Myšlenka do podnikání nestačí

02.06.2011 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Máte-li nápad v čem podnikat, je to jistě první krok k úspěšnému podnikání. Avšak zdaleka nestačí. Kolikrát člověk v dnešní době slyší, že již je všechno vymyšleno, že trh je do posledního zákazníka rozebrán a že již není prostor pro nic nového. Zamyslíme-li se nad touto tezí v kontextu neustále se rozvíjející společnosti, je nám jasné, že to není pravda.

Naopak vzhledem ke stále se globalizující ekonomice a internetu jako neomezenému médiu, může být perfektní podnikatelský nápad začátkem něčeho opravdu velkého i ve světovém měřítku. Avšak je-li potřeba do začátku cizí investice, tedy investora, je třeba se na to jednání o získání kapitálu do startu dobře připravit.


O svém businessu musíte vědět všechno

Investor je v drtivé většině případů nejenom osoba, nebo skupina mající kapitál, ale zároveň i kvalitní přehled o trhu a ekonomice. Právě proto je důležité se na setkání s ním připravit tak dobře, jak jen to jde. A co to obsahuje? Umět být přesvědčivý, neukázat známku nervozity, ba naopak nebát se zdravého sebevědomí, ale například i přesně znát konkurenční prostředí, a to i zahraniční, mít vypočítanou finanční náročnost projektu, marketingovou a obchodní strategii, nebo analýzu rizik. Jinak řečeno, mít zpracovaný „business plán“ od A do Z.


Jak na podnikatelský plán

Rozeberme si tvorbu podnikatelského plánu podrobně. V první řadě je důležité si vytvořit stručný, avšak, výstižný popis vašeho podnikatelského nápadu. Nápovědou v tomto úkolu může být například simulace prezentace před posluchačem, který si zapálí cigaretu. Než ji vykouří, je důležité, abyste byli schopni jádro nápadu vyjádřit tak dobře, aby posluchač dříve než cigaretu vykouří, cíle Vašeho projektu pochopil.

Následně nastává práce na hlavní části podnikatelského plánu, tj. veškeré detailní skutečnosti výroby, způsoby fungování projektu, popis pracovních pozic, či obchodních postupů, zmapování konkurence, cíle, časový harmonogram odrážející situaci na trhu apod. Tato část podnikatelského plánu je velmi důležitá, a proto je nutné ji věnovat dostatečnou pozornost. Další nemálo významný prvek podnikatelského plánu je marketingová analýza a reklamní strategie s finanční náročností, neboť bez marketingu a reklamy se v dnešní na trhu lze jen těžko úspěšně prosadit.

Důležitou součástí podnikatelského plánu, která investory po dobrém nápadu zajímá nejvíce, je finanční náročnost projektu, jak je prvotní investice, náklady na chod projektu, na mediální kampaň, mzdy apod. Zde doporučuji připravit si 3 scénáře, které odráží různou výši obratu. Prostřední scénář je ten, který počítá s reálnými čísly a vychází z Vašich kalkulací. Druhé dva scénáře by měli odrážet situaci za prvé lepší a za druhé horší, než ze které vycházíme. Ve scénáři, který počítá s nižšími obraty, je důležité dobře kalkulovat výdaje a popř. i možnosti, kde lze náklady snížit.

Poslední částí podnikatelského plánu, leč o to důležitější pro opravdu kvalitní podnikatelský plán, je analýza rizik. Každý projekt sebou nese určitá rizika a to nejtěžší je si tyto rizika uvědomit dříve, než přijdou.

Autorka pracuje pro společnost www.busyman.cz.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.