. V roce 2015 činí minimální měsíční záloha na zdravotním pojištění 1 797 Kč a na sociálním (důchodovém) pojištění 1 943 Kč. Když se živnostník včas neodhlásí, tak přestane zálohy platit, ale v počítačovém systému zdravotní pojišťovny i OSSZ bude nadále vedena jako OSVČ s povinností platit měsíční zálohy. Vznikne dluh na pojistném i na penále. Za neplnění oznamovací povinnosti může být uložena uvedenými institucemi i vysoká pokuta.

Vedlejší činnost se mění v hlavní činnost

Pro zaměstnance přivydělávající si samostatnou výdělečnou činností je samostatná výdělečná činnost vedlejším zdrojem příjmů. Zálohy na zdravotním pojištění se v takovém případě neplatí, zdravotní pojištění se doplatí dle skutečně dosaženého zisku. V prvním roce se neplatí ani zálohy na sociálním pojištění, a když je hrubý zisk do limitu, tak se neplatí zálohy na sociálním pojištění ani v následujících letech. Jestliže zaměstnanec končí v zaměstnání a další zaměstnání hned nenavazuje, tak musí počítat s tím, že když neukončí samostatnou výdělečnou činnost, tak bude samostatná výdělečná činnost považována za hlavní s povinností placení měsíčních záloh. Zdali v takových případech samostatnou výdělečnou činnost ukončit či nikoliv, to je potřeba dobře propočítat.

Pozor na odevzdání "přehledů" a daňového přiznání

I když je během roku 2015 vykonávána samostatná výdělečná činnost pouze několik měsíců a je ukončena například ke konci července, tak je nutné podat daňové přiznání za rok 2015 na finanční úřad a odevzdat "přehled o příjmech a výdajích za rok 2015" na místně příslušnou OSSZ a zdravotní pojišťovnu, u které je OSVČ v roce 2015 pojištěna. Neodevzdání těchto tiskopisů by přineslo značné problémy a sankce. I když je bývalý živnostník například od srpna zaměstnancem, tak nesmí na tuto svoji zákonnou povinnost zapomenout.

Praktický příklad

Paní Svobodová byla od ledna do konce července živnostnicí. Ke konci července ukončila svoji samostatnou výdělečnou činnost a od srpna je zaměstnankyní. Splnila svoji zákonnou oznamovací povinnost. V počítačovém systému své zdravotní pojišťovny a místně příslušné OSSZ je od ledna do konce července vedena jako OSVČ a od srpna je již vedena jako zaměstnankyně. Všechny své zaměstnance přihlašuje zaměstnavatel. Poslední měsíční zálohu zaplatí začátkem srpna za červenec. Zaměstnavatel nemůže za paní Svobodovou začátkem roku 2016 provést roční zúčtování daně za rok 2015. Paní Svobodová bude muset podat daňové přiznání a odevzdat "přehledy". Od svého zaměstnavatele si tedy paní Svobodová vyžádá "potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2015". Údaje z tohoto potvrzení bude potřebovat pro vyplnění daňového přiznání. V "přehledech" bude paní Svobodová uvádět pouze příjmy a výdaje ze samostatné výdělečné činnosti.

Paní Svobodová má příjmy za leden až červenec ve výši 224 600 Kč a výdaje uplatní 60% výdajovým paušálem. Výdaje jsou tedy 134 760 Kč. Hrubý zisk činí 89 840 Kč (224 600 Kč - 134 760 Kč). Na zálohách na zdravotním pojištění zaplatila 12 999 Kč a na zálohách na sociálním pojištění zaplatila 28 105 Kč. V zaměstnání měla paní Svobodová hrubou mzdu 20 000 Kč. Paní Svobodová uplatňuje pouze základní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Jak vyplní paní Svobodová daňové formuláře?

Potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele

Text

Částka

Úhrn zúčtovaných příjmů

100 000 Kč

(20 000 Kč x 5 měsíců)

Úhrn povinného pojistného

34 000 Kč

(20 000 Kč x 34 % x 5 měsíců)

Základ daně

134 000 Kč

(100 000 Kč + 34 000 Kč)

Záloha na daň z příjmu

9 750 Kč

(26 800 Kč x 15 %) - 2 070 Kč) x 5 měsíců

Vyplnění daňového přiznání k dani z příjmu FO

Text

Částka

Úhrn příjmů od zaměstnavatelů

100 000 Kč

Úhrn povinného pojistného

34 000 Kč

Dílčí základ daně dle § 6

134 000 Kč

Dílčí základ daně dle § 7

89 840 Kč

Základ daně

223 840 Kč

(134 000 Kč + 89 840 Kč)

Zaokrouhlený základ daně (na sta dolů)

223 800 Kč

Daň z příjmu

33 570 Kč

(223 800 Kč x 15 %)

Sleva na poplatníka

24 840 Kč

Daň po slevě

8 730 Kč

(33 570 Kč - 24 840 Kč)

Zaplacené zálohy na dani

9 750 Kč

Daňová vratka

1 020 Kč

(9 750 Kč - 8 730 Kč)

Vyplnění přehledu pro OSSZ

Text

Částka

Hrubý zisk

89 840 Kč

Počet měsíců výkonu hlavní činnosti

7

Skutečný vyměřovací základ

44 920 Kč

(89 840 Kč x 50 %)

Minimální vyměřovací základ

46 571 Kč

(6 653 Kč x 7 měsíců)

Sociální pojištění za rok 2015

13 599 Kč

(46 571 Kč x 29,2 %)

Zaplacené zálohy během roku

28 105 Kč

Přeplatek na sociálním pojištění

14 506 Kč

(28 105 Kč - 13 599 Kč)

Vyplnění přehledu pro zdravotní pojišťovnu

Text

Částka

Hrubý zisk

89 840 Kč

Počet měsíců výkonu hlavní činnosti

7

Skutečný vyměřovací základ

44 920 Kč

(89 840 Kč x 50 %)

Minimální vyměřovací základ

93 139 Kč

(13 305,50 Kč x 7 měsíců)

Zdravotní pojištění za rok 2015

12 574 Kč

(93 139 Kč x 13,5 %)

Zaplacené zálohy během roku

12 999 Kč

Přeplatek na zdravotním pojištění

425 Kč

(12 999 Kč - 12 574 Kč)

Paní Svobodová obdrží po odevzdání všech tří daňových tiskopisů souhrnný přeplatek 15 951 Kč. Důvodem jsou horší hospodářské výsledky v roce 2015, než v předcházejících letech. Zálohy placené v roce 2015 neodpovídaly aktuální situaci. Právě z důvodu horších výsledků paní Svobodová ukončila činnost a našla si zaměstnání. Povinné pojistné za rok 2015 se počítá z minimálních vyměřovacích základů, který jsou vyšší než skutečné vyměřovací základy.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: FIRMY