Platy nám snižte, kávu a mléko ale neberte

25.06.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


I to je jedno z doporučení, které padlo ve dnech 16.6. a 17.6. 2010, kdy se konalo 13. Controllingové forum.

Žádné náklady nejsou fixní

Na začátku vystoupil Jan Žižka ze společnosti TESCO Stres ČR a.s., který zdůraznil, že při dodržování finanční disciplíny hraje klíčovou roli top management. Ten by měl pochopit potřebu změny finančního řízení jako první, nastavit obličej a podporovat ostatní zaměstnance.

Společnost by se měla zaměřit na to,

  • jaká je její finanční situace a především, jaké jsou trendy,
  • kde jsme, kde jsou ostatní a kde chceme být (špatné výsledky mohou být v porovnání s konkurencí velmi dobré) a
  • jak dosáhnout cílů.

Jan Žižka se zmínil o tom být „zavázaný“ a „zapojený“. Jakkákoli změna se neobejde bez zavázanosti klíčových lidí, kteří jsou přímo zainteresovaní na výsledek. Projekt je možné podpořit externími poradci, kteří se do procesu „jen“ zapojí, ale činnost manažerů a vlastníků je v těchto projektech klíčová.

Rovněž upozornil na přeceňování rozpočtu. Společnost by se měla zaměřit na trendy a benchmarking a ne na plnění rozpočtu za jakoukoli cenu.

Jan Žižka se také podělil se svým názorem, že žádné náklady nejsou fixní. I s „fixními“ náklady je zapotřebí variabilně pracovat. Podle něj existují tři možnosti – snížit, nakoupit levněji a nebo změnit technologii.


Tlačit na platební morálku partnerů

Poté vystoupil Jan Kaláb ze společnosti Ammann Czech Republic a.s. Mluvil především o práci s obchodními dealery. Pokud se dostane dealer do krátkodobých problémů, je třeba mu pomoci. Zároveň se ale musí stanovit úvěrové limity, limity na objednávku (při jejichž překročení se další objednávky zablokují) a tlačit na platební morálku. V případě, že dealer problém neřeší, můžeme ho dát na black list.

Jan Kaláb ale upozornil, že podobná blokace by neměla uškodit zákazníkům. Proto by se tato blokace neměla týkat náhradních dílů a servisu.

Podnikatelé se musí podle Kalába zaměřit na všechny složky pracovního kapitálu, tedy na

  • zásoby, které by měli zredukovat, materiál by měli nakupovat přes konsignační sklady, dále by měli zkrátit výrobní cyklus),
  • pohledávky (bonitní pohledávky by měli odprodat a významné pohledávky zajišťovat) a
  • závazky (měli by se dohodnout na prodloužení splatnosti, pracovat se skonty v případě dobré likvidní situace firmy apod).


Pojištění u Lloyd´s

Martin Kovalčuk ze společnosti London Market, a.s. představil Lloyd´s, organizátora a operátora specializovaného pojišťovacího a zajišťovacího trhu se sídlem v Londýně. S jeho pomocí je možné pojistit prakticky jakoukoli zakázku, na rozdíl od pojištění na českém trhu, kdy se zakázku podaří pojistit celou jen stěží.

Kovalčuk představil všechny možnosti, kde se pojistit. Krátkodobé úvěry v tržně pojistitelných zemích je možné pojistit u společností KUPEG, Atradius, Euler Hermes a Coface. Středně a dlouhodobé úvěry v tržně nepojistitelných zemích je možné pojistit u EGAP.


Ozdravění bude trvat 21 měsíců

Své názory prezentoval i analytik Raiffeisenbank a.s. Aleš Michl. Tématem byla finanční krize a hospodářská recese. Cesta ke dnu u podobné krize trvá podle Michla 21 měsíců a ozdravění dalších 21 měsíců. Michl se nevyhnul ani "přeceňování" dopadů krize. Podle něj se jedná jen o narovnání života nad poměry z posledních let.

Připomněl také vysokou zadluženost zemí EU, kdy konvergenční kritéria splňuje jen Bulharsko. Ale i u této země se objevily zprávy o možném zkreslování.


Hledejte nové destinace

Jaroslav Starosta ze společnosti Prefa Brno a.s. mluvil o tom, jak se společnost, která je silně navázaná na stavebnictví, vyrovnávala s ekonomickým propadem v roce 2009. Společnost změnila výrobní program, zaměřila se na energetiku a dopravní stavby. Zároveň došlo k posílení obchodních aktivit v sousedních destinací a na Ukrajině. Rovněž došlo k výraznému seškrtání nákladů včetně personálních. Společnost využila programy ESF, zmrazila životní připojištění zaměstnanců, omezila benefity vrcholovému managementu, zrušila příspěvek ze sociálního fondu, zavedla spoluúčast na jazykové kurzy apod.


Platy nám snižte, kávu a mléko ale neberte

Eva Hejlová ze společnosti ANECT a.s. se také dotkla tématu snižování personálních nákladů. 95 % zaměstnanců souhlasilo se snížením mzdy v roce 2009, část zaměstnanců reagovala na spoluúčast na jazykových kurzech odhlášením z těchto kurzů, zaměstnanci ale nepřijali snížení nákladů na kávu a mléko. Toto opatření nakonec muselo být zrušeno.


Začněte využívat aukce na dopravu

Pavel Mik ze společnosti ABB s.r.o. hovořil o nákupu v době krize. Postěžoval si, že ačkoli klesla poptávka po vstupech, jejich ceny neklesají, v některých případech rostou. Společnost by na to měla reagovat hledáním cest, jak uspořit, například využíváním aukcí na dopravu nebo přechodem do nízkonákladových zemí (tím jde uspořit i více než 20 %).


Peníze, čas a cíl

Vystoupil také Martin Jaroš ze společnosti Shell, který se podělil se svými poznatky při provádění strategických změn. Mluvilo se například o využívání Shared Service Center v levnějších destinacích typu Indie. Jde o využívání některých méně náročných aktivit jako zákaznické linky, evidence faktur a zákazníků v zemi, která ma nižší náklady na zaměstnance, energie, dopravu apod.

Při provádění jakékoli významnější změny je důležité se zaměřit na firemní kulturu a na zaměstnance jako takové. Každá změna by se měla odehrávat se zájmem o jejich názory na změnu. U každého projektu by se měly sledovat tři veličiny - peníze, čas a cíl.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.