Právnická osoba byla zrušena za neplacení DPH

19.08.2014 | , Finance.cz
FIRMY


V nedávné době bylo Krajským soudem v Praze vydáno rozhodnutí o zrušení společnosti za neplacení daně z přidané hodnoty, a to v rámci trestněprávní činnosti této společnosti dle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob.

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, který nalezneme ve sbírce zákonů pod číslem 418/2011, upravuje podmínky trestní odpovědnosti právnických osob, tresty a ochranná opatření, které lze za spáchání stanovených trestných činů právnickým osobám uložit a rovněž postup v řízení proti právnickým osobám. Poměrně nový zákon v oblasti trestního práva může mít pro některé společnosti, které nevykonávají svou činnost v souladu se zákonem, velmi vážné následky.

Trestní činnost právnické osoby

Okresní soud v Benešově uznal společnost vinnou přečinem krácení daně, poplatku a podobné povinné platby, kterého se společnost dopustila svým trestněprávním jednáním, kdy i přes výzvy finančního úřadu nepodala přiznání k dani z přidané hodnoty, ačkoliv ji v roce 2012 vznikla daňová povinnost v celkové výši 213 614 korun. Takto společnost úmyslně zkrátila daň z přidané hodnoty v této výši, přestože byla řádně registrována u příslušného finančního úřadu jakožto čtvrtletní plátce daně z přidané hodnoty. Okresním soudem v Benešově byla tedy společnost odsouzena k trestu zrušení právnické osoby. Společnost následně podala odvolání proti rozsudku ke Krajskému soudu v Praze.


§ 240 Trestního zákoníku

Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby

(1) Kdo ve větším rozsahu zkrátí daň, clo, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistné na úrazové pojištění, pojistné na zdravotní pojištění, poplatek nebo jinou podobnou povinnou platbu anebo vyláká výhodu na některé z těchto povinných plateb, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

  • a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nejméně se dvěma osobami,
  • b) poruší-li k usnadnění takového činu úřední uzávěru, nebo
  • c) spáchá-li takový čin ve značném rozsahu.

(3) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve velkém rozsahu.Rozhodnutí odvolacího soudu

Krajský soud v Praze odvolání společnosti zamítnul. Dle odůvodnění zamítnutí odvolání se zabýval zejména důvody využití trestu zrušení právnické osoby a došel k následujícímu závěru. Dle dokazování před Okresním soudem v Benešově bylo prokázáno, že společnost uskutečňovala aktivity výlučně spojené s trestnou činností a od konce roku 2012 nevyvíjela žádnou činnost a taktéž byla bez majetku.

Okresní soud v Benešově při aplikaci trestu zrušení právnické osoby respektoval tímto zásady přiměřenosti trestu a posoudil aspekty případu pro volbu trestu zrušení právnické osoby. Jelikož za takového stavu fungování společnosti by nebylo vhodné využít například trest propadnutí majetku, trest peněžitý nebo trest zákazu činnosti, protože tyto tresty by s ohledem na nemajetnost a nečinnost společnosti neměly efektivní účinek.

Naplnění účelu trestního postihu

Krajský soud v Praze takto dovodil, že pouze trestem zrušení společnosti bylo dosaženo účelu zákona. Citované a využité rozhodnutí Krajského soudu v Praze, sp. zn. 13To 79/2014 najisto deklaruje, že trestní soudy jsou připraveny aplikovat i nejpřísnější tresty v rámci postihu trestněprávního jednání právnických osob. Lze jedině doporučit při řešení obdobné problematiky konzultovat s odborníky na trestní právo k ochraně práv a řádné obhajobě společnosti.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: FIRMYPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.