Vláda začala schvalovat úsporná opatření

24.09.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Vláda začala schvalovat úsporná opatření, která se dotknou všech pracujících i podnikatelů. Podívejme se na ty nejdůležitější návrhy.

Daň z příjmu

Těžko vybrat, které úsporná opatření jsou nejzajímavější, jestli to jsou sociální dávky, stavební spoření nebo leasing. Daně ale postihují všechny ekonomicky aktivní, takže začněme daněmi. MF ČR původně navrhovalo dvě změny – snížit slevu na poplatníka o 100 Kč měsíčně, tedy na úroveň 23 640 Kč, od snížení daňového zvýhodnění na dítě se nakonec upustilo.

Využijte kalkulačku srovnání čisté mzdy mezi lety 2009 až 2010.

Zdaněny také budou náhrady ústavních činitelů a výsluhové příspěvky vojáků a policistů. Nebude se jim ale danit odchodné.

Minimální doba trvání leasingu by měla být nově vázána na dobu odpisování, v případě majetku ve 2. a 3. odpisové skupině má pronájem trvat minimálně po dobu odpisování sníženou o 6 měsíců.

Pokud jste důchodce a podnikáte nebo máte příjmy ze závislé činnosti či pronájmu a vaše příjmy přesáhnou 840 tis. Kč ročně, bude váš důchod zdaněn.

Nadále už nebudou daňově osvobozeny příjmy z ekologických zdrojů a zařízení. To se ale dotkne jen zařízení, které bylo poprvé uvedené do provozu od 1. 1. 2011. Poplatníci, kteří budou od 1. 1. 2011 využívat osvobození, budou muset uplatnit maximální odpisy hmotného majetku.

Právnické osoby, které zaměstnávají nejméně 25 zaměstnanců a podíl osob se zdravotním postižením tvoří nejméně 50 % průměrného přepočteného počtu všech zaměstnanců, mají dnes možnost uplatnit si slevu na dani ve výši poloviny daně z příjmů právnických osob. To se má od 1.1.2011 změnit.


Více možností, jak darovat a snížit daně

Fyzické osoby mohou poskytnout dar, a snížit si tím daňovou povinnost, až do výše 10 % základu daně po snížení podle § 34. Nově bude možné poskytnout i dary pro střední a vyšší odborné školy, dary musí být poskytnuty na pořízení materiálu nebo zařízení nebo na opravy a modernizaci zařízení, které budou využity k praktickému vyučování.


Nový daňový řád

Od příštího roku také začne platit nový daňový řád, který například změní pokutu za pozdní podání daňového přiznání. Ta dnes může činit až 10 % zvýšení daňové povinnosti. Od roku 2011 by měla být tato sankce počítána za každý den prodlení a to sazbou 0,05 % (u daňové ztráty 0,01 %), maximálně však 5 % daňové povinnosti nebo ztráty. Pokuta může být vyměřena až do výše 300 000 Kč.

Více ve zprávě Co se změní v daních z příjmů od roku 2011.


Příjmy z podnikání

Za příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti se budou nově považovat také příjmy z pronájmu majetku, který podnikatel zařadil do obchodního majetku. Přitom je možné uplatnit výdajový paušál pouze ve výši 30 %.


Stavební spoření

Vláda navrhuje zdanit státní příspěvek na stavební spoření sazbou 50 %. To by se mělo týkat už příspěvku za rok 2010, který se vyplácí v roce 2011. Největší kritiku ale sklidil fakt, že se to má týkat všech smluv o stavebním spoření. Postupně se také bude snižovat i samotný státní příspěvek, z částky 3000 až na 2000 Kč. Třetí změna v systému stavebního spoření bude zrušení osvobození úroků ze stavebního spoření, včetně bonusových úroků od daně z příjmu.

Tato opatření by mohla mít za následek konec stavebních spořitelen. "Úplně podporu spoření nezrušíme, věřím ale, že se nám podaří zrušit výlučné instituce, které nabízejí stavební spoření, a uděláme z toho produkt pro většinu univerzálních bank," uvedl pro ČTK premiér Petr Nečas.


Spotřební daně

Změny sazeb DPH se zatím nekonají, ale kuřáci by se měli připravit na zdražení cigaret a doutníků v důsledku vyšší spotřební daně. Navrhuje se zvýšení spotřební daně z cigaret o pět haléřů, u doutníků o deset haléřů a u řezaného tabáku o 60 korun za jeden kilogram.


Zákon o DPH

Vláda také navrhuje umožnit podnikatelům požádat o vrácení DPH u špatných pohledávek. Navrhuje také zavést změny v souvislosti se snahou omezit daňové úniky. Více ve zprávě Boj proti daňovým únikům na DPH.


Nemocenská

Systém nemocenské se výrazně změnil v roce 2010, kdy se upustilo od klesající výše nemocenské v průběhu nemoci. Pro rok 2010 byla výše nemocenská snížena na 60 procent vyměřovacího základu pro celé období. Toto mělo platit jen v roce 2010, navrhuje se ale prodloužení této změny do dalších let.

Vyzkoušejte kalkulačku nemocenské.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.