Mateřská pro maminky podnikatelky

23.05.2011 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Přiznání peněžité podpory v mateřství (mateřské) není na rozdíl od rodičovského příspěvku automatický, je zapotřebí splnit zákonné podmínky. Jaká je situace ohledně mateřské a rodičovské pro podnikatelky, které plánují rodinu?

Mateřská je dávkou nemocenského pojištění. Aby měla tedy podnikatelka v budoucnu nárok na mateřskou, tak je nutné, aby si platila dobrovolné nemocenské pojištění. Samotná výše mateřské následně závisí na měsíční platbě dobrovolného nemocenského pojištění. Samozřejmě nestačí platit dobrovolné nemocenské pojištění měsíc před očekávaným porodem, ohledně placení dobrovolného nemocenského pojištění je potřeba splnit tyto podmínky:

  • Samostatně výdělečně činná žena musí být účastna na dobrovolném nemocenském pojištění v posledncíh dvou letech před dnem nástupu na mateřskou alespoň po dobu 270 kalendářních dní. Mateřská se poskytuje od 6. až 8. týdne před očekávaným porodem. Celkem tvrdí podpůrčí doba u mateřské je 28 týdnů. Porodí-li se dvě nebo více dětí, má maminka nárok na 37 týdnů mateřské dovolené.
  • Dále musí být OSVČ účastna na dobrovolném nemocenském pojištění alespoň 180 dní v období jednoho roku před porodem.

Mateřskou vyplácí maminkám OSVČ místně příslušná OSSZ dle místa bydliště.


Co když nejsou splněny zákonné podmínky?

Jestliže budoucí maminka OSVČ nesplní zákonné podmínky pro přiznání mateřské, tak bude ihned od narození dítěte pobírat rodičovský příspěvek. Standardně náleží rodiočovský příspěvek po skončení mateřské. Rodičovský příspěvek je dávkou státní sociální podpory a nárok pro jeho přiznání splní každá maminka, jestliže celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o své dítě. Kdyby měla být mateřská nižší než rodičovský příspěvek, tak je doplácena do výše rodičovského příspěvku. Neplacení dobrovolného nemocenského pojištění však také znamená, že maminka OSVČ nemá možnost volby délky pobírání rodičovského příspěvku. Ze zákona bude pobírat rodičovský příspěvek 4 roky. Při čtyřleté variantě je rodičovský příspěvek 7 600 Kč v prvních devíti měsících a poté již pouze 3 800 Kč. Celkem tedy za 4 roky dostane samostatně výdělečně činná maminka na rodičovské 216 600 Kč.


Pobírám mateřskou, mohu podnikat?

V případě, že je samostatně výdělečně činné budoucí mamince přiznána mateřská, tak nemůže během pobírání mateřské vykonávat nadále svoji výdělečnou činnost. Během mateřské může však třeba pracovat na dohodu o provedení práce. Pobírat rodičovský příspěvek a vykonávat samostatnou výdělečnou činnost je však možné, pokud maminka podnikatelka zajistí dohled nad svým dítětem jinou zletilou osobou. Tato podmínka bude splněna, když bude dítě v jeslích, mateřské škole nebo jiném zařízení pro děti předškoního věku za předpokladu dodržení těchto podmínek:

  • dítě mladší 3 let navštěvuje jesle nejvýše 5 kalendářních dní v měsíci
  • dítě starší 3 let navštěvuje školku maximální 4 hodiny denně nebo 5 dní v měsíci


Výpočet mateřské pro OSVČ

Jak vysokou mateřskou bude samostatně výdělečně činná budoucí maminka pobírat, závisí na měsíčních částkách dobrovolného nemocenského pojištění. Rozhodným obdobím je 12 předcházejících měsíců. Dobrovolné nemocenské pojištění se však platí ze stejného vyměřovacího základu jako důchodové pojištění. Zvýšení dobrovolného nemocenského pojištění znamená i vyšší důchodové pojištění, proto není tento krok výhodný. Mateřská činí 70 % z redukovaného osobního vyměřovacího základu. Dobrovolné nemocenské pojištění je 2,3 % z vyměřovacího základu. Při platbě nemocenského pojištění 300 Kč měsíčně, je tak osobní vyměřovací základ 13 044 Kč (300 Kč: 2,3 x 100). Redukční hranice jsou 825 Kč, 1 237 Kč a 2 474 Kč. Do první redukční hranice se započítává ze 100 %, ve druhé redukční hranici z 60 %, ve třetí redukční hranici z 30 % a nad částku 2 474 Kč se již nepřihlíží.


Praktický výpočet

Podnikatelka paní Černá splnila zákonné podmínky pro přiznání mateřské a v posledních 12 měsících platila zálohy na dobrovolném nemocenském pojištění 300 Kč měsíčně, což odpovídá platbě důchodového pojištění ve výši 3 809 Kč měsíčně. Jak vysokou bude mít mateřskou?

Text Částka
Osobní vyměřovací základ
(300 Kč: 2,3 x 100)
13 044 Kč
Denní vyměřovací základ
(13 044 Kč: 365 dní)
428,84 Kč
Redukce do 825 Kč
(ze 100 %)
428,84 Kč
Redukovaný osobní vyměřovací základ 429 Kč
Denní mateřská
(429 Kč x 70 %)
301 Kč
Měsíční mateřská
(301 Kč x 30 dní)
9 030 Kč

Paní Černá bude mít mateřskou ve výši 9 030 Kč měsíčně. Platit si nižší nemocenské pojištění než 300 Kč měsíčně není z pohledu mateřské příliš atraktivní, protože do 255 Kč vychází mateřská nižší než rodičovská a do 300 Kč není rozdíl velký. Vyšší dobrovolné nemocenské pojištění již rovněž není příliš atraktivní. Mateřská je vyšší, ale vysoké jsou i povinné odvody na důchodovém pojištění.

  • Při platbě dobrovolného nemocenského pojištění 400 Kč vychází měsíční mateřská 12 030 Kč, ale současně je nutné platit měsíčně důchodové pojištění ve výši 5 079 Kč.
  • Při platbě dobrovolného nemocenského pojištění 500 Kč vychází měsíční mateřská 15 030 Kč, ale současně je nutné platit měsíčně důchodové pojištění 6 348 Kč.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.