Stahujte formuláře přímo z portálu FiremniFinance.cz

04.08.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Administrativa při podnikání je velká. Papírování se nevyhnete na začátku podnikání ani při jeho ukončování. A během podnikání je zase spousta evidenčních a oznamovacích povinností.

Ohlášení živnosti a žádost o koncesi

U ohlašovacích živností stačí živnost ohlásit. V ohlášení uvedete jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, státní občanství, bydliště, rodné číslo, rodné příjmení, místo podnikání, předmět podnikání, identifikační číslo a provozovnu nebo provozovny. U koncesovaných živností musíte zažádat o koncesi. Ohlásit živnost a zažádat o koncesi můžete u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu. Můžete také využít kontaktní místa veřejné správy.

Chci stáhnout formuláře pro ohlášení živnosti a žádost o koncesi


Proveďte přihlášení prostřednictvím Jednotného registračního formuláře

Každý podnikatel se musí registrovat na mnoha místech - kromě živnostenského úřadu navíc na finančním úřadu, správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. Dnes stačí vyplnit jediný formulář - tzv. jednotný registrační formulář. Tímto formulářem můžete navíc oznámit provozovnu, odpovědného zástupce, statutární orgán, atp. Jednotný registrační formulář můžete podat opět na živnostenském úřadu nebo na tzv. czechpointech.

Chci stáhnout jednotný registrační formulář


Nezapomeňte na obchodní rejstřík

Do obchodního rejstříku se zapisují

  • obchodní společnosti a družstva,
  • zahraniční osoby, které mají oprávnění podnikat na území České republiky,
  • fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou občany České republiky nebo některého z členských států Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, pokud o zápis požádají,

Fyzická osoba, která je podnikatelem, se zapíše do obchodního rejstříku vždy, jestliže

  • výše jejích výnosů nebo příjmů snížených o daň z přidané hodnoty, je-li součástí výnosů nebo příjmů, dosáhla nebo přesáhla za dvě po sobě bezprostředně následující účetní období v průměru částku 120 milionů Kč, nebo
  • provozuje živnost průmyslovým způsobem.

Každá právní forma má svůj formulář zápisu do obchodního rejstříku. K dispozici je celá řada dalších formulářů - návrh na výmaz z obchodního rejstříku, návrh na cizojazyčný zápis do obchodního rejstříku, atp.

Chci stáhnout formulář pro zápis do obchodního rejtříku


Daňové formuláře jsou základ

K dispozici máte přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob včetně příloh, přehledy o příjmech a výdajích pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny, přiznání k dani z přidané hodnoty, k silniční dani, k dani z nemovitosti, k darovací a dědické dani, ke spotřebním daním, atp. Nesmíme také zapomenout na registrační formuláře k daňovým povinnostem. Vybrané formuláře jsou v Excelu.

Chci stáhnout daňové formuláře


Každý rok i každý den to samé - to jsou finanční výkazy, faktury, cestovní příkazy

Nabízíme výkazy ve zjednodušením i plném rozsahu včetně přehledu o peněžních tocích. Všechny formuláře jsou v Excelu, nemusíte se tedy zabývat dílčími a celkovými výpočty. Musíte vést daňovou evidenci? I tu najdete v Excelu.

Chci stáhnout finanční výkazy

Faktury jsou každodenní součástí podnikatelského života. Stáhněte si formulář faktury pro plátce, resp. neplátce DPH. Jednak se tím vyhnete problému, že na formuláři nejsou všechny potřebné údaje, a jednak si usnadníte výpočet.

Chci stáhnout faktury

K dispozici máte i formulář cestovního příkazu, který je věrnou kopií běžného papírového formuláře. A co víc, můžete si formuláře uložit a kdykoli se k nim vrátit - například pokud je potřebujete opravit, nemusíte tak vypisovat celý formulář znovu.

Chci použít aplikaci cestovního příkazu


Zdravotní a sociální pojištění

Zaměstnavatelé musí své zaměstnance přihlašovat na správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovně. Při ukončení zaměstnání je zase musí odhlásit. Během jejich zaměstnávání pak musí plnit řadu evidenčních povinností prostřednictvím přehledu o výši pojistného a vyplacených dávkách, přehledu o výši pojistného pro účely nemocenského pojištění, přehledu o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele, atp.

Chci stáhnout formuláře pro zdravotní a sociální pojištění


Úřad práce

Pokud máte při nabírání nového zaměstnance nárok na různé příspěvky od úřadu práce (příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, na zapracování, na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací, atp.), nebo pokud začínáte jako OSVČ a máte nárok na příspěvek na SÚPM zřízené uchazečem o zaměstnání za účelem výkonu SVČ, budete potřebovat formuláře úřadu práce.

Chci stáhnout formuláře z úřadu práce

K dispozici máte i řadu doplňkových formulářů - pro průmyslovou ochranu (přihlášku vynálezu, užitného vzoru, průmyslového vzoru a ochranné známky, žádost o mezinárodní zápis ochranné známky podle Madridského protokolu, atp.), katastru nemovitostí (návrhy na vklad, ohlášení staveb a budov, ohlášení změny, atp.), přihlášení pohledávky v insolvenčním řízení a žádosti o výpis z rejstříku trestů.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.