Zdravotní pojištění: devět chyb zaměstnavatelů

01.07.2015 | , Finance.cz
FIREMNI FINANCE


Zdravotní pojištění můžeme nazvat povinnou daní. V některých případech zapomínají zaměstnavatelé plnit své zákonné povinnosti a může jím být zdravotními pojišťovnami vyměřena pokuta a mohou obdržet penále. Na co by si měli dát zaměstnavatelé pozor?

Zaměstnanci odvádí na zdravotním pojištění 4,5 % z hrubé mzdy a zaměstnavatelé dalších 9 %. Při výpočtu zdravotního pojištění není možné uplatňovat daňové slevy a odpočty jak při výpočtu daně z příjmu fyzických osob. Za výpočet a odvod zdravotního pojištění za zaměstnance jsou přitom odpovědní zaměstnavatelé. Na co si mají dát zaměstnavatelé pozor?

1) Neplacení zdravotního pojištění

Zaměstnavatelé odvádí na účet zdravotní pojišťovny zdravotní pojištění sražené zaměstnanci z jeho hrubé mzdy a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem. V souhrnu 13,5 % z hrubé mzdy zaměstnance. Zaměstnanec přitom platí jednu třetinu a zaměstnavatel dvě třetiny. Za neplacení zdravotního pojištění je předepsáno zdravotními pojišťovnami penále. Sazba penále činí 0,05 % denně z dlužného pojistného.

2) Nevěnování platbám dostatek pozornosti

Některé firmy mají dobré finanční cash-flow a přesto se dostanou u zdravotní pojišťovny do problémů. Důvodem je nedbalost. Zdravotní pojištění není placeno ve správné výši, pod správným variabilním symbolem nebo včas. Zaměstnavatelé jsou povinni zaplatit zdravotní pojištění vždy do 20. dne následujícího měsíce. Nedostatečná kontrola výpočtu zdravotního pojištění a samotné platbě je důvodem, proč může být předepsáno penále.

3) Neřešení špatné finanční situace

Přechodně se může firma dostat do finančních problémů a z různých důvodů nemůže dočasně platit zdravotní pojištění. Největší chybou je nekomunikování s příslušnými zdravotními pojišťovnami. Všechny zdravotní pojišťovny velmi zrychlují vymáhání pohledávek. Exekuce není pro žádného zaměstnavatele příjemná. Spolupracujícím zaměstnavatelům umožňují zdravotní pojišťovny splácet zdravotní pojištění ve splátkách. Na splátkový kalendář není právní nárok, proto je potřeba se zdravotní pojišťovnou vždy komunikovat a plnit dohody.

4) Neplnění zákonných povinností

Každé zdravotní pojišťovně, u které je pojištěn v daný měsíc alespoň jeden ze zaměstnanců, musí zdravotní pojišťovna doručit "přehled o platbě pojistného". Za opominutí může zdravotní pojišťovna udělit pokutu až do výši 50 tisíc Kč. V praxi přistupují zdravotní pojišťovny k vystavováním platebních výměrů na pokutu individuálně. Když zaměstnavatelé spolupracují a řádně si plní své povinnosti, tak se pokuta uděluje až po vyčerpání ostatních možností. Samotná výše pokuty závisí na konkrétním případu. Jednotlivé zdravotní pojišťovny mají individuální politiku v oblasti udělování pokut. Všichni zaměstnavatelé si musí plnit oznamovací povinnosti u všech zdravotních pojišťoven, kde jsou pojištěni jejich zaměstnanci. V Česku působí v současné době 7 zdravotních pojišťoven. Teoreticky může zaměstnavatel komunikovat se všemi 7 zdravotními pojišťovnami a během roku mohou na kontrolu dorazit pracovníci ze všech 7 zdravotních pojišťoven.

5) Nedodržování zásad u dohody o provedení práce

Aby se z dohody o provedení práce neplatilo zdravotní pojištění, tak musí být měsíční odměna 10 000 Kč a méně. Z vyšší měsíční odměny se již zdravotní pojištění platí. Když má zaměstnanec odměnu v daném měsíci do limitu, tak není veden pro účely zdravotního pojištění jako zaměstnanec a zaměstnavatel tohoto zaměstnanec nepřihlašuje u jeho zdravotní pojišťovny. Jestliže zaměstnanci během roku měsíční odměna kolísá a někdy je do limitu a někdy není, potom musí zaměstnavatel v průběhu roku plnit řádně svoji oznamovací povinnost a zaměstnance průběžně přihlašovat jako zaměstnance a zase odhlašovat.

6) Nedodržování zásad u dohody o pracovní činnosti

Stejná situace jako u dohody o provedení práce je i u odměny o pracovní činnosti, pouze je zde jiný limit. Z dohody o pracovní činnosti se neplatí zdravotní pojištění, když je měsíční odměna do 2 500 Kč.

7) Nepodání žádosti o prominutí penále

Když má zaměstnavatel uhrazeno veškeré dlužné pojistné, tak si může požádat o prominutí dlužného penále. Žádost o prominutí penále je nutné podat v zákonné lhůtě. V praxi je penále zpravidla předepsáno platebním výměrem. Žádost o prominutí penále předepsaného platebním výměrem je nutné podat do 15 dní od doručení. Základní podmínkou pro snížení penále nebo jeho úplné prominutí je uhrazení veškerého dlužného pojistného. V případě, že je sjednán splátkový kalendář, tak se žádost o prominutí penále projedná až po uhrazení poslední splátky, pokud je splátkový kalendář řádně plněn. Žádost je však nutné vždy podat v zákonné lhůtě. Opožděné žádosti nemůže být vyhověno. Při podání žádosti o prominutí penále akceptuje zaměstnavatel zákonný postup zdravotní pojišťovny a uložení penále, ale žádá o jeho snížení nebo prominutí.

8) Nepodání odvolání

Když zaměstnavatelé nesouhlasí s výpočtem penále nebo s uložením pokuty, potom musí podat v zákonné lhůtě odvolání. V odvolání je nutné uvést důvody, proč nemělo být penále nebo pokuta předepsáno.

9) Neoznamování pracovních úrazů

Všichni zaměstnavatelé musí příslušné zdravotní pojišťovně zasílat měsíčně kopie záznamů o pracovních úrazech, vždy do pátého dne následujícího měsíce. Při neplnění této zákonné povinnosti může příslušná zdravotní pojišťovna udělit pokutu až do výše 100 tisíc Kč.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE