Jak vysoké daně platí firmy ve světě?

16.07.2014 | , Finance.cz
FIREMNI FINANCE


Nízké daně podporují podnikání. Trendem ve vyspělých členských zemích OECD je snižování daně z příjmu pro firmy. Za posledních 10 let snížilo sazbu daně 25 členských zemí. Jak vysoká je sazba daně z příjmu právnických osob v roce 2014 v zemích OECD?

Všichni zaměstnavatelé chtějí co nejvíce svého času a úsilí věnovat rozvoji svého byznysu. Nové myšlenky, nápady a inovace jsou pro úspěch v tvrdé konkurenci nutností, aby firma mohla dlouhodobě profitovat. Nízké a jednoduché daně firmy jednoznačně vítají. Čím více společnostem zůstává ze zisku, tím lépe. Stejně tak je lepší, když veškerá daňová agenda zabere co nejméně času. Je srozumitelná a jednoznačná. Minimalizují se chyby.

Když se na trhu daří domácím i zahraničním společnostem, tak se zvyšuje nabídka práce a klesá nezaměstnanost. I při nižší sazbě daně je státní daňový výnos vyšší.

Jak klesala sazba daně v Česku?

Daňová zátěž pro firmy je v Česku v porovnání s ostatními zeměmi OECD nízká. V roce 2014 odvádí právnické osoby v Česku na dani z příjmu 19 % z hrubého účetního zisku, což je třetí nejnižší hodnota (po Irsku a Slovinsku). Česko rovněž patří mezi země, kde nejvíce klesala firemní sazba daně. V přiložené tabulce máme uveden vývoj korporátní daně v letech 2000 až 2014. Od roku 2003 klesla v Česku sazba firemní daně o 12 %.

Roky

Sazba daně

2014 - 2010

19 %

2009

20 %

2008

21 %

2007 - 2006

24 %

2005

26 %

2004

28 %

2003 - 2000

31 %

Co je to kombinovaná sazba daně?

V některých členských zemích OECD se odvádí firemní daň z příjmu nejenom na centrální úrovni, ale rovněž na místní úrovni. V přiložené tabulce máme u členských zemí OECD uvedenou kombinovanou sazbu daně z příjmu právnických osob, která zohledňuje případně obě tyto sazby daně. Společnosti v Česku odvádí daň z příjmu pouze na centrální úrovni.

V přiložené tabulce je uvedena standardní daňová sazba. V některých členských zemích OECD jsou podporovány menší společnosti (např. s obratem a počtem zaměstnanců do limitu). Menší firmy a malé společnosti jsou pro národní ekonomiku nesmírně důležité. Významně se podílejí na snižování nezaměstnanosti. Jsou adaptibilní a flexibilní, což se příznivě projevuje na nabídce služeb a zboží pro zákazníky.

V pěti členských zemích OECD je kombinovaná sazba daně nižší než 20 %. V Irsku (12,5 %), Slovinsku (17,0 %), Česku (19 %), Maďarsku (19 %), a Polsku (19 %). V pěti členských zemích OECD je kombinovaná sazba daně vyšší než 30 %. V USA (39,1 %), Japonsku (37,0 %), Francii (34,4 %), Belgii (34,0 %) a Portugalsku (31,5 %).

Při splnění zákonných podmínek odvádí menší společnosti na dani z příjmu méně např. v Maďarsku (10 %), Koreji (11 %), Francii (15 %), Kanadě (15 %), Nizozemí (20 %).

Jak šel čas s daňovými sazbami?

Mezi roky 2004 až 2014 snížilo daňovou sazbu pro právnické osoby 25 z 34 zemí OECD. Nejvíce kombinovaná sazba daně klesla v Turecku (o 13 %), Velké Británii (o 9,0 %), Finsku (o 9,0 %), Česku (o 9,0 %), Německu (o 8,7 %), Izraeli (o 8,5 %), Kanadě (o 8,1 %) a Slovinsku (o 8,0 %). Přestože je trendem snižování daňové zátěže pro firmy, tak v některých členských zemích OECD se daňová sazba zvýšila. Jedná se však o země, kde je celková daňová sazba v rámci zemí OECD podprůměrná. Důvodem zvýšení byla nutnost zvýšit daňový výnos, např. z důvodu ekonomické krize. Korporátní daňová sazba se mezi roky 2004 až 2014 nejvíce zvýšila v Portugalsku (o 4,0 %), Slovensku (o 3,0 %), Maďarsku (o 3,0 %) a Chile (o 3,0 %).

Na Slovensku se snížila pro rok 2014 sazba daně oproti roku 2013 o procento (z 23 % na 22 %). Současně je na Slovensku stanovena minimální daň, která se liší pro neplátce DPH, plátce DPH a firmy s tržbami nad limit. Pohybuje se od 480 € po 2 880 €. Minimální daň je nutné platit i při nulovém zisku nebo ztrátě.

Kombinovaná sazba daně z příjmu právnických osob (pro rok 2014 v zemích OECD, v %)

Země Sazba daně Země Sazba daně
Irsko 13 % Nizozemí 13 %
Slovinsko 17 % Řecko 17 %
Česko 19 % Kanada 19 %
Maďarsko 19 % Izrael 19 %
Polsko 19 % Norsko 19 %
Chile 20 % Itálie 20 %
Finsko 20 % Nový Zéland 20 %
Island 20 % Lucembursko 20 %
Turecko 20 % Austrálie 20 %
Estonsko 21 % Mexiko 21 %
Velká Británie 21 % Španělsko 21 %
Švýcarsko 21 % Německo 21 %
Slovensko 22 % Portugalsko 22 %
Švédsko 22 % Belgie 22 %
Korea 24 % Francie 24 %
Dánsko 25 % Japonsko 25 %
Rakousko 25 % USA 25 %
Pramen: OECD: Tax Database, PART II. Taxation of Corporate Income (2014)


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE