Ve světě založíte s.r.o. i za jedno euro

11.05.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Snižování finančních a administrativních nároků na založení nové společnosti a snižování potřebného času k získání všech nutných povolení je světovým trendem. Důvodem je podpora podnikání. Čím jednodušší podmínky pro byznys, tím lépe. Kde ve jsou finanční nároky na založení s. r. o. minimální?

V posledních letech bylo snižování finančních nároků na výši základního jmění společnosti s ručením omezeným. Zlepšování podnikatelského prostředí je jednou z hlavních cest, jak pomoci domácí ekonomice. Česko prozatím patří mezi země, kde jsou zákonné požadavky na založení s. r. o. vysoké. Základní jmění musí činit 200 tisíc Kč. Např. v USA, Velké Británii, Kanadě či Austrálii není zákonem definován požadavek na výši základního jmění u s. r. o. Více informací o procesu založení s.r.o. najdete v průvodci Založení společnosti.


Minimální základní jmění = podpora drobného podnikání

Nízké zákonné požadavky na výši základního jmění u s. r. o. podporuje drobné podnikatele. I drobní živnostníci zakládají raději společnost s ručením omezeným než podnikají jako individuální podnikatel. Vysoké finanční náklady je od tohoto kroku odrazují. Výhody společnosti s ručením omezeným jsou přitom zřejmé. Hlavní výhodou založení s. r. o. je oddělení soukromého majetku od firemního. Zavedenou společnost lze dobře prodat. Možnosti získat novou větší zakázku má společnost větší než individuální podnikatel. Když se společnosti nedaří, dá se byznys snáze ukončit a rozjet nový podnikatelský záměr. V mnoha zemích jsou navíc daňové podmínky pro společnosti výhodnější než pro individuální podnikatele. Často mají společnosti rovněž lepší přístup k získání potřebných finančních prostředků pro své aktivity. Nízké finanční a administrativní požadavky jsou navíc potřebným impulsem pro mnoho občanů začít podnikat. V opačném případě to nikdy nezkusí. Snížení finanční náročnosti jednoznačně pomáhá rozvoji byznysu. Mezi země, které výrazně snížilo finanční a administrativní požadavky na založení nové společnosti, patří Německo. Od 1. července 2008 je možné v Německu založit s. r. o. pouze za 1 €.


Náklady na založení

Založení společnosti s ručením omezeným doprovází celá řada vedlejších nákladů (ve formě kolků či poplatků…). Snížení těchto vedlejších nákladů je rovněž velmi prospěšné. Nízké vedlejší náklady do 200 € jsou ve Velké Británii, USA či Irsku. Naopak poměrně vysoké jsou vedlejší náklady spojené se založením nové společnosti v Řecku, Maďarsku či Rakousko (cca. 3 000 €).


Jak je to u našich sousedů?

Z členských zemí EU jsou finanční požadavky na základní jmění u s. r. o. vysoké v Rakousku (35 tisíc €), Belgii (18 550 €), Řecku (18 tisíc €), Nizozemí (18 tisíc €), Dánsku (po převodu cca. 17 tisíc €).

 • Německo

  Společnost s ručením omezeným (Gesellschaft mit beschränkter Haftung - GmbH) je i v Německu nejrozšířenějším typem společnosti. Základní kapitál musí být nejméně 25 000 €. Polovina z uvedené částky může být věcné povahy. Společnost může založit i pouze jedna osoba, která ručí pouze do výše vloženého kapitálu. Podíly ve společnosti lze převádět pouze prostřednictvím notářských dokladů, nejsou obchodovatelné na burze. Při zapsání do obchodního rejstříku se stává společnost právnickou osobou. V Německu lze však od července 2008 založit Mini GmbH. Takovou společnost může jednotlivec založit pouze za 1 €. Každoročně však musí být vyčleněna čtvrtina ročního zisku na zvýšení základního kapitálu, a to až do hodnoty 25 000 €. Tato právní úprava se ukazuje jako přínosná. Vzniklo mnoho společností, které by jinak nevznikly.

 • Polsko

  Minimální kapitálový požadavek na založení společnosti s ručením omezeným (spólka z ograniczona odpowiedzialnościa - sp. z o.o.) je 5 tisíc PLN (cca. 1 200 €). Polsko taky patří mezi země, kde došlo k výraznému snížení základního kapitálu. V roce 2008 se desetinásobně snížil kapitálový požadavek (z 50 tisíc PLN na 5 tisíc PLN). Společnost může založit pouze jeden společník.

 • Rakousko

  Společnost s ručením omezeným (Gesellschaft mit beschränkter Haftung - GmbH) je nejčastější obchodní společností v Rakousku. Základní kapitál musí být nejméně 35 000 €. Polovina může být ve formě věcného plnění. Avšak alespoň 17 500 € musí být vloženo na bankovní účet. Minimální příspěvek na každého společníka je 7 000 €. Společnost s ručením omezeným může založit v Rakousku i pouze jedna osoba. Všichni společníci ručí do výše svých investic. Společnost musí být zapsána v obchodním rejstříku.

 • Slovensko

  Společnost s ručením omezeným (Spoločnosť s ručením obmzedzeným – s. r. o.) je nejběžnějším typem společnosti, jak pro tuzemské podnikatelé nebo zahraniční. Maximální počet společníků činí 50 a základní jmění musí činit minimální 5 tisíc €. Každý společník přitom musí investovat minimálně 750 €. Nejméně 30 % z každého příspěvku musí být splaceno před zápisem společnosti do obchodního rejstříku.

O daňových systémech těchto zemí se dozvíte v průvodci Daňové systémy v EU.


Jak vysokou daň z příjmu odvádí s. r. o.?

Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, ze zisku odvádí daň z příjmu právnických osob. V některých zemích EU je však více sazeb z příjmu právnických osob. Menší společnosti s ručením omezeným založené pouze jedním společníkem tak odvedou na dani méně než úspěšné velké společnosti. Nižší zdanění pro malé společnosti opět zlepšuje podnikatelské prostředí. Tato praxe funguje v mnoha vyspělých zemích. Např. ve Francii je základní kombinovaná sazba daně 34,43 %, ale společnosti s ročním obratem nižším než 7,63 mil. € odvádí na dani z příjmu právnických osob pouze 15 %. V USA odvádí firmy do zisku 50 tisíc $ na dani pouze 15 % (přitom základní kombinovaná sazba daně je 39,10 %). Nižší daně pro malé společnosti jsou i v dalších zemích, např. ve Velké Británii, Lucembursku, Japonsku, Koreji, Belgii, Španělsku či Kanadě.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.