Jaký má chleba podnikatel ve Francii

22.11.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Francie je nejrozlehlejší a druhou nejlidnatější zemí EU. Podnikatelské podmínky jsou velmi dobré, přestože firmy i občané platí vysoké daně. Ve Francii jsou totiž dobře nastavena pravidla hry. Obchod je hnacím motorem národního hospodářství a francouzská vláda mu věnuje patřičnou pozornost. Jak se ve Francii podniká?

Vstup zahraničního kapitálu není omezován a není podmíněn žádnými zvláštními požadavky. Investiční pobídky jsou dílem v kompetenci regionů. Zahrnují dotace, daňové úlevy, služby, zaškolení personálu i poskytnutí pozemků se slevou. Konkurence je však na francouzském trhu velká, z nových podniků přes 80 % nepřežije první rok existence.

Fungující domácí firmy světového významu dodávají každé zemi „image“. Významnými francouzskými světoznámými společnostmi jsou např. L´Oreal, Renault, Danone, Air France a PSA Peugeot Citroen. Francouzi preferují v obchodním jednání písemné smlouvy, neboť v zemi je dlouholetá kultura psaného práva a administrativy. Znalost francouzštiny je pro obchodní úspěch velmi důležitá.

Ve Francii jsou poměrně vysoké regionální rozdíly v nezaměstnanosti a výši dosahovaného příjmu. Rozdíl mezi nejlepším regionem (Centre) a nejhorším regionem (Réunion) u průměrné mzdy je více než 35 %. Průměrná hrubá měsíční mzda činí 2 755 €. Minimální mzda je stanovena ve výši 1 344 €. Ve Francii je nejkratší pracovní týden v Evropě, pouze 35 hodin týdně.


Finanční nároky na založení firmy

Začít podnikat je ve Francii poměrně jednoduché díky fungující síti CFE, která poskytuje poradenství pro povinnou administrativu. Využívají ji zejména drobní podnikatelé. Podnikatel tak osobně vyplňuje pouze jednu dokumentaci pro všechny příslušné úřady. CFE dohlíží, zda obdržel všechny relevantní dokumenty na začátku i v průběhu podnikání. Poskytnuté informace o podnikání předává bezodkladně na příslušné úřady a dohlíží nad úplností údajů a nad jejich zápisem. Registrace u CFE tak zastupuje registraci u všech příslušných úřadů.

Nejoblíbenějšími společnostmi ve Francii je společnost s ručením omezeným a akciová společnost. U společnosti s ručením omezeným existují dvě varianty:

  • SARL (alespoň dva společníci, nejvýše 100)
  • EUR (pouze jeden majitel)

Minimální výše kapitálu u společnosti s ručením omezeným činí 7 500 €. Společnost s ručením omezeným zakládají především malé a střední podniky. Pro větší společnosti je vhodnější formou akciová společnost (SA). Akciové společnost jsou ve vlastnictví akcionářů a mohou být obchodovány na burze. Minimální základní kapitál je 37 000 €. Založit SA může nejméně 7 lidí.


Založení s. r. o.

Náklady spojené se založením společnosti činí přibližně 500 €. Nejdříve musí jednatelé společnosti sestavit a podepsat smlouvy o založení společnosti a ověřit, zdali pod vybraným obchodním jménem firmy nepodniká již fungující společnost - na příslušném úřadě (INPI - (Institut National de la Propriété Industrielle). Tento úkon lze provést přes internet během několika minut. Následně musí být složena částka základního jmění na bankovní účet. Potom se musí společnost zapsat do obchodního rejstříku a publikovat zprávu o založení podniku v oficiálním deníku. Následuje registrace na finančním úřadě a u fondů sociálního zabezpečení. Současně se nesmí opomenout registrace u úřadu kontroly práce a nahlásit adresu na místně příslušné poště.


Kde hledat informace?

Vstupu zahraničního kapitálu a investic do země nejsou kladeny prakticky žádné omezení. Zahraniční investice jsou v kompetenci státní instituce DIACT (www.diact.gouv.fr). Investicemi se rovněž zabývá instituce AFII (Invest in France) – www.invest-in-france.org.

Kde dále hledat informace?

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.