Firmy a OSVČ s dluhy nesplňují podmínky pro veřejné zakázky

21.07.2014 | , Finance.cz
FIRMY


Pro řadu firem a živnostníků jsou veřejné zakázky velmi významným zdrojem příjmů. Jednou z kvalifikačních podmínek pro účast na veřejné zakázce je i bezdlužnost na daních a povinném pojistném (zdravotním a sociálním pojištění).

V zákoně o veřejných zakázkách (č. 137/2006 Sb.) jsou v paragrafu 53 uvedeny základní kvalifikační předpoklady, které musí dodavatel (právnická nebo fyzická osoba) splňovat. Veřejné zakázky zadává stát, kraj, obec nebo jiné subjekty hospodařící s veřejnými penězi (např. příspěvkové organizace). Veřejné zakázky se mohou týkat nákupu zboží nebo služeb různé povahy. Veřejná zakázka musí být uzavřena na základě písemné smlouvy.

Ministerstvo pro místní rozvoj spravuje Věstník veřejných zakázek. Na stránkách www.vestnikverejnychzakazek.cz (informační systém o veřejných zakázkách) jsou k dohledání základní informace o veřejných zakázkách.

Firma, podnikatel nebo živnostník usilující o veřejnou zakázku nesmí mít nedoplatek na daních včetně penále, pojistném a na penále na zdravotním a sociálním pojištění. Řádné plnění povinností při placení daní, sociálního a zdravotního pojištění je nutností, aby měla společnost nebo OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná) možnost získat veřejnou zakázku.

Při neplacení pojistného vzniká penále

Když se firma nebo OSVČ dostane do finančních problémů a nemůže řádně platit měsíčně předepsané sociální a zdravotní pojištění, potom se může snadno stát dlužníkem na povinném pojistném. Při neplacení povinného pojistné je potřeba počítat rovněž s předepsáním penále, které činí 0,05 % denně z dlužné částky. A to u sociálního i zdravotního pojištění. Neplacení povinného pojistného je nepříjemné, neboť vzniká dluh i na penále.

Dluhy na sociálním a zdravotním pojištění vymáhají místně příslušné OSSZ (Okresní správy sociálního zabezpečení) a příslušné zdravotní pojišťovny velmi pečlivě. I na penále. Vymáhání pohledávek se každoročně zrychluje a zefektivňuje. Současně dluh na povinném pojistném brání získání veřejné zakázky.

Jak je to při splácení dluhu ve splátkách?

Některé firmy nebo OSVČ dočasné finanční problémy se následně snaží rychle řešit. Na dlužné sociální i zdravotní pojištění si sjednají s uvedenými institucemi splátkový kalendář. Pro účely získání veřejné zakázky však mají firmy nebo živnostníci splácející dluhy na pojistném ve splátkách dluhy, přestože je splátkový kalendář řádně plněn.

Pro společnosti a živnostníky ucházející se o veřejné zakázky je tedy velmi důležité si pečlivě hlídat své závazky na sociálním a zdravotním pojištění. Rychlé doplacení neuhrazených závazků může být následně problematické.

Neuhrazené penále je rovněž dluhem

Pro účely získání veřejné zakázky se posuzují nejenom dluhy na povinném pojistném, ale rovněž i na penále. Některé firmy a OSVČ usilující o veřejnou zakázku mají např. dluh na penále na veřejném zdravotním pojištění. Přičemž dlužné pojistné bylo doplaceno a v zákonné lhůtě podána žádost o prominutí tohoto penále. I v takovém případě však mají tyto firmy a OSVČ dluh na zdravotním pojištění. O žádosti o prominutí penále se totiž ještě nerozhodlo. A na prominutí penále není právní nárok. Penále nemusí být vůbec prominuto nebo jen částečně sníženo. Aby firma nebo OSVČ neměla v takovém případě dluh na zdravotním pojištění, tak je nutné uhradit i penále, na které byla podána žádost o prominutí penále. Při uhrazení penále na zdravotním pojištění, na které je podána žádost o prominutí, za účelem splnění podmínky pro veřejné zakázky, vznikne firmě při případném prominutí nebo snížení penále nárok na vrácení této zaplacené částky.

Veřejné zakázky je nutné sledovat

Získávání informací o veřejných zakázkách je díky internetu poměrně snadné. Všechny informace o veřejných zakázkách jsou veřejně dostupné. Státní instituce zveřejňují veřejné zakázky na svých internetových stránkách. Možné je i využívat Věstník veřejných zakázek nebo jiné specializované weby. Hlídání termínu je u veřejných zakázek nutností. Do stanoveného termínu je nutné zaslat kompletní nabídku, včetně potřebných dokumentů.

Objem veřejných zakázek (dle statistiky Ministerstva pro místní rozvoj) byl v prvním pololetí 2014 vyšší než v prvním pololetí 2013. V prvním pololetí letošního roku bylo zadáno 6 445 veřejných zakázek (v prvním pololetí roku 2013 to bylo 5 790). Celková hodnota zadaných veřejných zakázek v prvním pololetí letošního roku 198 miliard Kč (bez DPH), v loňském roce za stejné období to bylo 132 miliard Kč (bez DPH).

Meziročně se i zvýšil objem jednotlivých veřejných zakázek. V prvním pololetí roku 2014 připadalo na 100 mil. Kč 3,26 zakázek, v prvním pololetí předchozího roku připadalo na 100 mil. Kč 4,38 zakázek.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: FIRMY