Jak založit společnost v Rakousku?

30.07.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Rakousko je jednou z ekonomicky nejvýkonnějších zemí Evropské unie. I přes vyšší zdanění a povinnou administrativu, je podnikatelské prostředí v Rakousku dle Světové banky lepší než ve Francii, Nizozemí či Lucembursku. Ochrana investorů, svoboda obchodu, kvalifikace zaměstnanců či finanční sektor jsou na vynikající úrovni. Jak založit v Rakousku společnost?

Investování v právně fungujícím rakouském prostředí je bezpečné. Zahraniční společnosti mají stejné postavení jako domácí firmy. V národním hospodářství má rozhodující podíl sektor služeb, výhodou jsou dobré podmínky pro cestovní ruch. Výrobní průmysl je rovněž velmi výkonný a na přidané hodnotě národního hospodářství se podílí z jedné třetiny.

Rakousko patří mezi země, kde se daří malým a středním podnikům, čtyři pětiny firem mají méně než deset zaměstnanců. Rovněž se daří osobám samostatně výdělečně činným, a to nejenom ve službách, ale i ve stavebnictví či zemědělství. Více než 250 zaměstnanců má v Rakousku pouze jedno procento průmyslových podniků. Orientace na střední podnikání je jedním z důvodů dlouhodobě nízké nezaměstnanosti.


Založení s. r. o.

K založení společnosti s ručením omezeným je zapotřebí učinit sedm kroků. V průměru trvá založení s. r. o. v Rakousku 28 dní a náklady spojené s potřebnými úkony činí cca. 2 tisíce € (jedná se o úhradu notáři a poplatek za zapsání do obchodního rejstříku). Na rozdíl od komanditní společnosti nebo partnerství může společnost s ručením omezeným založit pouze jedna osoba.

  • 1. Nejdříve musí společnost dostat potvrzení od hospodářské komory, že pod uvedeným názvem nepodniká žádný jiný subjekt a jedná se o zcela nový subjekt. Na stránkách rakouského ministerstva financí lze stáhnout potřebný formulář v elektronické podobě. Celá transakce se dá přes internet vyřídit během jednoho dne.
  • 2. Dále je zapotřebí sepsat společenskou smlouvu, která musí být ověřena notářem. V případě, že společnost zakládá jedna osoba, tak stačí sepsat „Prohlášení o zřízení společnosti“. Společenská smlouva musí obsahovat alespoň tyto údaje: název společnosti a sídlo, podnikatelskou činnost, výši základního kapitálu, výši kapitálu, kterou vloží každý společník, jméno, datum narození a bydliště každého společníka, určení společníka, který je pověřen k zastupování společnosti. Dozorčí rada musí být ustanovena, pokud společnost: má základní kapitál vyšší než 70 tisíc € a více než 50 společníků nebo více než 300 zaměstnanců.
  • 3. Vložení základního jmění na bankovní účet společnosti.
  • 4. Zapsat společnost do obchodního rejstříku vedeného obchodním soudem a zveřejnit oznámení v tisku. K žádosti o registraci musí být přiloženy tyto dokumenty: notářsky ověřené prohlášení o založení společnosti (společenská smlouva), stanovy společnosti, bankovní potvrzení o vložení peněž na bankovní účet, podpisové vzory jednatelů společnosti. Zápis do obchodního rejstříku trvá přibližně jeden týden. Fixní poplatek za podání žádosti stojí 27 € a poplatek ze zveřejnění se pohybuje okolo 200 €.
  • 5. Registrovat společnost k finančnímu úřadu. Obchodní soud automaticky informuje finanční úřad o registraci nových společností. Přesto je zapotřebí se registrovat k placení daní. Společnost obdrží od finančního úřadu daňové identifikační číslo a číslo pro DPH (využijte databázi plátců DPH) zpravidla do 10 až 14 dní (zákonná lhůta je jeden měsíc).
  • 6. Registrovat společnost k sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Společnost musí za své zaměstnance platit sociální a zdravotní pojištění. Každý nový zaměstnanec musí být elektronicky registrován, zaměstnavatel okamžitě obdrží zprávu o potvrzení registrace.
  • 7. Registrovat společnost u obce. Obce vybírají některé daně a poplatky (např. poplatky za reklamu). Navíc pro některé činnosti (např. pořádání veřejných akcí) je zapotřebí získání obecního razítka.


S přístupem na trh pomáhá Austrian Business Agency

Při vstupu na rakouský trh pomáhá zahraničním společnostem domácí agentura Austrian Business Agency (ABA). Poskytovaný servis je opravdu velmi široký a záleží na konrétních případech. Agentura podává všechny potřebné informace, mimo to např. pomáhá při jednání s domácími úřady, s vyřízením různých podpor či dotací. Na internetových stránkách agentury (www.investinaustria.at, www.aba.gv.at) lze najít spoustu užitečných informací ohledně podnikatelského prostředí v Rakousku. V případě potřeby se lze na agenturu přímo obrátit.

V dalším díle se dozvíte finanční zátěž založení podniku v Rakousku a také daňový profil této země.

Všechny díly včetně dalších zemí najdete v sekci Seriály.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.