Co čeká žadatele o úvěr

28.06.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Banky nabízejí poměrně širokou paletu podnikatelských úvěrů. Tyto úvěry se liší dobou splatnosti, způsobem zajištění, příjemcem úvěru či účelem, na který je poskytován. Jak vybrat ten správný?

Úplně na začátku by měla být identifikace potřeby. Například chci překlenout přechodný nedostatek prostředků, chci nakoupit materiál, chci zrekonstruovat podnikatelské prostory, chci nakoupit nové technologie apod. Od toho se odvíjí hledání vhodného typu úvěru. Základní členění úvěrů je následující:

Podnikatelské úvěry podle příjemce

 • Úvěry pro fyzické osoby – podnikatele a živnostníky
 • Úvěry pro malé a střední firmy
 • Úvěry pro větší firmy

Podnikatelské úvěry podle účelu

 • Provozní úvěry
 • Investiční úvěry
 • Kontokorentní úvěry

Podnikatelské úvěry podle doby splatnosti

 • Krátkodobé (do 1 roku)
 • Střednědobé (od 1 roku do 5 let)
 • Dlouhodobé (nad 5 let)

Tyto a další úvěry jsou popsané v průvodci Podnikatelské úvěry.


Hledat podle banky nebo úvěru

Měli byste dlouhodobě spolupracovat s několika málo bankami po delší dobu, doporučuje se tak počet 2 až 3 bank, protože se pak můžete dostat k výhodnějším podmínkám. Banka vás totiž dobře zná. Určitě nemá smysl snažit se oslovit jinou banku z důvodu horší platební morálky v minulosti. 

Pokud ale uvažujete o úvěru, o který nežádáte "každý den", je dobré hledat mezi více bankami. To znamená, že kontokorent bude výhodnější domluvit jen s jednou či dvěma bankami, investiční úvěr je dobré hledat mezi větším počtem bank.


Žádost o úvěr

Určitě byste neměli obcházet všechny banky, ale pouze ty, které jsou pro vás zajímavé. Užitečným nástrojem může být náš srovnávač podnikatelských úvěrů.

Jakmile máte jasno, který úvěr chcete a od kterých bank, můžete podat žádost o úvěr. K žádosti o úvěr většinou potřebujete

 • doklad opravňující k podnikání resp. doklad prokazující právní subjektivitu,
 • roční účetní závěrky (u společností s povinností auditu ověřené auditorem), výroční zprávu a zprávu auditora (jsou-li zpracovávány) a daňová přiznání za několik let.
 • ekonomické výsledky za poslední měsíc v rozsahu účetních výkazů (rozvaha a výkaz zisků a ztrát).
 • podnikatelský záměr,
 • finanční plán na dobu úvěrové angažovanosti.
 • potvrzení o bezdlužnosti vůči finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám, nebo jen čestné prohlášení, 
 • materiály týkající se navrhovaného zajištění,
 • bankovní reference na společnost a její vlastníky,
 • doplňující údaje dle požadavku banky (např. komentář příčin výkyvů v účetních výkazech, plán investic,...), nebo
 • doklad o zajištění odbytu produkce. 

Před osobními návštěvami v bankách byste si měli sepsat seznam ukazatelů, podle kterých budete porovnávat jednotlivé nabídky, úroková sazba, splátkový kalendář, možnost předčasného splacení, poplatek za vedení úvěrového účtu, posouzení žádosti nebo zpracování smlouvy, nutná spoluúčast apod. A tyto údaje si na každé návštěvě vyžádat.


Osobní návštěva v bance a posouzení ratingu

Osobní návštěva v bance je velmi důležitá. Jednak se prezentujete jako podnikatel, jednak je to nejlepší možnost, jak se dozvědět vše, co vás zajímá.

Bankéř bude nejprve posuzovat vaši bonitu. Vyžádá si od vás potřebné údaje, bankéř je zadá do systému a výsledkem bude to, jestli s vámi bude dále pokračovat. Každá banka používá jiné modely, takže se může stát, že v jedné bance neuspějete, v druhé ano. Pokud nevyjde ani jedna banka, můžete to zkusit v družstevní záložně nebo v private equity.

Vyzkoušejte kalkulačku ratingu k ohodnocení vaší finanční situace.


Podmínky poskytnutí úvěru

Rovněž splnění dalších podmínek je nezbytné. Většina bank dále vyžaduje:

 • trvalé bydliště (v případě fyzické osoby) a sídlo firmy (v případě právnické osoby) na území České republiky,
 • nejméně dvě ukončená daňová období,
 • kladný výsledek hospodaření,
 • bezdlužnost vůči finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení,
 • firma nesmí být v likvidaci, konkurzu ani vyrovnání,
 • vedení účtu u dané banky (hlavně u kontokorentních úvěrů),
 • určité procento vlastních zdrojů (hlavně u investičních a hypotéčních úvěrů).

Pokud jste pro banku finančně zajímavý (ne příliš rizikový) a splňujete všechny další podmínky, můžete se bavit o detailech.

U investičního úvěru si bankéř například ještě vyžádá podnikatelský záměr, který by měl dát jasnou odpověď na otázky, kolik potřebujete a kdy, co za to koupíte, jaká bude návratnost apod. Na základě něho pak budete nastavovat úvěrovou linku.