Co dělat, když financujete rozjezd nové firmy?

16.12.2013 | , Finance.cz
FIRMY


Zcela zásadním krokem pro každého začínajícího podnikatele je vždy problém financování rozjezdu firmy. V našem článku se dozvíte, jak na to.

K financování rozjezdu firmy lze obecně použít buď vlastní nebo cizí prostředky. Oba nástroje mají své pevné místo ve finanční struktuře firmy, oba mají své náklady, výhody i nevýhody.

Vlastní prostředky by měly u každého seriozního podnikatele či firmy tvořit základ financování. Většina firem a podnikatelů má ale na začátku problém právě s výší vlastních zdrojů a musí ve větší či menší míře sáhnout i k cizím zdrojů financování.

Kdy použít vlastní zdroje financování a kdy nikoliv?

Vlastní zdroje by, jak jsme již psali výše, měly tvořit základ financování každého podnikatelského projektu. Pokud máte vzhledem k obratu, konkurenci a riziku podnikání dostatečný vlastní kapitál, vzbudíte u obchodních partnerů vždy dojem spolehlivého a seriozního partnera.

Pokud navíc máte předvídatelné společníky, nebo pokud jste jediným společníkem vy, je řízení společnosti výrazně jednodušší. Také se můžete domluvit na nižších podílech, a tím snížit náklady na financování. Na druhou stranu, pokud společníci tlačí na vyšší podíly, mohou se z vlastního kapitálu stát velmi drahé peníze.

Vlastní zdroje ale mhou být v dnešní době i velmi rizikové. Proč? Pokud se spolehnete pouze na čistý zisk a ten se náhle sníží nebo se dostane do červených čísel, nemusíte mít dostatek prostředků pro financování své činnosti. Úvěrová linka naplánovaná na 10, 20 let dopředu je v takovém případě mnohem jistější.

Cizí zdroje financování mají výhody i nevýhody

Cizí prostředky umožňují rozsáhlejší a dynamičtější rozvoj, přispívají k tvorbě zisku a pomáhají rychleji měnit poměr ve prospěch vlastních zdrojů. Na druhou stranu mohou zvyšovat náklady na financování (zadlužené firmy jsou více rizikové) a závislost na jiných osobách.

Obecně platí, že cizí kapitál je do určité míry zadlužení levnější než vlastní, protože finanční instituce požadují méně než společníci a úroky si můžete odečíst od základu daně. Ale pozor: vysoké zadlužení může vést k insolvenci a následnému ustanovení věřitelského výboru, který začne rozhodovat o vašem podnikání.

Zadlužení také může vést k vyšší úrokové míře nebo dokonce k nemožnosti čerpat další úvěry. Patří mezi ně bankovní a obchodní úvěr, leasing, dotace, rizikový kapitál.

Bankovní úvěry – většina úvěrů od bank je podmíněna jednoletou až tříletou historií a zajištěním, nicméně banky také nabízí specializované úvěry sloužící k rozjezdu firmy, kde podmínky historie není vyžadována. Požadováno je pak větší zajištění, podnikatelský plán a větší poměr vlastních zdrojů. Nákladem úvěru je úrok stanovený individuálně v závislosti na bonitě a kvalitě zajištění.

Obchodní úvěry – Lze je získat dohodou s dodavatelem o prodloužení doby splatnosti závazků.

Leasing - Jde o časově ohraničený pronájem prostředků, kdy se na konci doby pronájmu může nebo nemusí uskutečnit koupě.

Rizikový kapitál – Rizikový investor přináší nejen finance, ale i zkušenosti a kontakty. Na druhou stranu si ale bere podíl na zisku.

Podnikatelské inkubátory

Podnikatelský inkubátor je místo, kde můžete začít svůj business, a zároveň ušetřit na vybavení kanceláří, nájemném, servisních a administrativních službách, nákladech spojených s provozní obsluhou zabezpečovacích systémů, pronájmu audiovizuální techniky nebo pevném připojení k Internetu.

Každý podnikatelský inkubátor má svůj tým konzultantů, kteří vám mohou pomoci s tvorbou podnikatelského plánu, vyřízením formalit včetně komunikace s úřady, s dotačními tituly, s propagací... Podnikatelské inkubátory také mají blízko k regionálním strategiím rozvoje, mají vazby na Czechinvest a další podobné instituce. Další výhodou inkubace mohou být například společné smlouvy o pojištění vozidel, a tedy výhodnější podmínky.

Do podnikatelského inkubátoru se dostanou jen firmy, které jsou do značné míry inovativní, tzn. přináší na trh něco nového. Podnikatelským inkubátorům je buď jedno, v jakém odvětví podnikáte, nebo se specializují na konkrétní odvětví. Nejčastější specializací jsou biotechnologie, IT, optika, elektrotechnika, ale jsou i takové inkubátory, které se zaměřují na těžbu uhlí nebo stavebnictví.

Autor článku

Michal Ruml  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: FIRMY