Smlouva o dílo: jaká práva má zhotovitel díla

15.07.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Pokud je zhotovitelem i objednatelem podnikatel, resp. pokud zhotovitel i objednatel vystupují jako podnikatelé, bude se postupovat podle obchodního zákoníku. Pokud je objednatelem spotřebitel, včetně podnikatele, který nevystupuje jako podnikatel, postupuje se podle § 631 – 656 občanského zákoníku.

Odstoupení od smlouvy nezbavuje objednatele povinnosti zaplatit

Pokud je zřejmé, že dílo nebude včas hotovo nebo nebude provedeno řádně a pokud to vypadá, že nejste schopni učinit nápravu ani v poskytnuté přiměřené lhůtě, může objednatel odstoupit od smlouvy.

Tím se ale nezbavuje povinnosti zaplatit vám částku, kterou jste už vynaložili (například na přípravné práce). Pokud ale můžete výsledek těchto prací použít jinak, pak objednatel nemusí tuto částku vracet.


Brání vám objednatel v provedení díla? Máte nárok na náhradu

Pokud vám objednatel například nepředal potřebné dokumenty, neodemknul vám v místě, kde má být dílo provedeno, nebo jinak bránil provedení díla, náleží vám sjednaná cena. A to i přestože dílo nebylo dosud provedeno. Musíte si ale započíst to, co jste ušetřili neprovedením díla. Může jít tak jen o náklady na dopravu, ale i o mnohem víc.

Chcete se na něco zeptat, využijte naší právní poradnu.


Oznámíte objednateli změnu ceny a ten se k ní nevyjádří? Nová cena platí.

Pokud stanovíte cenu rozpočtem, nemůžete bez souhlasu objednatele cenu zvýšit. Pokud dojde ke zvýšení, musíte to objednateli oznámit. Objednatel pak má právo odstoupit od smlouvy. Pokud to ale neučiní bez zbytečného odkladu, můžete po něm požadovat cenu novou. Jedinou výjimkou je fakt, že ke zvýšení ceny došlo po překročení dohodnuté doby provedení díla.

Pokud objednatel od smlouvy odstoupí, musí i tak zaplatit částku připadající na provedenou práci a vzniklé náklady podle původně dohodnuté ceny, pokud měl z částečného plnění smlouvy majetkový prospěch (například pokud dojde k odstoupení od smlouvy po prvním ze dvou nátěrů).

Obdobně to platí i v případě, že je cena stanovena odhadem.


Jak je to s vadami?

Pokud jde o vadu odstranitelnou, může po vás objednatel chtít bezplatné odstranění vady. Vadu pak musíte odstranit bez zbytečného odkladu.

Pokud jde o vadu, kterou není možné odstranit a která brání řádnému užívání jako věci bez vady, může objednatel smlouvu zrušit. Totéž platí i u vad odstranitelných, pokud se tatáž vada objeví potřetí nebo pokud kvůli většímu počtu vad není možné věc řádně užívat.

Pokud jde o vadu neodstranitelnou, která však nebrání řádnému užívání věci, má objednatel právo na přiměřenou slevu.

Pokud vada vznikne po předání díla (například během přepravy, kterou si zabezpečuje objednatel), nenesete odpovědnost za tuto vadu.


Zákon předpokládá, že jste odborník

Pokud jste zedník, předpokládá se, že poznáte kvalitu cementu. Pokud jste kameník, předpokládá se, že poznáte kvalitu kameniva. Pokud vám objednatel chce poskytnout některý ze vstupů a vady vzniknou právě v důsledku jejich použití, které jsou nekvalitní, odpovídáte za tyto vady.

Totéž platí i v případě, že vám objednatel říká, jak dílo chce provést a u vás se předpokládá, že byste měl poznat, že uvedené pokyny jsou zcela chybné a že povedou k vadnému dílo. I v tomto případě budete odpovídat za vady.

Chcete se na něco zeptat, využijte naší právní poradnu.


Rada na závěr, dávejte pozor na toho, s kým spolupracujete

Dílo může kromě vás provést i někdo další, ale postupuje se, jako byste dílo prováděl sám. Pokud tedy svoji dobře odvedenou práci předáte svému kolegovi či zaměstnanci k dokončení a ten dílo zkazí, odpovídáte za vše sami.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.