Jak správně uzavřít smlouvu a vystavit doklad

27.05.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Uzavřít smlouvu je na první pohled velmi jednoduché, přesto i v tomto případě se musí dodržet řada pravidel. Navíc kupující je při uzavírání smlouvy s prodávajícím chráněn občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.

Nejprve návrh, poté smlouva

Uzavření smlouvy se odehrává ve dvou krocích. Nejprve musí kupující předložit návrh na uzavření smlouvy. Za tento návrh je možné považovat i objednávku, kterou kupující zašle prostřednictvím online formuláře v eshopu. Kupující si to může rozmyslet a návrh odvolat, ale jen pokud odvolání dojde dřív, než prodávající odešle jeho přijetí. Přijetím návrhu totiž dochází k uzavření smlouvy, která je závazná pro obě strany.

Návrh na uzavření smlouvy může být podán ústně. Takový návrh ale musí být ihned přijat, pokud z jeho obsahu nevyplývá něco jiného. Jinak návrh zaniká. Samotná smlouva opět nemusí mít písemnou formu. K uzavření smlouvy dochází i zaplacením kupní ceny a převzetím věci.

Více o uzavření smlouvy se dozvíte v našem průvodci o prodeji zboží a služeb.


Smlouva na dálku, například přes internet

Zcela specifickou kategorií je uzavírání smlouvy na internetu. Kupující totiž nemá možnost si zboží prohlédnout, a proto ho zákon chrání víc než v případě koupě v kamenné pobočce.

Než se začneme bavit o důsledcích takto uzavřené smlouvy, je důležité říct, že s použitím některých prostředků komunikace na dálku musí kupující souhlasit. Týká se to automatických telefonních systémů bez (lidské) obsluhy, faxových přístrojů a automatického rozesílání elektronické pošty. Ostatní prostředky komunikace na dálku se mohou použít, pokud to kupující neodmítne.

Prodávající musí kupujícímu s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy poskytnout zejména tyto informace:

 • obchodní firma nebo jména a příjmení a identifikační číslo dodavatele…,
 • název a hlavní charakteristiky zboží nebo služeb,
 • cena zboží nebo služeb,
 • náklady na dodání,
 • způsob platby, dodání nebo plnění,
 • poučení o právu na odstoupení,
 • náklady na použití komunikačních prostředků na dálku,
 • doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Součástí postupu při zadávání objednávky elektronickou cestou, musí být možnost zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil. Tento postup známe při objednávání v eshopu, jedná se vždy o poslední krok s tlačítkem potvrdit či odeslat objednávku. Prodávající je povinen neprodleně potvrdit obdržení objednávky.

Existuje řada výjimek, nejen o nich se dočtete v našem průvodci o prodeji zboží a služeb.


Kde je smlouva neplatná

Smluvní ujednání se nemohou odchýlit od zákona v neprospěch kupujícího. Kupující se zejména nemůže vzdát práv, které mu zákon poskytuje, nebo jinak zhoršit své smluvní postavení. Pokud některé z takovýchto ujednání přímo ovlivňuje i další ujednání, může se kupující dovolat neplatnosti celé smlouvy. Jinak je neplatné pouze dané ujednání.


Vystavení dokladu

Prodávající nemá povinnost vydat doklad o zakoupení výrobku nebo o poskytnutí služby automaticky, ale na žádost kupujícího. V dokladu musí:

 • datum prodeje výrobku nebo poskytnutí služby,
 • o jaký výrobek nebo o jakou službu se jedná,
 • za jakou cenu byl výrobek prodán nebo služba poskytnuta,
 • identifikační údaje prodávajícího - jméno a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, případně název prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo (v případě právnické osoby) nebo místo podnikání (v případě fyzické osoby).

Při prodeji použitých nebo upravovaných výrobků, výrobků s vadou nebo výrobků, jejichž užitné vlastnosti jsou jinak omezeny, musí být tyto skutečnosti v dokladu zřetelně vyznačeny. Vzor faktury pro plátce a neplátce DPH najdete v sekci Formuláře ke stažení.

Více o dokladech se dočtete v našem průvodci o prodeji zboží a služeb.

V další části našeho seriálu se budeme věnovat tématům jako záruka a odstoupení od smlouvy.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.