Auto v EU aneb jak stát

25.06.2004 | , Finance.cz
FIRMY


Stát podnikatelům nepřeje. Zatěžuje je vysokými daněmi, drobné a střední podnikatele nepodporuje vůbec (říkají kritici ministerských  programů). Nepříliš dobře na tom jsou zákazníci leasingových společností po vstupu ČR do EU...

Stát, právo a podpora podnikatelů

První květen roku 2004 bude jistě v dějinách Česka zapsán zlatým písmem (a nemusíme být eurooptimisté). Den vstupu do struktur Evropské unie. Den vstupu do jednotné, velké a prosperující Evropy. Dnes nedokážeme docenit všechny výhody, ale čas jistě ukáže že to byl krok správným směrem. Některé dílčí změny, které vstup do EU přinesl však jsou a ještě i budou bolestivé. Přizpůsobení se tvrdým direktivám, sjednocení legislativy a s tím plynoucí omezení a regulace občanů i podnikatelů mohou být (a také jsou) vidět a na peněženkách všech i cítit již nyní. Začátkem je dražší cukr, pokračujeme přes zdražení cigaret a změny v zařazování položek v sazbách DPH nekonče. Ne vše je nařízeno z Evropy, nicméně nebylo vhodnějšího okamžiku, kdy nepopulární opatření provést. Změny se týkají i podnikového vozového parku.

Pro první změnu – bohužel k horšímu – ke které v nedávné době došlo musíme sáhnout na konec roku předchozího. 18.prosince loňského roku vešla v platnost novela zákona o daních z příjmů (586/92 Sb.), ve které se v §29, odst. 10 praví „U  osobního   automobilu  kategorie   M1 může být vstupní cena nebo  zvýšená vstupní cena maximálně ve výši 900 000 Kč.“ Výjimku tvoří automobil, který  je  využíván  provozovatelem silniční motorové dopravy nebo taxislužby a také sanitní a pohřební vozy. Znamená to, že částka nad 900 000 při pořízení vozu není pro podnikatele daňově uznatelným nákladem a je tedy daňově neúčinná. Toto platí pro platby v hotovosti. U leasingu je to jinak

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tip pro vás
Snižování daní z příjmů právnických osob s sebou nese i možnosti daňové optimalizace. Pro loňský rok platí sazba daně 31%, pro letošní 28%, příští 26 a pro rok 2006 dokonce 24%. Při pořízení vozu je vhodné zvolit zrychlené odepisování. V letech s vyšší daňovou zátěží se odepíše vyšší část a v letech se sníženou zbude část menší. Tento postup je daňově efektivnější.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Silniční daň je dalším nepopulárním a často kritizovaným krokem zavedeným v souvislosti vstupu do EU. Tedy ne daň samotná, ta zde je již mnoho let, ale její výše. Tuzemští dopravci by neměli nejmenší šanci konkurovat, kdyby stát alespoň částečně (bohužel pořád málo) nezasáhl. A tak zde je přechodné ustanovení v podobě snížení sazby silniční daně. Ta pro auta registrovaná a provozovaná v ČR bude snížena o 60% proti běžným sazbám platným v EU (pro auta splňující EURO2 a to do konce roku 2005), resp. o 66% (EURO3 do konce roku 2006).

Leasing podražil, ale je stále výhodný
Velké změny nastaly od 1.května také v oblasti leasingu. Změna sazeb DPH u finančních služeb spojených s leasingem vedla ke zdražení leasingu pro koncového uživatele, na druhé straně snížení základní sazby DPH z 22% na 19% zlevnilo samotný předmět leasingu.

Při zkoumání změn, ke kterým došlo od 1.5. letošního roku novelami příslušných zákonů (především Zákona o dani z příjmů 586/92 Sb.) narazíme především na tyto:

  1) změna základní sazby DPH z 22% na 19%
  2) ponechání snížené sazby DPH na úrovni 5%
  3) zavedení maximální vstupní ceny (pro účely výpočtu daní z příjmů) pro osobní vozidla kategorie M1 na 900 000
  4) Přeřazení finančních služeb ze snížené (5%) do základní (19%) sazby DPH
  5) Nemožnost odpočtu DPH z finančních služeb při leasingu osobního vozu (vůz kategorie M1)
  6) Akontace se stala zdanitelným plněním, dříve byla pouze zálohou

Je málo pravděpodobné, že se snížení sazby DPH z 22 na 19 procent projeví ve snížení ceny leasované věci. Automobilky sice ve svých kampaních lákají na snížení ceny, nicméně s tímto faktem nelze počítat. Naopak přesunutí služeb leasingové společnosti do základní sazby a nemožnost odpočtu (platí jen pro osobní, ne pro užitková vozidla) výrazně tyto prodraží. Přesné výpočty pak ukazují, že finanční leasing osobních vozidel nedoznal výraznějších změn a zůstává tak nadále velmi atraktivní.

.... pokračování ve středu 7.7.2004


 Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: FIRMY