Jedenáct věcí, které byste měli vědět při podnikání při zaměstnání

22.06.2015 | , Finance.cz
FIREMNI FINANCE


Mnozí zaměstnanci si přivydělávají vlastní samostatnou výdělečnou činností. Pro zaměstnance je samostatná výdělečná činnost vedlejším zdrojem příjmů. Co je dobré vědět o přivýdělku na "vedlejšák"?

Hlavní činnosti pro zaměstnance je jejich zaměstnání, samostatná výdělečná činnost je vedlejším zdrojem příjmu, což přináší určité výhody. Současně je však potřeba i při "vedlejšáku" plnit zákonné povinnosti. Podívejme se na vybraných 11 důležitých parametrů podnikání při zaměstnání.

1) Nutnost plnění oznamovací povinnosti

OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné) vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost musí plnit oznamovací povinnost u pověřených institucí - živnostenského úřadu, finančního úřadu, OSSZ (Okresní správy sociálního zabezpečení) a příslušné zdravotní pojišťovny stejně jako OSVČ na hlavní činnost. Vždy je nutné v zákonném termínu oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti i ukončení. V závislosti na druhu vykonávané samostatné výdělečné činnosti je nutné splnit případně další zákonné povinnosti dané zákonem.

2) Měsíční zálohy na pojistném se neplatí

Zaměstnanci přivydělávající si samostatnou výdělečnou činností nemusí během roku platit měsíční zálohy na zdravotním pojištění a sociálním pojištění. Při oznámení zahájení samostatné výdělečné činnosti je potřeba na příslušných tiskopisech pro zdravotní pojišťovnu a OSSZ uvést zaměstnavatele a uvést, že samostatná výdělečná činnost bude vedlejším zdrojem příjmů.

3) Je nutné podat daňové přiznání

Při výkonu samostatné výdělečné činnosti musí zaměstnanci podat daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Daňové povinnosti za celý rok nemůže za zaměstnance vyřídit jejich zaměstnavatele formou provedení ročního zúčtování daně. Zaměstnanci vykonávající samostatnou výdělečnou činnosti si vyžádají od svého zaměstnavatele (případně zaměstnavatelů) pro vyplnění daňového přiznání "potvrzení o zdanitelných příjmech". Údaje z tohoto tiskopisu budou sloužit k vyplnění daňového přiznání a budou nutnou přílohou daňového přiznání.

4) Kdy je možné uplatnit slevu na manželku?

OSVČ vedoucí daňovou evidenci mohou uplatnit v daňovém přiznání slevu na manželku s ročními vlastními příjmy do 68 tisíc Kč. Daňová sleva na manželku činí 24 840 Kč za rok 2015. OSVČ na hlavní činnost stanovující výdaje paušálem nemohou slevu na manželku využít. Zaměstnanci přivydělávající si vedlejší samostatnou výdělečnou činností mohou slevu na manželku s vlastními ročními příjmy do 68 tisíc Kč uplatnit, jestliže základ daně ze zaměstnání je vyšší než základ daně ze samostatné výdělečné činnosti. Slevu na manželku nelze uplatňovat během roku, uplatňuje se vždy za celý rok.

5) Jak uplatnit daňové zvýhodnění na děti?

I u daňového zvýhodnění na děti je omezení, že je nemůže uplatnit OSVČ na hlavní činnost stanovující výdaje paušálem. Zaměstnanci přivydělávající si samostatnou výdělečnou činností daňové zvýhodnění na děti uplatnit mohou, když základ daně ze zaměstnání je vyšší než ze samostatné výdělečné činnosti. Daňové zvýhodnění mohou podnikající zaměstnanci uplatňovat měsíčně při výpočtu čisté mzdy u svého zaměstnance. Na první dítě činí měsíční daňové zvýhodnění v roce 2015 částku 1 117 Kč, na druhé dítě 1 317 Kč a na třetí a každé další dítě 1 417 Kč.

6) Sociální pojištění se do limitu neplatí

Při vedlejší samostatné výdělečné činnosti se sociální pojištění vůbec neplatí, když je roční hrubý zisk (příjem - výdaj) do limitu. Za rok 2015 je limitem částka 63 865 Kč. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje.

7) Pozor na nutnost plnění zákonných povinností

Někteří zaměstnanci přivydělávající si podnikáním podceňují své zákonné povinnosti a zbytečně se dostávají do problémů. I při výkonu vedlejší výdělečné činnosti je potřeba dodržovat veškeré právní normy, které se dotýkají dané činnosti. Neplnění povinností přináší mnohdy zbytečné problémy a finanční sankce.

8) Zdravotní pojištění se vypočítá dle skutečného zisku

OSVČ na hlavní činnost musí i při nízkém zisku zaplatit zdravotní pojištění alespoň v minimální výši. Při vedlejší činnosti nikoliv. OSVČ na vedlejší samostatnou výdělečnou činnosti zaplatí zdravotní pojištění ze skutečného dosaženého zisku, i když je nízký. Zdravotní pojištění se platí jednou ročně do 8 dní po odevzdání přehledu o příjmech a výdajích. Zdravotní pojištění činí 13,5 % z vyměřovacího základu, kterým je polovina hrubého zisku.

9) Paušál je při "vedlejšáku" výhodný

Zaměstnanci mají hlavní příjmy ze zaměstnání. Samostatná výdělečná činnost je pouze přivýdělkem. Proto je pro ně zpravidla výhodné stanovit výdaje paušálem. Výdajový paušál je administrativně jednoduchý, jednoznačný a většina OSVČ díky tomu zvládne všechny své daňové povinnosti sama. Protože je základ daně ze zaměstnání vyšší než základ daně ze samostatné výdělečné činnosti, tak mohou uplatnit slevu na manželku a daňové zvýhodnění na děti. Výdajový paušál se pohybuje od 30 % do 80 % v závislosti na vykonávané činnosti.

10) Základní sleva náleží pouze jednou

OSVČ na vedlejší činnost budou mít v daňovém přiznání příjmy ze zaměstnání i ze samostatné výdělečné činnosti. Tyto příjmy se budou zdaňovat dohromady. V daňovém přiznání je možné uplatnit základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč pouze jednou. Nikoliv tedy dvakrát, zvlášť pro příjmy za zaměstnání a zvlášť pro příjmy ze samostatné výdělečné činnosti. Podnikající zaměstnanci uplatňují slevu na poplatníka již během roku v poměrné části (2 070 Kč měsíčně) u svého zaměstnavatele.

11) Povinnost odevzdání tří základních "přiznání"

Všechny OSVČ, vykonávající hlavní nebo vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, musí doručit v zákonném termínu daňové přiznání na finanční úřad, přehledy o příjmech a výdajích na místně příslušné OSSZ a zdravotní pojišťovně. A to i při případné ztrátě. Neodevzdání povinných "přiznání" je sankciováno a znamená problémy. Základní termín pro podání daňového přiznání za rok 2015 je do 1. dubna 2016 a pro přehledy do 2. května 2016.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE