Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Reklama

Odstoupení od cestovní smlouvy a odstupné

Finance.cz

Nepříjemný okamžik, kdy zákazník musí odstoupit od cestovní smlouvy například z rodinných důvodů. Kdy a za splnění kterých podmínek může zákazník odstoupit od cestovní smlouvy? Kdy musí hradit cestovní kanceláři odstupné?

 

Zákazník může před zahájením zájezdu odstoupit od cestovní smlouvy z jakéhokoliv důvodu. Není povinen uvádět důvody, ať osobního nebo profesního charakteru, které by pro něj mohly být nepříjemné. Pro případný spor a následné reklamace můžeme doporučit, odstoupení od cestovní smlouvy učinit písemnou formou se specifikací důvodu vedoucí k odstoupení.

U cestovní kanceláře stanovuje zákon odlišné možnosti odstoupení od cestovní smlouvy. Cestovní kancelář může před zahájením zájezdu odstoupit od cestovní smlouvy jen z důvodu zrušení zájezdu nebo z důvodu porušení povinnosti zákazníkem.

Mohu nabídnout novou cestovní smlouvu pane?

Jak jsme si popsali v minulém článku, může nastat situace, nejčastěji z důvodu počasí, kdy cestovní kancelář je nucena změnit podmínky cestovní smlouvy. Zákazník má následně právo se rozhodnout, zda tyto nové podmínky přijme nebo od cestovní smlouvy odstoupí. Pro případ, kdy se rozhodne zákazník odstoupit anebo odstoupila – li cestovní kancelář od cestovní smlouvy z důvodu zrušení zájezdu před jeho zahájením má zákazník následující oprávnění. Je – li to v možnostech cestovní kanceláře, může zákazník požadovat, aby mu cestovní kancelář na základě nové cestovní smlouvy nabídla jiný zájezd odpovídající nejméně v kvalitě původní cestovní smlouvy.

Co je doma, to se počítá

Pokud cena nového zájezdu představuje nižší částku, než již uskutečněné platby ze strany zákazníka, vzniká povinnost cestovní kanceláře tento rozdíl bez zbytečného odkladu zákazníkovi vrátit.

Dojde – li k situaci, že cestovní kancelář zruší zájezd ve lhůtě kratší než 20 dnů před termínem jeho zahájení, je povinna uhradit zákazníkovi pokutu ve výši 10 % z ceny zájezdu. Pokutu cestovní kancelář například hradit nemusí, prokáže – li ke zrušení zájezdu došlo na základě určité neodvratitelné události. Pod tímto si opět můžeme představit mimořádné situace v dané zemi, či živelné pohromy.

Jak zákon káže…

Občanský zákoník

§ 852h

 (1) Není-li důvodem odstoupení zákazníka porušení povinnosti cestovní kanceláře stanovené cestovní smlouvou nebo tímto zákonem nebo odstoupí-li cestovní kancelář od cestovní smlouvy před zahájením zájezdu z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit cestovní kanceláři odstupné ve výši stanovené podle § 852b odst. 2 písm. b) a cestovní kancelář je povinna vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny zájezdu podle zrušené cestovní smlouvy.

 (2) Je-li důvodem odstoupení zákazníka od cestovní smlouvy porušení povinnosti cestovní kanceláře stanovené cestovní smlouvou nebo tímto zákonem nebo nedojde-li k uzavření nové cestovní smlouvy podle § 852g odst. 2, je cestovní kancelář povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny zájezdu podle zrušené cestovní smlouvy, aniž by byl zákazník povinen platit cestovní kanceláři odstupné. Právo zákazníka na náhradu škody tím není dotčeno.

Povinnost zaplacení odstupného

Jednu z náležitostí cestovní smlouvy tvoří stanovení výše odstupného, kterou je povinen zákazník cestovní kanceláři uhradit při odstoupení od smlouvy za splnění podmínek. A těmi jsou situace, kdy zákazník odstoupí od cestovní smlouvy v případech, kdy není důvodem odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka porušení povinnosti cestovní kanceláře. Druhá možnost představuje okolnosti, kdy dojde k odstoupení od cestovní smlouvy ze strany cestovní kanceláře pro porušení povinnosti zákazníkem.

V následujícím díle si nastíníme zákonné limity odpovědnosti cestovní kanceláře.

 
 
Sdílení a tisk
 
Komentář

finance.cz finance.sk firemnifinance.cz studentskefinance.cz peniaze.sk fondy.sk uroky.sk mf.cz

Články Studentskéfinance.cz

Zobrazit další články
Články Firemnífinance.cz

Zobrazit další články
Zajímavá témata štítků

Zobrazit další témata štítků
Slovnik.finance.cz

Zobrazit další slova
Investice - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah
Firmy - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah
Poradna finance.cz

Zobrazit další dotazy
Přihlášení

Zapomněl jsem heslo