Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Reklama

Spočítejte si úrok z prodlení na naší kalkulačce

Finance.cz

Měl váš obchodní partner zaplatit fakturu a nezaplatil? Můžete po něm požadovat úrok a poplatek z prodlení. 0d 1.7. 2013 jsou úroky z prodlení vyšší.

 

Podle § 517 občanského zákoníku je dlužník v prodlení, pokud svůj dluh řádně a včas nesplní. Pokud jde o prodlení s plněním peněžitého dluhu, má věřitel právo požadovat od dlužníka vedle plnění úroky z prodlení, pokud není povinen platit poplatek z prodlení.

Úrok z prodlení a poplatek z prodlení dosud upravuje nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení. Toto nařízení vlády již bylo v průběhu let několikrát novelizováno a úroky z prodlení se tak určují různě v závislosti na době, kdy nastal první den prodlení.

Výpočet úroku je navázán na repo sazbu, kterou stanovuje Česká národní banka. Repo sazba se nově od 1.7.2013 zvyšuje o 8 procentních bodů (dříve 7 procentních bodů) a touto sazbou se pak počítá úrok z prodlení. 

Úrok z prodlení před 1.7. 2010

Pokud prodlení vzniklo před 1.7. 2010, pak se v každém pololetí bere ta sazba, která platí k prvnímu dni pololetí. Pokud tedy prodlení vzniklo například 17.1. 2009 a trvalo do 15.12. 2009, pak se pro první pololetí 2009 použije sazba k 1.1. 2009 a pro druhé pololetí sazba k 1.7. 2009. V prvním pololetí by tak šlo o sazbu 9,25 %, ve druhém pololetí o sazbu 8,5 %.

Příklad:
Dlužná částka: 1 000 000 Kč
Prodlení: 17.1. 2009 – 15.12. 2009

Související pojmy

Termínovaný vklad

Za první pololetí to je 165 dnů => (165 / 365) * 0,0925 * 1 000 000 = 41 815,0685 Kč
Za druhé pololetí to je 168 dnů => (168 / 365) * 0,0850 * 1 000 000 = 39 123,2877 Kč

Celkem pak 80 938,3562 Kč, výsledná částka se zaokrouhluje matematicky, tedy 80 938 Kč.

Úrok z prodlení od 1.7. 2010

Od 1.7. 2010 vstoupila v platnost novela 33/2010 Sb. Ta se dotkne jen těch prodlení, která vzniknou 1.7. 2010 a později. Tato novela přinesla zcela jiný způsob výpočtu. Sazba, podle které se počítá úrok z prodlení, je fixní po celou dobu prodlení a je fixována k poslednímu dni pololetí, které předchází vzniku prodlení. Pokud by tedy prodlení vzniklo například 17.7. 2010, pak by se pro celé prodlení použila sazba k 30.6. 2010, tj. 7,75 %.

Příklad:
Dlužná částka: 1 000 000 Kč
Prodlení: 17.7. 2010 – 15.12. 2011

Za rok 2010 to je 168 dnů => (168 / 365) * 0,0775 * 1 000 000 = 35 671,23 Kč
Za rok 2011 to je 349 dnů => (349 / 365) * 0,0775 * 1 000 000 = 74 102,73 Kč

Úrok z prodlení je za dané období 109 774 korun.

Změna od 1.7.2013

Letos vstoupila v platnost novela č. 180/2013 Sb., která od 1.7.2013 stanovuje, že výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o osm procentních bodů. V samotném způsobu výpočtu se již nic nemění a je stejný, jak tomu bylo po předchozí změně, jen se zvyšují procentní body ze sedmi na osm, kterými se zvýší repo sazba ČNB. I nadále procentní sazba úroků zůstává a bude zůstávat pro konkrétní případ (započatého a trvajícího) prodlení stejná-fixni, i když se později změní repo sazba ČNB. V případě vzniku prodlení například 1.8.2013, se pro celou dobu trvání prodlení použije sazba platná k 30.6.2013, tedy 8,05%.

Příklad:
Dlužná částka: 1 000 000 Kč
Prodlení: 1.8. 2013 – 1.10. 2013

Za rok 2013 to je 62 dnů => (62 / 365) * 0,0805 * 1 000 000 = 13 673,97 Kč

Úrok z prodlení je za dané období 13 674 korun.

TIP: Vyzkoušejte naši kalkulačku úrok z prodlení


Poplatek z prodlení

Poplatek z prodlení má stanovenou sazbu dle zákona 2,5 promile za každý den prodlení. Nejméně však 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení. Ve kterých případech lze polatek z prodlení použít je přímo dán zákonem, jedná se například o prodlení s úhradou nájemného při nájmu bytu.


Příklad:
Dlužná částka: 10 000 Kč
Prodlení: Prodlení: 1.8. 2013 – 1.10. 2013

Poplatek z prodlení se vypočítá tak, že počet dnů prodlení (62) se vynásobí sazbou (0,0025) a toto se vynásobí dlužnou částkou (10 000). V našem případě tak poplatek z prodlení činí 1 550 Kč.

TIP: Vyzkoušejte naši kalkulačku poplatek z prodlení 

 

 
 
Sdílení a tisk
 
Komentář

finance.cz finance.sk firemnifinance.cz studentskefinance.cz peniaze.sk fondy.sk uroky.sk mf.cz

Články Studentskéfinance.cz

Zobrazit další články
Články Firemnífinance.cz

Zobrazit další články
Zajímavá témata štítků

Zobrazit další témata štítků
Slovnik.finance.cz

Zobrazit další slova
Investice - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah
Firmy - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah
Poradna finance.cz

Zobrazit další dotazy
Přihlášení

Zapomněl jsem heslo