Velká Británie má nejlepší podmínky k podnikání v Evropě

21.10.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Velká Británie se může pochlubit průhlednou a poměrně jednoduchou nutnou státní administrativou, vysokou ekonomickou svobodou a nejlepšími podmínkami k podnikání ze všech evropských zemí. Rovněž daňové zatížení patří dlouhodobě mezi nejnižší z členských zemí EU. Velká Británie je tak největší základnou pro zahraniční investiční společnosti pocházející mimo EU.

Dle každoročně zveřejňované studie Světové banky „Doing Business“ patří Velké Británii pro rok 2010 v celkovém hodnocení 183 zemí skvělé 5. místo (lepší hodnocení má pouze Singapur, Nový Zéland, Hongkong a USA). Ve všech deseti sledovaných ukazatelích (zahájení podnikání, zřízení skladu, zaměstnávání pracovníků, registrace nemovitosti, získání úvěru, ochrana investorů, placení daní, svoboda obchodu, legislativní ochrana a zavření podniku) patří Velká Británie mezi světovou špičku. Velká Británie tak je největším trhem pro umisťování investičních zdrojů pro americké a japonské společnosti.

Přibližně polovina japonských a amerických investic do zemí Evropské unie je realizováno přes Velkou Británii. Proti přílivu zahraničního kapitálu nejsou v Británii žádné politické výhrady ani zde neexistují žádné výhrady ze strany podnikatelské veřejnosti vůči zahraničním společnostem. Podmínky vstupu zahraničního kapitálu jsou velmi liberální. Velká Británie má rovněž velmi propracovanou infrastrukturu, kvalifikovanou pracovní sílu a dobře fungující státní správu.


Finanční nároky na založení společnosti

Nejoblíbenějšími společnostmi jsou akciová společnost a společnost s ručením omezeným. Podmínky pro založení nové společnosti jsou velmi snadné. Společnost s ručením založením lze založit pouze za 1 GBP. Založení společnosti s ručením omezeným za jednu libru pomáhá ekonomice. I drobní podnikatelé tak mohou založit s. r. o. bez velkých finančních nároků. Výhody s. r. o. jsou zřejmé: oddělení soukromého majetku od firemního, zavedenou společnost lze dobře prodat, možnosti získat novou větší zakázku má společnost větší než individuální podnikatel. Společnost s ručením omezeným může mít i pouze jednoho společníka.

Společnost s ručením omezeným nebo akciová společnost musí společně s registračním poplatkem zaslat na registr společností následující dokumenty: memorandum (obsahuje název společnosti, adresu, potvrzení o založení bankovního účtu, údaje o výši akciového kapitálu), společenskou smlouvu, listinu o detailních informacích o manažerech společnosti a prohlášení o dodržení všech právních norem při zakládání společnosti. Na základě Companies Act z roku 1985 musí společnost na příslušných úřadech udat svůj název (finanční úřad a úřad národního pojištění). Základní kapitál akciové společnosti však musí činit již nejméně 50 000 GBP. Alespoň 25 % kapitálu musí být zaplaceno předem. Akciová společnost musí mít nejméně dva akcionáře.


Založení s. r. o.

Založení nové společnosti s ručením omezeným je poměrně snadné a levné. Celá záležitost se stihne za dva týdny a celkové finanční nároky činí cca. 200 GBP. Podívejme se na jednotlivé kroky:

  • Vytvoření jednoznačného názvu společnosti (kontrola přes internet).
  • Vytvoření memoranda a stanov společnosti za spoluúčasti notáře. Jedná se o nejnákladnější akci při zakládání společnosti s ručením omezeným (cca. 170 GBP).
  • Registrace v obchodním rejstříku (poplatek při on-line podání je 30 GBP, v klasické podobě je vyšší 50 GBP).
  • Registrace na finačním úřadě k platbě daní a na úřadu pro platbu sociálního pojištění za zaměstnance.
  • Registrace společnosti k pojištění odpovědnosti (doklad o pojištění odpovědnosti musí být vyvěšen na pracovišti).


Kde hledat informace?

Velká Británie je velmi atraktivní lokalitou pro investování. Investice ve Velké Británii často předchází dalšímu rozvoji v USA či na mimoevropských trzích. Uspět v tvrdé domácí konkurenci však není snadné. Podmínky k podnikání jsou však ve Velké Británii velmi příznivé, počínaje rozvinutým domácím trhem a fungující justicí konče. Velmi užitečné a praktické informace lze najít především na oficiálních vládních internetových stránkách pro podniky všech velikostí – www.businesslink.gov.uk. Kde dále hledat informace?

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.