Tvorba stránek s pomocí agentury

26.10.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Příprava firemní internetové prezentace prostřednictvím agentury bývá často chápána jako záruka perfektního výsledku. Bohužel to není tak jednoduché a je třeba si uvědomit, že úkolem agentury je zabezpečit technickou část přípravy stránek a poskytnout odborné konzultace v oblasti struktury nebo obsahu.

Základní otázku “Proč vytváříme firemní web a jaké jsou jeho cíle?” si musí společnost zodpovědět sama. Až v tomto okamžiku je vhodné své rozhodnutí probrat s agenturou a požádat například o konzultaci reálnosti stanovených cílů.

Před samotným začátkem tvorby je vhodné zvážit několik důležitých aspektů:


Cena

Je zřejmé, že příprava internetové prezentace za pomoci agentury bude většinou nákladnější než tvorba vlastními silami (podrobněji popsána v předchozích částech seriálu). Na druhou stranu výsledný rozdíl v ceně nemusí být vzhledem ke kvalitě výstupu dramatický. Nižších nákladů v případě samostatné tvorby bývá mnohdy dosaženo nezapočítáním všech interních nákladů (mzdy zaměstnanců studujících v pracovní době problematiku tvorby stránek) nebo volného času drobného živnostníka.

Jelikož konkrétní cena hodně závisí na rozsahu nabídnutých služeb, použitém systému nebo celkovém zázemí agentury, může se cena za “stejný úkol” výrazně lišit. Pouhé srovnání cen je často zavádějící a porovnání nabídek zasluhuje větší pozornost.


Výběr agentury a řešení

Jelikož je výběr správné agentury téměř stejně důležitý, jako stanovení “Proč se stránky vlastně připravují”, měl by probíhat s velkou obezřetností. Základním kritériem by měla být informace, zda nabízí vhodné technické řešení. Jde zejména o rozhodnutí, jestli prezentace vyžaduje řešení na míru, které je většinou finančně nákladnější nebo postačí často levnější modulární redakční systém s předem definovanými funkčnostmi.

Dalšími rozhodovacími kritérii by měly být zkušenosti s podobně rozsáhlými projekty, cena nebo velikost agentury. V případě zkušeností je nejlepší získat seznam referencí, které si v případě potřeby můžete i prověřit.

Důležitost jednotlivých z kritérií je na individuálním posouzení, ale pokud plánujeme využívat více služeb v oblasti on-line marketingu, je většinou efektivnější využít komplexních služeb jedné společnosti.


Časové hledisko

Rychlost přípravy internetové prezentace závisí zejména na zvoleném technickém řešení a pohybuje se od dnů (modulární redakční systém s předdefinovanými funkčnostmi a šablonami) až po několik měsíců (řešení na míru s unikátním rozložením, grafikou i funkcemi na míru). Zejména v případě řešení na míru, kde je nutné schvalování funkčností nebo specifického rozložení, bude délka přípravy ovlivněna i rychlostí odezvy společnosti.


Komunikace s agenturou

K dosažení optimálních výsledků potřebuje agentura v průběhu přípravy stránek schválení drátového modelu, grafiky nebo jiné doplňující informace. Protože zejména v případě větších společností bude proces schvalování náročnější a zahrnuje více osob, je vhodné pro komunikaci s agenturou stanovit konkrétní odpovědnou osobu, na kterou se agentura může obracet se všemi požadavky.


Co si pro agenturu připravit

Pro agenturu je nejdůležitější znát cíle, se kterými se společnost do tvorby stránek pouští. Musí pochopit motivaci a případně úskalí oboru podnikání.

Firma by si měla udělat alespoň základní představu o tom, co chce na stránkách prezentovat. Pokud již internetovou prezentaci má, může vycházet z toho, co je na aktuální internetové prezentaci špatně. Případné nejasnosti je dobré konzultovat s agenturou, jejíž zkušenosti mohou podnikatele navést správným směrem.

Detailní plán rozložení jednotlivých prvků na stránkách (tzv. drátový model) určitě nemusíte připravovat. Podobně se problematice drátového modelu budeme věnovat v další části seriálu.

V další části seriálu se budeme zabývat konkrétními kroky, které vedou od prvotní komunikace s agenturou až ke spuštění internetové prezentace a jejímu dalšímu rozvoji.

Všechny díly najdete v sekci Seriály.

Autor článku pracuje pro internetovou agenturu Ataxo, jejíž služby při tvorbě webových stránek můžete využít.

Štítky: