Dotační poradna: Zdarma poradíme, jak na dotace z EU

24.06.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Dotační poradenství je často vyhledávaná služba, zejména v době, kdy je obecně obtížné získat jiné zdroje financování podnikatelských projektů. Máme na mysli zejména zhoršenou dostupnost provozních i investičních úvěrů, zejména pro začínající a drobné podnikatele.

V tomto ohledu se krize finančního sektoru stala ideálním podhoubím pro poskytování dotačních konzultací. Poradenství tohoto druhu je ovšem poměrně citlivé téma. Za prvé jde „jen“ o peníze. V takovém případě se konkrétní zájemci o informace schovávají za smyšlené osoby či firmy nebo příliš zastírají podstatu svých projektů. Oboje vede k reálné možnosti získat dobré informace, které jsou pak v reálném případě nepřesné a třeba i scestné.


Musíte podat kvalitní informace

Při formulování dotazu není třeba přesně identifikovat možného žadatele o dotaci a jeho projekt, ale některé věci opravdu upravit či zcela změnit. Jedná se zejména o právní formu žadatele o dotaci, počet jeho zaměstnanců, obor podnikání žadatele, místo realizace projektu a samozřejmě předmět projektu. V ideálním případě je vhodné uvést tak předpokládaný hrubý rozpočet a dobu požadované realizace. Pak můžete očekávat, že informace, které obdržíte budou opravdu přínosné pro vaše další podnikání.


Jak má vypadat správný dotaz

Za druhé jde o nápad. Toto už je citlivá otázka. Mnoho dotačních titulů je orientováno na inovativnost v podnikání, na zaplnění mezery na trhu, na posílení konkurenceschopnosti vůči ostatním subjektům na trhu. Proto je ve veřejných poradnách vhodné dobře rozmyslet rozsah informací sdělených prostřednictvím takového fóra. Na druhou stranu může být informace o výjimečnosti projektu zcela zásadní, pokud se tazatel zajímá o zhodnocení své šance získat dotaci. Proto je důležité najít hranici podrobnosti údajů. Typický dotaz může být formulován následovně: „Jsem FO, podnikám již 12 let v oblasti kovoobrábění, mám 8 zaměstnanců, chci koupit nové CNC, abychom mohli zvýšit kvalitu našich výrobků, odhadovaná investice je 4 mil. Kč v roce 2011, CNC bude umístěno v okrese Bruntál“. Jednoduché, že? Odpověď na takový dotaz bude vysoce konkrétní s identifikací dotačních titulů a jejich zásadními rozdíly. Určit ten v danou dobu nejvhodnější titul si pak již může tazatel prakticky sám.

Využijte naší dotační poradnu.


Odpovědí to ale nekončí

Na závěr je potřebné konstatovat, že dotační tituly obsahují od několika málo do několika desítek podmínek. Obecně není v dotačních poradnách prostor pro vyjmenování všech. Proto jsou uváděny jen ty zásadní, často řešené či konfliktní. Také se dotační nabídka dynamicky vyvíjí v čase, a proto je důležité myslet také na aktuálnost informací. Proto dbejte na skutečnost, že žádná odpověď v dotační poradně není definitivní či nesdělující. Je to však první a velmi užitečný soubor informací, který může váš podnikatelský záměr postrčit či nasměrovat směrem k využité dotaci. Nebo vám zkušení odborníci alespoň ušetří spoustu marně vynaloženého času při vyhledávání prvotních informací na vlastní pěst.


Příklad otázky a odpovědi

Otázka: Potřebujeme zrekonstruovat truhlářskou firmu, počet zaměstnanců 5, potřebovali bychom tak 600,000, rekonstrukci bychom rádi provedli koncem tohoto nebo v průběhu příštího roku. Prosím vás o radu, zda-li bychom mohli žádat o nějaký dotační titul.

Odpověď: Na rekonstrukci truhlářské díly lze obecně využít dva tituly. V rámci Programu rozvoje venkova se jedná o dotaci na podporu drobných podnikatelů (do 10 zaměstnanců) na venkově, tedy v obcích do 2 tis. obyvatel. Pokud podnikáte ve větší obci, pak lze využít pro Vás v Operačním programu Podnikání a Inovace (OPPI) další výzvu programu Nemovitosti. Zde však zásadní podmínkou je, aby objekt po rekonstruci měl minimálně 500m2 podlahové plochy. To vzhledem k velikosti Vašeho odnikání a plánované investice může být překážkou. Ať už pro Vás bude vhodný kterýkoliv z uvedených titulů, budete muset rekonstrukci odložit až na příští rok. Dříve nebudete moci podat žádost o dotaci. Uznatelné náklady u obou titulů vznikají až po podání žádosti.

Autor pracuje pro společnost RENARDS.

RENARDS

Využijte naší dotační poradnu.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT