Hodnocení programů politických stran

24.05.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Na konci tohoto týdne budeme znát vítěze voleb a začne se rýsovat nová vláda. Hospodářská komora proto zhodnotila programy tří politických stran - Občanské demokratické strany, České strany sociálně demokratické a TOP 09. U všech programů hodnotila hlavní témata, u každého tématu vydala verdikt - souhlasí, nesouhlasí, neutrální postoj.


Zavedení EURa a dotace

Všechny tři strany získaly souhlasné stanovisko v oblasti evropských dotací, ČSSD především díky tomu, že plánuje zjednodušit čerpání a snížit spoluúčast, TOP 09 a ODS především proto, že chtějí zajistit větší transparentnost. V otázce zavedení EURa panují rozdíly. ČSSD stanovila termín v letech 2015 až 2016. TOP 09 chce termín stanovit až po ozdravění veřejných financí, podobně se vyjadřuje i ODS.


Podpora MSP

Všechny strany počítají se zvýšením kapitálu pro Českou exportní banku a Českomoravskou záruční a rozvojovou banku, případně EGAP. Všechny tři strany se také shodují na zavedení jednoho inkasního místa a investicích do infrastruktury. ČSSD chce zkrátit založení firmy na 3 dny, ODS na max. 7 dnů.


Daňová politika

ČSSD navrhuje zvýšit sazby na úroveň let 2005 až 2007, zatímco pravicové strany chtějí ponechat daňovou zátěž na současné úrovni, případně ji o něco snížit.


Státní rozpočet

ČSSD chce po překonání recese udržet veřejný rozpočet pod 3 %, k čemuž se Hospodářská komora staví neutrálně. S oběma pravicovými stranami naopak souhlasí. TOP 09 chce optimalizovat mandatorní výdaje a radikálně snížit výdaje na státní aparát. Snížit výdaje ministerstev plánuje i ODS, ta chce zajistit vyrovnaný rozpočet do 7 let.


Pracovní politika

Hospodářská komora nesouhlasí s návrhem ČSSD na větší ochranu práv zaměstnanců než dosud. Naopak souhlasí se zvýšením zkrácených úvazků pro matky a otce s dětmi a dočasným zkrácením úvazků kombinované s podporou vzdělání zaměstnanců. TOP 09 si vysloužila souhlas se svým plánem zpružnit pracovní legislativu a zefektivnit zaměstnávání zaměstnanců. Podobné plány má i ODS. Obě pravicové strany také navrhují změny v oblasti podpory v nezaměstnanosti. TOP 09 chce navázat výši podpory na minulou a současnou pracovní aktivitu. ODS chce podpořit nezaměstnané, kteří začnou podnikat. ODS chce navíc ulevit firmám na sociálním pojištění za každý částečný úvazek.


Energetika

ČSSD a ODS se vyloženě nebrání prolomení limitů na těžbu uhlí. ČSSD to ale podmiňuje krajským referendem, ODS vypořádáním všech majetkových vztahů. TOP 09 by to umožnila až v energetické nouzi.

Podobně tomu je i v případě jaderné energetiky. ČSSD a ODS jsou pro dostavbu jaderné elektrárny Temelín a modernizaci Dukovan. TOP 09 chce nejprve prohloubit komunikaci o kvalitě bezpečnostních standardů těchto zařízení.

ČSSD a ODS se také vyjadřují k cenám elektrické energie. ČSSD chce stanovovat tuto cenu na čtvrtletní bázi, ODS chce zabránit umělému zvyšování cen.


Další návrhy

Uvedené strany mají ve svých programech také řadu specifických návrhů, které lze obtížně srovnávat.


Česká strana sociálně demokratická

ČSSD chce například zavést progresivní zdanění fyzických osob, zvýhodnit daňové subjekty, které podávají daňové přiznání v elektronické podobě a nechce firmám s akciemi na majitele dávat žádné veřejné zakázky.

Hlavní oblasti zájmu Návrh Verdikt HK
Další daňová a ekonomická opatření Zvýhodnit daňové subjekty, které podávají daňové přiznání v elektronické podobě nesouhlasí
Další daňová a ekonomická opatření Zvýšíme sazby daně z příjmů právnických osob ze současných 19 % na 21 % nesouhlasí
Další daňová a ekonomická opatření Znovu zavedení daňové progrese u daně z příjmů FO nesouhlasí
Životní prostředí Program Zelená úsporám doplníme o metody, které nekladou nároky na vlastní zdroje zaujímá neutrální postoj
Boj proti korupci Žádné veřejné zakázky pro firmy s akciemi na majitele zaujímá neutrální postoj

TOP 09

TOP 09 chce například zrušit transakční daně, nahradit daňové zvýhodnění jednotným paušálem, snížit zátěž životního prostředí při těžbě uhlí, výrobě tepla ap., rozšířit elektronické aukce jako nástroj realizace veřejných zakázek.

Hlavní oblasti zájmu Návrh Verdikt HK
Další daňová a ekonomická opatření Zrušení transakčních daní (dědické, darovací a z převodu nemovitosti) souhlasí
Další daňová a ekonomická opatření Daňově zvýhodnit investice do vědy a výzkumu souhlasí
Další daňová a ekonomická opatření Nahrazení existujících daňových zvýhodnění jednotným paušálem zaujímá neutrální postoj
Životní prostředí Snižování zátěže životního prostředí při těžbě uhlí, výrobě tepla, el. atp. souhlasí
Boj proti korupci Rozšířit využívání elektronických aukcí jako nástroj realizace veřejných zakázek souhlasí

Občanská demokratická strana

ODS chce zavést povinnost platit DPH jen z uhrazených faktur, zachovat zvýšené daňové paušály pro živnostníky a zrychlené odepisování i po roce 2010, povinnost veřejného sektoru platit faktury do 30 dnů, dát podnikateli, který alespoň na dva roky vytvoří alespoň jedno pracovní místo, daňové prázdniny, vytvořit seznam nezákonně jednajících firem, podpořit projekty v životním prostředí.

Hlavní oblasti zájmu Návrh Verdikt HK
Další daňová a ekonomická opatření Zavedeme povinnost platit DPH pouze z uhrazených faktur souhlasí
Další daňová a ekonomická opatření Zachováme zvýšené daňové paušály pro živnostníky a zrychlené odepisování i po roce 2010 souhlasí
Další daňová a ekonomická opatření Veřejný sektor bude platit faktury do 30 dnů souhlasí
Další daňová a ekonomická opatření Daňové prázdniny pro živnostníka pokud vytvoří minimálně jedno nové pracovní místo min. na dva roky souhlasí
Životní prostředí Podpora financování „zelených projektů“ nejen v rámci operačního programu Životní prostředí souhlasí
Boj proti korupci Veřejný seznam nezákonně jednajících firem zaujímá neutrální postoj

Hodnocení provedla Hospodářská komora ČR jen u těchto tří stran, výstupy z tzv. kulatých stolů se zbylými stranami jsou uvedené na stránkách Hospodářské komory ČR.

Stáhněte si hodnocení politických stran HK ČR v původním znění.